بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
“เอนก” รมว.อว. มอบนโยบายอธิการบดีทั่วประเทศ ต้องสร้างอุดมศึกษาไทยให้เป็นแบบอย่างแก่นานาชาติ - PRswu

“เอนก” รมว.อว. มอบนโยบายอธิการบดีทั่วประเทศ ต้องสร้างอุดมศึกษาไทยให้เป็นแบบอย่างแก่นานาชาติ

“เอนก” มอบนโยบายอธิการบดีทั่วประเทศ ต้องสร้างอุดมศึกษาไทยให้เป็นแบบอย่างแก่นานาชาติ ส่วนด้านวิทย์
อยู่ระดับแนวหน้าในอาเซียน ลั่นปี 2580 ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้านปลัด อว.เผยชาติมหาอำนาจตื่นเต้นกับการปฎิรูปอุดมศึกษาไทยที่สามารถพัฒนาอย่างรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมอธิการบดีทั่วประเทศ ประจำปี 2566 (President Forum 2023) โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ผู้บริหารกระทรวง อว.และอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 150 แห่งเข้าร่วม ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า มหาวิทยาลัยของ อว. ต้องเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในยุคดิสรัปชั่น และต้องไม่เห็นโลกตามแบบคนทั่วไป ปัญญาชนต้องเป็นผู้นำ ต้องใช้ความรู้เพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ กว่า 3 ปีที่ผ่านมาหลังการหลอมรวมอุดมศึกษากับวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นกระทรวง อว. เรามีผลงานทั้งการปฏิรูป ปลดล็อคและพัฒนาโครงการใหม่ๆ มากมาย เพื่อพัฒนากำลังคนคุณภาพและสร้างโอกาสให้ประเทศ จนวันนี้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียน ล่าสุด อว.ก็กำลังร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการร่วมสำรวจอวกาศผ่านยานอวกาศฉางเอ๋อ 7 ส่งผลให้ใช้งบประมาณของไทยน้อย แต่ได้ผลงานระดับโลก ส่วนด้านอุดมศึกษาก็มีการพัฒนาและปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง มีการแบ่งประเภทมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นเลิศในแบบของตนเอง ปลดล็อกเรื่องเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ พร้อมทลายพรมแดนแห่งการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ประโยชน์สูงสุด
รมว.อว.กล่าวต่อว่า หลังจากนี้เป้าหมายใหม่ของอุดมศึกษาไทย ต้องสร้างให้การอุดมศึกษาของไทยเป็นแบบอย่างและเป็นต้นแบบให้แก่นานาชาติ (Export higher education)ให้ได้ เมื่อก่อนเราหลงกับการเชิดชูผู้ที่เรียนจบต่างประเทศ แล้วแปลความรู้ต่างชาติมาเป็นภาษาไทย บัดนี้เราต้องปรับให้เอาความรู้จุดเด่นและความพิเศษของไทยไปเผยแพร่ให้ต่างชาติรับรู้ ต้องส่งเสริมให้คนต่างประเทศมาเรียนในไทยมากขึ้น นอกจากนั้น อาจขยายการอุดมศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต ให้คนทำงาน ผู้สูงอายุ มาเรียนมหาวิทยาลัยได้ แนวทางดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาการไม่มีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไทยในอนาคต ในขณะที่หน่วยงานให้ทุนก็ต้องช่วยสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างการโอกาสให้การอุดมศึกษาของไทยให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
“ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโอกาสและมีอนาคต เราต้องเชื่อมั่นและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2580 เราต้องเป็นกระทรวง อว. ของประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าว
ด้าน ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการศึกษาของไทยเป็นที่จับตามองของทั้งภายในและต่างประเทศ ชาติมหาอำนาจต่างสนใจและตื่นเต้นกับการปฏิรูปอุดมศึกษาของไทยที่สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ต่อจากนี้ทุกมหาวิทยาลัยของ อว.ต้องร่วมมือกันทำให้มหาวิทยาลัยไทยเป็นต้นแบบขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เป็นแบบอย่างของมหาวิทยาลัยโลก และใช้แนวทางแบบไทยๆ เป็นต้นแบบให้ประชาคมโลกให้ได้

 

 

Share