بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
THE TALES OF SWU กาลครั้งหนึ่ง ณ มศว มหกรรม “เปิดบ้าน มศว” - PRswu

THE TALES OF SWU กาลครั้งหนึ่ง ณ มศว มหกรรม “เปิดบ้าน มศว”

เป็นประจำทุกปีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดมหกรรม “เปิดบ้าน” หรือการแนะนำมหาวิทยาลัยให้แก่น้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมปลายได้เข้ามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือสนใจอยากมาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ โดยปีนี้มีชื่องานว่า “THE TALES OF SWU กาลครั้งหนึ่ง ณ มศว”  ซึ่งมีน้องๆ นักเรียนหลั่งไหลมาจากทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั้งใกล้ไกลต่างให้ความสนใจมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กันอย่างเนืองแน่นตลอด 2 วัน (12-13 พฤศจิกายน 2565) รวมทั้งสิ้น  91,089 คน

กิจกรรมการเปิดบ้าน มศว ภายใต้ธีมแนวคิด “THE TALES OF SWU กาลครั้งหนึ่ง ณ มศว” เปิดมุมมองใหม่ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายผ่านเรื่องราวสู่โลกแห่งนิทานทั้ง 20 เรื่อง จาก 20 คณะ / วิทยาลัย เรื่องราวของดินแดน “เทา-แดง” แห่งนี้ อาทิ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม พาน้องๆ ไปรู้จักกับบริษัท “THE FABULOBAS บริหารความปังไม่จำกัด” บริษัทที่ไม่ร่วมสงครามธุรกิจ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พาไปสู่ “GARDEN OF EDEN สวนเเห่งการจินตนาการ” คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นำเสนอเรื่องราวนิทาน Kingdom of Felici (e) ty เมืองแห่งความสุขและปลื้มปิติ เดินทางตะลุยผจญภัยเมือง zootopia ที่มีเขตที่มีเอกลักษณ์ต่างกันถึง 5 เขตคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เรื่องราวของ PEEK A BOO ! เข้าสู่ Agricultural Product Innovation and Technology University หรือ AI University เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในด้านต่าง ๆ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับทั้ง 4 สาขา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เรื่องราวของชาวโพธิ กลุ่มชาวเมือง ที่เป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ให้กับให้กับผู้อพยพ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม พบกับ “La casita de cosci” “ดุจดั่งฝัน บ้านนวัตแห่งปาฏิหาริย์” พบกับหัวหน้าผู้มีพรสวรรค์แห่งนวัตกรรม ซึ่งเป็นผู้ถือครองเทียนแห่งพรสวรรค์ ทั้ง 3 สาขา 11 วิชาเอก ผจญภัยไปกับ”ห้องแห่งความลึกลับทั้ง 8 ห้อง” นิทานทั้ง 20 เรื่องจาก 20 คณะ / วิทยาลัย ล้วนสร้างความน่าสนุกในการเปิดบ้านเปิดคณะให้กับน้องๆ นักเรียนร่วมแสนคนได้ค้นหาตนเองและทดลองฝึกปฏิบัติจริงอีกด้วย

          
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและนิทรรศการไฮไลท์ สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจแก่น้องๆ นักเรียนอย่างมากมาย อาทิ นิทรรศการจากส่วนกิจการนิสิตที่มีพันธิกิจในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนิสิต มศว ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตพิการ ภายใต้ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ DSS Center (Disability Support Services Center)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต กล่าวว่า “ถ้าจะให้บอกว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมี Soft Power เป็นอะไรบ้าง อย่างแรกคือการที่มหาวิทยาลัยของเรามีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งในด้านการสร้างวิชาชีพครูมาแต่ไหนแต่ไร แต่ปัจจุบันเรามีความหลากหลายของศาสตร์วิชาต่างๆ อย่างรอบด้านและครอบคลุมความต้องการของตลาดวิชาชีพและความต้องการของผู้เรียนคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้เรายังเปิดกว้างในเรื่องสิทธิและเสรีภาพความเท่าเทียมทางเพศสภาพ รวมไปถึงการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการ ซึ่งภายในงาน “เปิดบ้าน มศว” ปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยโดยส่วนกิจการนิสิต ได้จัดแสดงนิทรรศการที่สำคัญและสร้างแรงบันดาลใจแก่น้องๆ นักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การเป็น SWU Smart Student ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตามแนวคิดที่ว่า เมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายกลายเป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่ง ผลิดอก ออกผล สร้างจน สร้างประโยชน์

 โดยมีกลุ่มตัวอย่างของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพต่างๆ ร่วมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจหลายคน เช่น นายสุวิจักษ์ ลัคณาสถิตย์ นิสิตปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบเขียนสี ลวดลายรูปปั้นวัว เพื่อสื่อให้คนในสังคมให้การยอมรับกลุ่มคน LGBTQ / นางสาวปัญจรัตน์ ครูส่ง นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บทกลอนภาษาญี่ปุ่น ในการประกวด “ร้อยบทกลอนสมัยใหม่จากนักเรียน นักศึกษา” จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 78,444 บทกลอน / นายอับดุลเลาะห์ ศรีบุญคง นิสิตสาขาแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  เจ้าของรางวัลชนะการออกแบบชุดประจำชาติในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2022 / นางสาวธนัญชกร สันติพรธดา ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์และนิสิตผู้พิการทางสายตา เจ้าของรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา (ประเภทนิสิตพิการ) / นายวัชรพล นนท์ภักดี ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลอินฟูเอนเซอร์ยอดเยี่ยม สาขาไลฟ์สไตล์ความบันเทิง / นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผผาง จังหวัดตาก ศิษย์เก่าคณะแพทย์รุ่นที่ 1 ผู้ได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น และ แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ปี 2565 เป็นต้น รวมทั้งการเสวนาบนเวทีจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่สร้างชื่อเสียง ความสำเร็จและความภูมิใจมาสู่ตนเอง ครอบครัวและมหาวิทยาลัยอย่างภาคภูมิ

 

 

 

 

Share