بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
PRswu – หน้า 2

 “วราวุธ” รมต. ก.ทรัพยากรฯ บรรยาย “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ที่ มศว กระตุ้นคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงโลก

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) บรรยายพิเศษ (เพิ่มเติม…)

มนุษย์ มศว เรียนจริง ชมมิวเซียมสยาม

อาจารย์และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าเยี่ยมชมมิวเซียมสยาม (สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ) เมื่อเร็วๆ นี้ โดยคณะมนุษยศาสตร์ มศว สนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ ในรายวิชา JPN483 Japanese Interpretation ซึ่งผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติการล่ามแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น ในหัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย

มศว เปิดตัวนวัตกรรมกายภาพช่วยผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

รองศาสตราจารย์ธีรภัทร์ หลิ่มบุญเรือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกายภาพเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง นี้ ว่า (เพิ่มเติม…)

ดร.สุวิทย์ อดีต รมต. อว. ย้ำ มหาวิทยาลัยไทยต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ

ดร.สุวิทย์ อดีต รมต. อว. ย้ำ มหาวิทยาลัยไทยต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปาฐกถาพิเศษ “มหาวิทยาลัยวิจัยกับบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ”

3 วงดนตรี มศว ร่วม “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ”

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สนับสนุนและให้โอกาสพื้นที่การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมใน

มศว รับมอบเกียรติบัตรองค์กรนำออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล สู่มิติใหม่ไปกับ Digital Transcript

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  ได้รับเกียรติบัตรเป็นองค์กรนำการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)  (เพิ่มเติม…)

MOU เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด – รร. สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารจากเทศบาลร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย

ผ้าขาวม้าทอใจ ปี 2564 “TEAM PAKAOMA THAI”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้เกียรติร่วมงานผ้าขาวม้าทอใจ ประจำปี 2564 “TEAM PAKAOMA THAI” โดยศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

นิสิต ว.นวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว รับเงินรางวัลสามแสน ประกวดสื่อสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิชาเอกการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ⁣วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ดังนี้ (เพิ่มเติม…)

D-N-A ผลงานออกแบบเครื่องประดับของศิษย์เก่าเอกจิว มศว รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก 27 ประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พรนภา เด่นจารุกูล (เดียร์) และ น.ส.ภัสภา โพธิ์อุบล (ชะเอม) ศิษย์เก่าหลักสูตร วท.บ.อัญมณีและเครื่องประดับ รุ่นที่ 25 …

โครงการ Unlock3 : The Power of Data to Drive Your Business

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท Mitsubishi Electric Factory Automation (Thailand) และ Siam Compressor Industry (SCI) จัดอบรมโครงการ Unlock3 : The Power of…