بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
“ครูปัท” ศิษย์เก่าโครงการเพชรในตม ได้รับรางวัล "ผู้เสียสละเพื่อสังคม" ด้านสตรีและครอบครัว - PRswu

“ครูปัท” ศิษย์เก่าโครงการเพชรในตม ได้รับรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านสตรีและครอบครัว

 “ครูปัท” นางสาวปัทมาพร นพรัตน์ ศิษย์เก่าโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 14 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  ได้รับโล่รางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านสตรีและครอบครัว ในฐานะเป็นบุคคลผู้เสียสละเพื่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคม จาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร

นางสาวปัทมาพร นพรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ หรือที่นักเรียนเรียกว่า “ครูปัท” เป็นครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง จ.อุทัยธานี ด้วยงบประมาณจากรัฐเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน จำนวน 21 บาท/คน และการสนับสนุนของคนในชุมชน รวมถึงภาคเอกชน เพื่อใช้ในการหาวัตถุดิบมาทำอาหารกลางวันให้เด็กได้ทาน  โดยคำนึงถึงความหลากหลาย เด็กได้รับคุณค่าทางโภชนาการซึ่งได้ชื่อเรียกว่า “อาหารกลางวันพรีเมียม” ผลคือนักเรียนมีพัฒนาการที่ดี น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ เติบโตสมวัย ไม่มีเด็กๆ ขาดสารอาหาร ถึงแม้จะทานอาหารที่โรงเรียนเพียงมื้อเดียวแต่ก็เป็นมื้อที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียน จาก 60 กว่าคน เพิ่มเป็น 105 คน ในปัจจุบัน

“ครูปัท” กล่าวในพิธีมอบรางวัลว่า “ขอขอบพระคุณหน่วยงานที่มอบรางวัลนี้ให้ ซึ่งไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้รับรางวัล เพราะตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ต้องตื่นตอนเช้าเพื่อไปซื้อวัตถุดิบมาให้แม่ครัวทำกับข้าวให้เด็กๆ ทุกวัน ไม่เคยได้รับรางวัลครูดีเด่น หรือรางวัลใดๆ เลย เนื่องจากไม่มีเวลาที่จะทำเอกสารหรือทำหลักฐานในการยื่นเพื่อรับรางวัล แต่เมื่อวันหนึ่งได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าได้รับรางวัลจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ก็รู้สึกตกใจมาก ว่ามีรางวัลแบบนี้ด้วย รางวัลที่ไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ และสามารถมารับได้เลย โดยให้เชิญคุณแม่มาด้วย จึงรู้สึกขอบพระคุณที่เห็นคุณค่าของน้ำพักน้ำแรงในสิ่งที่ทำตลอดมา จุดประสงค์ที่ทำหน้าที่ส่วนนี้คือ ทราบดีว่าในหนึ่งวัน เด็กๆ จะรีบมาโรงเรียนแต่เช้า พ่อแม่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้องรีบไปทำไร่ ทำนา  และกว่าจะกลับจากทำงานมาทำมื้อเย็นให้เด็กก็มืดค่ำ เพราะฉะนั้นอาหารกลางวันจะเป็นมื้อเดียว ที่เข้าสู่ร่างกายเค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด จึงใช้ความตั้งใจและความรู้ความสามารถ ในการออกแบบเมนูและสรรหาวัตถุดิบเพื่อที่จะจูงใจให้เด็กอยากมาโรงเรียน รางวัลที่ได้รับมาตลอดไม่ใช่โล่รางวัลใดๆ แต่เป็น “เรทติ้ง” ที่เช็คจากนักเรียนทุกวัน คำพูดว่า “ครูครับอร่อยมากเลย” “ครูคะหนูไม่อยากขาดโรงเรียนเลยเพราะอยากมากินข้าวที่โรงเรียน” ซึ่งอาจจะมองว่าเรื่องเรียนเป็นเรื่องรอง แต่ทุกอย่างจะตามมาเมื่อนักเรียนมีความสุขที่จะมาโรงเรียน ทำให้รู้สึกว่า แม้โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งจะเป็นโรงเรียนเล็กๆ เด็กก็เป็นเด็กที่อยู่ห่างไกล แต่เค้าคือเยาวชนที่สำคัญของประเทศไทย การดูแลเด็กในทุกเรื่อง อย่างเต็มความสามารถเท่าที่จะทำได้ และเด็กมีความสุขที่จะมาโรงเรียน เมื่อเด็กมีความสุข ทุกอย่างทั้งการเรียน ลักษณะนิสัยอื่นๆ ของเด็กจะได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องต่อไป”

“ครูปัท”  ใช้วิธีถ่ายรูป “อาหารกลางวันพรีเมี่ยม” โพสขึ้นเฟซบุ๊ก เพื่อต้องการให้ผู้ปกครองเห็นว่าการที่ผู้ปกครองเลือกให้เด็กเรียนในโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆ มีครูไม่ครบชั้น ขาดแคลนงบประมาณ แต่เมื่อผู้ปกครองส่งลูกมาเรียน ครูดูแลเด็กในทุกเรื่องอย่างเต็มความสามารถเท่าที่จะทำได้ ทั้งการเรียนการสอน และอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและมาโรงเรียนอย่างมีความสุข

ข่าว : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ข้อมูลและภาพถ่าย :  เพจสายตรงข่าวกรอง
คณะศึกษาศาสตร์
เพจกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Facebook : Pattamaporn Nopparat

Share