بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
พยาบาล มศว ร่วมใจ สมาคมพยาลแห่งประเทศไทย  “วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ” - PRswu

พยาบาล มศว ร่วมใจ สมาคมพยาลแห่งประเทศไทย  “วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มศว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ” ( TOGETTHER RUN FUN FOR HEALTH 2023 ) ในโอกาส 96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานโครงการและมีนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย ทั้งนี้ในส่วนภาคตะวันออกจัดขึ้น ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มศว กล่าวว่า “วันนี้นำทีมคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลฯ มศว เรา เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโครงการ วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ (TOGETHER RUN FUN FOR HEALTH 2023) ซึ่งครบ 96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยการวิ่งเพื่อการกุศลนี้จะจัดในส่วนภูมิภาค ทั้ง 4 ภาค  เป็นการวิ่งแบบ Virtual Run ได้ โดยจะเริ่มวิ่งและส่งผลการวิ่งได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม -24 สิงหาคม และส่งผลวิ่งมาในInbox เพจเฟสบุ๊ค Together Run Fun For Health 2023 ซึ่งจะมีแอดมินเพจ รับผลการวิ่ง และรายละเอียดที่อยู่การจัดส่งเสื้อและเหรียญ โดยจะได้รับเสื้อสีขาว และเหรียญสายสีแดงเช่นเดียวกับงานวิ่งจริง ในเดือนพฤษภาคม 2566 ปีนี้ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ถือโอกาสพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ผู้มีคุณูปการต่อการพยาบาลไทย ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 และร่วมรำลึกวันวันพยาบาลสากล (International Nurses Day) วันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ทั้งยังเป็นวาระครบ 96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะเป็นองค์กรที่มีสมาชิกวิชาชีพพยาบาลทั่วประเทศ ได้มีเจตนารมณ์เชิญชวนให้บุคลากรพยาบาลทั้งหมดร่วมกันรณรงค์เรื่องการมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืน นำแนวคิด สืบสาร และต่อยอดมาดำเนินการ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการทำสาธารณประโยชน์สู่สังคม โดยผ่านกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลและวิ่งสะสมระยะแบบออนไลน์หรือ Virtual Run ภายใต้แนวความคิดการส่งเสริมสุขสภาพอย่างบูรณาการ ดูแลสุขภาพอย่างครบมิติ ‘วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ’เปิดโอกาสให้พยาบาลทั่วประเทศ ครอบครัวและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมออกมาวิ่งเพื่อสุขภาพให้พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการพยาบาล มีส่วนในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชน เพื่อนำรายได้มอบให้สาธารณประโยชน์ในวาระครบ 96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระ ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนำรายได้มอบให้กับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ก่อตั้งมูลนิธิสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”

ทั้งนี้กิจกรรม “วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ” (TOGETHER RUN FUN FOR HEALTH 2023) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้
โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ RUNNING DAY วิ่งจริง ระยะทาง 6 Km เริ่ม start ทั่วไทย ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 สถานที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร ณ บึงหนองบอน กาญจนบุรี ณ เขื่อนริมน้ำ ต.ท่าม่วง/วัดถ้ำเสือ ภาคเหนือ เชียงใหม่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ภาคใต้ สงขลา ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ภาคตะวันออก นครนายก ณ เขื่อนขุนด่านปราการชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ณ สวนน้ำ บุ่งตาหลั่ว สมัครผ่าน เว็บไซต์ RUNLAH https://www.runlah.com/ Virtual Run วิ่งสะสมระยะ 96 Km 96 วัน เริ่ม start ทั่วไทย ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2566 วิ่งที่ไหน เวลาใดก็ได้

Share