بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
ทุน “ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร” ต้นทุนการให้ที่ยิ่งใหญ่แก่การศึกษา และ มศว - PRswu

ทุน “ศ.ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร” ต้นทุนการให้ที่ยิ่งใหญ่แก่การศึกษา และ มศว

“ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร” เป็นใคร เกี่ยวข้องอย่างไรกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเรา นิสิตใหม่ บุคลากรใหม่ อาจจะยังไม่รู้จักว่าบุคคลท่านนี้เป็นใครและเหตุใดมหาวิทยาลัยของเราโดยเฉพาะสำนักหอสมุดกลาง จึงจำเป็นต้องจัดงาน “วันศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร”

ล่าสุด ชมรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงนารถ ไชยรัตน์ ประธานชมรมฯ และอดีตผู้อำนวยการหอสมุด พร้อมด้วยทีมผู้สูงอายุทั้งข้าราชการบำนาญและบุคลากรชาวหอสมุด มาร่วมจัดกิจกรรมนำสิ่งของเบ็ดเตล็ด เสื้อผ้าและหนังสือดีหลากหลาย ที่ได้รับการบริจาคมาจำหน่ายในราคาที่ผู้ซื้อสามารถบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา เพื่อร่วมสมทบทุน “ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร” อดีตอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในปี พ.ศ.2497-2511 ท่านดำรงตำแหน่งรองอธิการและหัวหน้าคณะวิชาการศึกษา ปี พ.ศ.2511-2517 ดำรงตำแหน่งอธิการ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปี พ.ศ.2517-2525 ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ก็มีคนที่มีความรู้ความเข้าใจว่าทำไมมีคำเรียกว่า อธิการ และ อธิการบดี เลยขอไขความกระจ่างให้สำรับคนที่อาจยังไม่รู้ไม่เข้าใจถึงการใช้คำแตกต่างแต่ใกล้เคียงกัน จนอาจทำให้มาติเตือนคนเขียนว่า พิมพ์ตกหล่นไปหรือไม่ จาก อธิการ น่าจะเป็น อธิการบดี จริงๆ ไม่เขียนอธิบายก็คงจะได้แต่เกรงว่าคนที่ไม่รู้จะพานมากล่าวหาว่าคนเขียนนี่ช่างรู้น้อยเสียนี่กระไร เขียนคำผิด พิมพ์คำตกหล่น ก็ปล่อยให้เผยแพร่ออกมาได้ จึงขอเรียนชี้แจงมาให้ทราบว่า คำว่า อธิการ ใช้เรียกพระที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสซึ่งไม่มีสมณศักดิ์อย่างอื่นว่า พระอธิการ เรียกพระที่ดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์หรือเจ้าคณะตำบล ซึ่งไม่มีสมณศักดิ์อย่างอื่นว่า เจ้าอธิการ หรือใช้เรียกตำแหน่งสูงสุดของผู้บริหารใน วิทยาลัย ส่วนคำว่า อธิการบดี ใช้เรียกตำแหน่งสูงสุดของ
ผู้บริหารใน มหาวิทยาลัย)

ในช่วงเวลา 24 ปีในชีวิตการทำงานของศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ที่ มศว หรือตั้งแต่ครั้งเป็น วิทยาลัยวิชาการ กระทั่งยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาจนถึงปัจจุบัน วงการอุดมศึกษาไทยโดยเฉพาะ มศว ของเรา ต้องจดจารจดจำชื่อของท่านไว้ให้ขึ้นใจในฐานะที่ท่านเป็นนักการศึกษา นักการบริหารการศึกษาที่ต่อสู้ทางการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการอุดมศึกษาในประเทศไทย ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานของ มศว ในปัจจุบัน เป็นผู้ผลักดันให้ยกระดับวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งมีฐานะเป็นกองในกรมการฝึกหัดครู ขึ้นเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ต่อสู้และผลักดันให้ยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัย

ผศ.นงนารถ ไชยรัตน์ ประธานชมรมผู้สูงอายุ มศว เปิดเผยว่า “ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมากที่สุดท่านหนึ่ง ไม่ใช่เพราะท่านทำงานให้กับสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติแห่งนี้ยาวนานถึง 24 ปี แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวท่านได้เป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการพัฒนา มศว ให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาจากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดวิชาชีพครูชั้นนำของประเทศมาก่อน

ทั้งนี้ภรรยาของท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร อดีตหัวหน้าห้องสมุดวิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อมาได้ลาออกจากราชการไปทำงานเป็นหัวหน้าห้องสมุดที่ยูเนสโก เมื่อเกษียณอายุราชการก็ได้กลับมาช่วยพัฒนาห้องสมุดและจัดทำ Maria Room (ห้องหนังสือเด็ก) ที่สำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร โดยที่ท่านอาจารย์มาเรียก็เป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการบรรณารักษ์และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งสองท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการศึกษาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างยิ่งยวด

ปัจจุบันเราได้มีการจัดตั้งทุน ศ.สุดใจ-ผศ.มาเรีย เหล่าสุนทร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของนิสิตและคณาจารย์ มอบให้กับมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 เมื่ออาจารย์สุดใจถึงแก่อนิจกรรม อาจารย์มาเรียและลูกศิษย์ลูกหาจึงเห็นชอบจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นที่ระลึก โดยได้รวบรวมกำลังทรัพย์จากผู้บริจาคและตั้งเป็นกองทุนเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2525 ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยชื่อว่า “ทุน ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร” โดยมีทุนเริ่มแรกเป็นเงิน 12,720 บาท และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร ได้มอบเงินที่มีผู้ร่วมทำบุญในงานพระราชทานเพลิงศพมาอีก 53,100 บาท และมีผู้บริจาคสมทบทุนเพิ่มเติม ทำให้มียอดเงินกองทุนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 122,860.50 บาท

ในปีถัดๆ มาจนถึงปัจจุบัน ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสำนักหอสมุดกลาง จึงได้สานเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของอาจารย์มาเรีย เหล่าสุนทร ซึ่งท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว (อาจารย์ ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางบรรณารักษศาสตร์และปริญญาเอกด้านการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา มาเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุด ตามโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับมหาวิทยาลัยอินเดียน่าในปี พ.ศ.2498 (1955) ในสมัยนั้นเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) จัดงาน Rummage Sale โดยขณะนั้นอาจารย์มาเรียซึ่งยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ให้คำแนะนำต่างๆ เราได้เชิญชวนให้ผู้คนนำสิ่งของที่ยังอยู่ในสภาพดีแต่ไม่ได้ใช้แล้ว มาบริจาค เพื่อนำมาจำหน่ายหาเงินสมทบทุนสุดใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน มีเงินต้นทุนศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร จำนวน 7,247,643.59 (รายงานวันที่ 3 เมษายน 2560 ) และเราได้นำดอกผลมาจัดสรรให้ทุนนิสิตและคณาจารย์

ทุนสุดใจนั้น ในภาคเรียนที่ 1/2561 มีนิสิตคณะต่างๆ ได้รับทุนจำนวน 8 คน ดังนี้ 1.นายพีรัชชัยย์ ช่วงสม ชั้นปีที่ 4 คณะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2. นายโสภาคย์ สุพร ชั้นปีที่ 3 คณะวัฒนธรรมฯ 3.นายรัวสิมันต์ ป้องกัน ชั้นปีที่ 4  คณะวัฒนธรรมฯ 4.นางสาวภัทรพร อักษรสวัสดิ์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ 5. นายชนพ ดอนนาสี ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ 6.นางสาวกนิษฐา อาจหินกอง ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ 7.นางสาวสุนทรีย์ เสนาะวาที ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ 8. นางสาวบริมาส แมลงภู่ร่อน ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้นิสิตผู้ที่ได้รับทุนสุดใจจะต้องมาปฏิบัติงานที่สำนักหอสมุดกลาง เดือนละ 15 ชั่วโมง

กิจกรรมส่งเสริมหารายได้เพื่อร่วมสมทบทุน ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร ยังเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาตลอดปี โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักหอสมุดกลาง ซึ่งเรายังคงจัดกิจกรรม Rummage Sale ต่อเนื่องในปีนี้ ในวันที่ 25 และวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00-13.00 น. ณ บริเวณตลาดนัดนานาชาติ มศว ประสานมิตร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเลือกซื้อหาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เสื้อผ้าเครื่องประดับและหนังสือดีๆ มีสาระมากมายได้ในวันเวลาดังกล่าว เพราะเราเชื่อว่า นี่คือรูปแบบหนึ่งของการทำให้ทุนสุดใจยังคงอยู่และชื่อของท่านอาจารย์สุดใจ อาจารย์มาเรีย จะอยู่ในความทรงจำที่มีค่าแก่ มศว ของเราในฐานะ ‘ครูผู้ให้’อย่างแท้จริง

ภัทรพร หงษ์ทอง/ข่าวและภาพข่าว

 

Share