بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามมิติ เผยพลังหญิง Empowering Women ไร้ขีดจำกัด - PRswu

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามมิติ เผยพลังหญิง Empowering Women ไร้ขีดจำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามมิติ สุขบรรจง แอ๊กติ้งโค้ช ผู้ก่อตั้ง TALENT SOCIETY และอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (COSCI) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ พลังหญิง (Empowering Women) ในโครงการ “Women Made” ที่ทาง Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเตอร์เนตแพลตฟอร์มชั้นนำ ได้แก่ การีนา (Garena) ช้อปปี้(Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ได้จัดอบรมและสร้างพื้นที่ให้ผู้ประกอบการหญิงไทยได้แสดงศักยภาพในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจ จนได้ผลงานสุดปังวางขายบนแพลตฟอร์มช้อปปี้และสร้างยอดขายเติบโตกันไปถ้วนหน้านั้น ส่วนสำคัญของโครงการนี้ ก็คือ Woman Made Masterclass ว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามมิติ สุขบรรจง แอ๊กติ้งโค้ช ผู้ก่อตั้ง TALENT SOCIETY และอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (COSCI) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ พลังหญิง (Empowering Women) ในโครงการ “Women Made” ที่ทาง Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเตอร์เนตแพลตฟอร์มชั้นนำ ได้แก่ การีนา (Garena)
ช้อปปี้(Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ได้จัดอบรมและสร้างพื้นที่ให้ผู้ประกอบการหญิงไทยได้แสดงศักยภาพในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจ จนได้ผลงานสุดปังวางขายบนแพลตฟอร์มช้อปปี้และสร้างยอดขายเติบโตกันไปถ้วนหน้านั้น ส่วนสำคัญของโครงการนี้ ก็คือ Woman Made Masterclass ว่า “ ศักยภาพของผู้หญิงมีไม่จำกัดและมีบทบาทสำคัญในทุกวงการของประเทศไทย สำหรับการก้าวสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจในโลกออนไลน์นั้นคือการดึงข้อดีที่มีอยู่ในตัวเองออกมาให้เด่นชัด โดยเริ่มจาก ‘ร่างกาย เสียง ทัศนคติ’ ซึ่งเป็นศักยภาพพื้นฐานภายในตัวผู้หญิงเราทุกคนที่สามารถดึงไปใช้ให้เกิดชัยชนะหรือประสบความสำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงเพื่อสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า การสร้างคาแร็กเตอร์ของตัวเองให้กลุ่มลูกค้าจดจำได้ เช่นเดียวกับทัศนคติที่ควรเตรียมพร้อมก่อนจะสื่อสารแบรนด์สินค้าออกไป เพราะ ‘ทัศนคติของเราเป็นเช่นไร แบรนด์ของเราก็ปรากฏออกไปเป็นแบบนั้น’ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ผู้ประกอบการสามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์กับลูกค้าได้ผ่าน Live-commerce เช่นเดียวกับประเด็นว่า นวัตกรรมไม่ใช่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ซึ่ง อาจารย์ ดร.ฐิสิรักษ์ โปตะวณิช ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการตลาดออนไลน์ และอาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (COSCI) มศว ก็ได้ถ่ายทอดมุมมองที่น่าสนใจในหัวข้อ 10 Types Innovation Creative Marketing ว่าปัจจุบันเกิดแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า Attention Economy ที่ความสนใจของคนมีราคา เพราะระยะเวลาของความสนใจ (Attention Span) ของคนยุคนี้สั้นขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้น แนวทางการทำการตลาดในอนาคต โดยเฉพาะออนไลน์จะเคลื่อนเข้าสู่การตลาดเฉพาะบุคคล (Personalized Marketing) โดยต้องพึ่งพาฐานข้อมูล Big Data เพื่อนำข้อมูลเทรนด์ต่างๆ มาใช้กับธุรกิจของเราได้
Woman Made Masterclass คือคลาสสุดพิเศษที่ได้เหล่าผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในด้านต่างๆ ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ไปจนถึงการตลาดออนไลน์ มาร่วมแบ่งปันความรู้อย่างเข้มข้น พร้อมให้คำปรึกษาอยู่เบื้องหลังผู้ประกอบการหญิงทั้ง 10 คนในการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์จนได้ผลลัพธ์ที่สวยงาม

Share