بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
PRswu

FASH SWU – FOS RUTS สานต่อแนวพระราชดำริ

อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข ผู้เชี่ยวชาญ : Fashion Design, Fashion Production และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปานผู้เชี่ยวชาญ : Fashion Design, Fashion Accessories สองอาจารย์ประจำวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ร่วมเป็นทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ FASH SWU & FOS RUTS สานต่อแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา” ถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งมอบเทรนด์ผ้าไทยสู่ผู้ประกอบการ นักศึกษาและผู้สนใจ ในพื้นที่ภาคใต้ หน่วยงานและผู้ประกอบผ้า…

ศูนย์บริการวิชาการ มศว ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากล

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากล เพื่อการต่อยอดและพัฒนา (Cultural Textile Awards 2021) ภายใต้โครงการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ประจำปี 2564

14 ปี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม “ยิ่งให้ ยิ่งได้”

(เพิ่มเติม…)

CEA และ CCI SWU เผยผลสำเร็จโครงการ Grand Master เพื่อพัฒนาช่างฝีมือไทย สู่ความเป็นเลิศ

ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หรือ CCI SWU กล่าวว่า “วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลระดับชั้นครู 

อาจารย์ มศว – ทีมวิจัย เผย พบ “รา” ชนิดใหม่ของโลก ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้

ผศ.ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมด้วยนิสิตระดับปริญญาเอกและคณะผู้วิจัย ค้นพบ “รา” ชนิดใหม่ของโลก

มศว เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ นร.เตรียมพร้อมเปิดเรียน พร้อม ปรับหลักสูตร เรียนออนไซด์และออนไลน์ คู่ขนาน

(เพิ่มเติม…)

คนเก่ง สาธิต มศว

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ EPTS คือ น.ส.อมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ (เอม) ชั้น ม.5/350 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ฝ่ายมัธยม ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน ” Youth4Climate : Driving Ambition ” ระหว่างวันที่…

เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง

เป็นประจำทุกปีของเดือนกันยายนที่จะมีผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยปีนี้เป็นปีที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ยังไม่คลี่คลายไปจากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การจัดกิจกรรมงานแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดแบบออนไลน์ (เพิ่มเติม…)

SARRAN แบรนด์ดัง สุดปังดอกไม้ประดับผม LALISA

คุณเอก–ศรัณญ อยู่คงดี ศิลปินไทยผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ ทายาทของคุณจิตสุดา อยู่คงดี ผู้ที่แวดล้อมไปด้วยบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นข้าราชบริพารเก่าแก่ในรุ่นของคุณย่า เขาจึงคุ้นเคยกับการร้อยพวงมาลัยและปรุงน้ำอบเป็นอย่างดี เมื่อจบปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชา Imagine Art มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ มศว รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

จากการเปิดเผยของอาจารย์ ดร.จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด อาจารย์ประจำคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในการสนับสนุนชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 13 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า (เพิ่มเติม…)

สิ่งประดิษฐ์ อาจารย์ มศว “หม้อประกอบอาหารที่มีฉนวนกันความร้อน” จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในโอกาสที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง “หม้อประกอบอาหารที่มีฉนวนกันความร้อน” (เพิ่มเติม…)