بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
PRSWU

รศ.ดร.ธนิตา อาจารย์ มศว ร่วมแลกเปลี่ยนการศึกษา ณ กรุงย่างกุ้ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ อาจารย์สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของประเทศไทย (เพิ่มเติม…)

Growth Together มศว แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณ 95 คน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงานแสดงมุทิตาจิตแต่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีผู้เกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 95 คน จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรและองครักษ์ / ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน / โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มศว ร่วมสนับสนุนผ้าไทย “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมลงนามความร่วมมือใน โครงการ ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปีที่ 6 ภายใต้งาน “ผ้าขาวม้าทอใจ 2565” – “ผ้าขาวม้าพาสุข” การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าจากชุมชนทั่วประเทศ โดยมีความร่วมมือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม…

ความร่วมมือ มศว – เทศบาลเมืองสุรินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยฝ่ายเทศบาลเมืองสุรินทร์ นำโดย นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ และนายวรพงศ์…

มศว ผนึกหัวเว่ย พื้นที่ต้นแบบระดับโลก ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

“ยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น” การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการศึกษา ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (เพิ่มเติม…)

หมอ มศว เผยโรคภูมิแพ้กับมลพิษ PM 2.5

ขณะที่มนุษย์เราทั่วโลกต่างต้องปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับโรคระบาดโควิด 19 มานาน 2-3 ปีนี้ ปัญหามลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ฟ้าฝนลมมรสุมก็กลายเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของคนเราที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ (เพิ่มเติม…)

ทีม SWU คว้าแชมป์สมัยที่ 4 คอร์ฟบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ทีมคอร์ฟบอลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้เข้าร่วมการแข่งขันคอร์ฟบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9- 13 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สะพานใหม่ โดยในรายการนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 2…

ศึกษาศาสตร์ – สาธิต ปทุมวัน มศว สร้างสรรค์เพื่อสังคมและร่วมมือวิชาการกับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 นางอัมพร จันทนะเปลิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์…

อาจารย์ มศว รับเกียรติบัตร

อาจารย์ ดร.ภิญญ์ธนินท์ พิจิตรพลากาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติบัตรจาก ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาผู้ประกอบการ OTOP พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ร้านวาสนากุ้งจ่อม อำเภอประโคนชัย ผลิตภัณฑ์ “กุ้งจ่อม 3…

เปิดใจ เปิดหมวก มือกลองวง Yes Indeed “มังกร”รัชชานนท์ วรกิจไพบูลย์ นิสิต มศว

“เราสามารถปรับใช้ความรู้กับสิ่งที่ชอบมาเรียนรู้และใช้ชีวิตไปด้วยกันได้ ถ้ามี Passion ในสิ่งที่ชอบที่รักก็อยากให้เต็มที่กับสิ่งที่ชอบสิ่งที่รัก”

2 อาจารย์ มศว รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2564 ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผู้ได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2564 (Moral Awards 2021) รองชนะเลิศอันดับ 2 สาขา สื่อสิ่งพิมพ์ และ…