بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
PRSWU

University PR. Network Expo 2022

ส่วนวิเทศและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงาน มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมวิจัย แนะนำหลักสูตรและศึกษาต่อ โดยได้รับเกียรติและความร่วมมือจาก 8 มหาวิทยาลัย ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธ  ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร กรุงเทพฯ

เศรษฐศาสตร์ มศว จับมือธุรกิจ “โรบินฮู้ด”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ คุณสีหนาท ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท…

มศว เปิด 175 วิชาเลือกเสรี ยุคใหม่ “เลือกในสิ่งที่ใช่ ได้เรียนในสิ่งที่ชอบ”

ปัจจุบัน เด็กยุคใหม่หัวใจดิจิทัลมีทางเลือกในการไขว่คว้าหาความรู้มากมายหลายช่องทาง โดยเฉพาะในโลกการเรียนรู้ผ่านสื่อโซเชียลมากกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัย ประกอบกับมีเรื่องราวต่างๆ มากมายที่พวกเขาอยากรู้อยากเห็นซึ่งอาจจะแตกต่างสุดขั้วกับสาขาวิชาของตนเอง การเปิดวิชาเลือกเสรีให้พวกเขาได้ลองลงเรียนวิชาแปลกใหม่ จึงอาจจะเป็นทางเลือกสำคัญที่สร้างโอกาสให้กับการใช้ชีวิตแก่พวกเขาได้อนาคต อีกทั้งยังก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนให้สนุก เพราะถ้ามีวิชาสนุกๆ นำไปใช้ได้จริงหรือเป็นวิชาที่เปิดโลกใหม่ๆ ให้กับพวกเขา ก็จะเป็นผลดีแก่ผู้เรียนและสถาบันการศึกษา

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ลงพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล)

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินสุขภาวะองค์รวมของกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 2 โดยมี คุณยุภาพร หอมจันทร์ รองนพ.สสจ.นครนายก นายปิติพงษ์ พังสอาด ผอ.รพ.สต.บ้านบน คุณกัลยา บุญประเสริฐ ปลัดอำเภอองครักษ์ และนายอธิภัทร ประกอบพร…

“มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต” กับ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รับมอบเงินรางวัล จำนวน 200,000 บาท…

IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY LEAGUE 2022

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดประชุมรายการแข่งขันฟุตซอลระดับอุดมศึกษา ปี 2565 IMANE THAILAND FUTSAL UNIVERSITY LEAGUE 2022 ณ อาคารกีฬา 1…

ธุรกิจบน Metaverse โอกาสธุรกิจ บนโลกเสมือนจริง

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการ Reskill Upskill พัฒนาและยกระดับทักษะในการประกอบอาชีพ หัวข้อ การสร้างธุรกิจบน Metaverse เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12…

ทีมคอร์ฟบอลชายหาด มศว คว้าแชมป์ “คอร์ฟบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1”

ทีมนักกีฬาคอร์ฟบอลชายหาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมการแข่งขันคอร์ฟบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2565 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในการแข่งขันครั้งนี้ มศว ได้ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 5 ทีมด้วยกัน และสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม…

“การสื่อสารเพื่อพัฒนา ยุคดิจิทัล”

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การสื่อสารเพื่อพัฒนายุคดิจิทัล” (COMMUNICATION FOR DEVELOPMENT IN DIGITAL AGE) ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2565 ณ…

 “SWU PDPA Awareness”

ทุกวันนี้ระบบเครือข่ายออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่กันไปแล้ว มีแพลตฟอร์มมากมายให้เลือกใช้ โดยแต่ละช่องทางที่เราใช้งานก็จะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเราก่อนเข้าใช้งานด้วย เช่น ชื่อ นามสกุล  Email  เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ การที่เราจะให้ข้อมูลส่วนตัวของเราไปกับใครและให้เพราะอะไร  แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เราให้ไปนั้น จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์นั้นจริงๆ และไม่นำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้เพื่อ ผลประโยชน์อื่นใด ที่นอกเหนือความยินยอมของเรา

“เครื่องมือแพทย์บนรถกู้ชีพ” งานวิจัยใช้ได้จริง

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันฯ นำ รศ.ดร.ชาญไชย ไทยเจียม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว เจ้าของผลงานวิจัย “รถกู้ชีพเก่งด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ”