بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
PRSWU

มศว ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมืองเชียง จังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม…)

“อับดุลเลาะห์” นิสิต มศว ผู้ออกแบบชุดประจำชาติมิสยูนิเวิร์ส

Iconic of Songkran ชุดประจำชาติ “แอนนา เสืองามเอี่ยม” เตรียมพาผงาดเวที Miss Universe ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ นิวออร์ลีนส์ เออร์เนส เอ็น มอเรียล คอนเวนชัน…

มศว นำนิสิตสร้างจิตสำนึกสาธารณะ “ขอขวดเป็นของขวัญ”

คณาจารย์และนิสิตจากคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวช คณะวิทยาศาสตร์ คณะทำงานโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล) ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วมกิจกรรมโรดโชว์ (Roadshow) “ขอขวดเป็นของขวัญ” และร่วมแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการร่วมสร้างวัฒนธรรมสีเขียวย่านอโศก (เพิ่มเติม…)

“อาชีพแพทย์นี้ดีนะ มีประโยชน์ช่วยคนได้” นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ศิษย์เก่าแพทย์ มศว รุ่น 1 แพทย์ดีเด่นของแพทยสภา

นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก คุณหมอนักพัฒนา แพทย์ชนบทดีเด่น ศิษย์เก่า นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รุ่นที่ 1 แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้ได้รับรางวัลล่าสุด รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ด้านการบริการ ประจำปี 2565

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมชี้ทางแก้และทางรอด “พลิกกลยุทธ์กอบกู้เศรษฐกิจไทย”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดสัมมนา “พลิกกลยุทธ์กอบกู้เศรษฐกิจไทย” เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มศว ประสานมิตร โดยได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ…

15 ปี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งปัญญา ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 7 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบวันสถาปนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จากการที่ได้โอนย้ายจากกระทรวงสาธารณสุขมาสู่ มศว เป็นครอบครัวเดียวกัน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2550 และเปลี่ยนชื่อจากโรงพยาบาลชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน…

2 โรงเรียน เยี่ยมชม มศว องครักษ์ ศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอน เพิ่มประสบการณ์จากสถานที่จริง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  ได้ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม และ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร ที่เดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้…

มศว – สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรฯ ความร่วมมือวิชาการ

(วันนี้) วันที่ 7 ตุลาคม 2565  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จัดพิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลงทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

SWU-BEST

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการพัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศด้านการสอน (SWU-BEST) เรื่อง “การออกแบบหลักสูตรตามแนว OBE ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่” สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้อง 901 ชั้น 9…

กูรูเรื่องผ้า มศว ช่วยชุมชนคนทอผ้า

อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมทางปัญญาและวิจัย และ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการสร้างสรรค์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน ประธานหลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สองนักวิชาการอาจารย์ มศว ผู้คร่ำหวอดและมากด้วยประสบการณ์ด้านผู้เชี่ยวชาญผ้าไทย ลงพื้นที่ที่กลุ่มกระแตยองตอ…

ครู มศว ยุคดิจิทัล สอนนิสิตครูเคมีสร้าง “นวัตกรรมสื่อการสอนทางด้านการศึกษา”

อาจารย์ ดร.ชัชฎาภรณ์ พิณทอง อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผู้ริเริ่มโครงการนวัตกรรมสื่อสารเพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อการสอนของนิสิตหลักสูตรครูของคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท มศว โดยเน้นการแก้ปัญหาที่พบจากการฝึกสอนและนำมาสร้างเป็นนวัตกรรม (เพิ่มเติม…)