بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
“การสื่อสารเพื่อพัฒนา ยุคดิจิทัล” - PRswu

“การสื่อสารเพื่อพัฒนา ยุคดิจิทัล”

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การสื่อสารเพื่อพัฒนายุคดิจิทัล” (COMMUNICATION FOR DEVELOPMENT IN DIGITAL AGE) ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพิภพ ปรีดาภิรัตน์ Mandala Analytics จาก STEPS Academy x Mandala  เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง Social Listening Tool อาวุธลับ ยุคดิจิทัลหรือเป็นเครื่องมือทางการตลาดในใช้กับการรู้จักกลุ่มเป้าหมายหรือเพื่อการสื่อสารองค์กร ด้วย Mandala Analytics   “Social Listening Tool เครื่องมือทางการตลาดเพื่อทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าและมองเห็นกลยุทธ์ของคู่แข่งแบบภาพรวมได้ง่ายขึ้น ด้วยเครื่องมือจาก Mandala Analytics” ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้คุณพิภพ
ได้สอนให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้จักกับเครื่องมือหรือระบบ Mandala ที่ช่วยให้ทุกคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายทั้งโดยตรงและโดยอ้อม (งานฝ่ายสนับสนุนวิชาการ) เข้าถึงข้อมูลหรือ data ในแพลตฟอร์มต่างๆ เชิงลึกเพื่อนำชุดข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ให้การสื่อสารหรืองานด้านการตลาดและงานประชาสัมพันธ์ได้ผลดีขึ้น

 

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก “พี่โดม คุณคมจักร คริมาธัญสร   TCAS Coach ผู้สื่อสารด้านการศึกษา โดยเฉพาะระบบการสอบเข้าที่เรียกว่า TCAS กููรูผู้รู้ลึก รู้จริง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) เป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายประสบการณ์ พฤติกรรมการเลือกคณะ / สาขา มหาวิทยาลัย ของนักเรียนและผู้ปกครองให้กับ ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กร ของ มศว

“พี่โดม” ทำงานด้านการศึกษามาสิบกว่าปีแล้ว โดยเริ่มจากบรรณาธิการข่าวการศึกษา แล้วผันตัวมาเป็นวิทยากรการศึกษาทั้งในเว็ปไซต์ บรรยายในโรงเรียน เปิดบล็อกเกอร์ถามตอบ เด็กแต่ละสมัยจะจำโดมในแบบต่างกัน ทั้งพี่โดม Eduzone พี่โดม AdmissionPremium.com และ โดม TCAS Coach ถึงชื่อเรียกจะต่างกัน แต่ภาพจำของการเป็นกูรูผู้ตอบสารพัดปัญหาสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่เคยเปลี่ยน ผ่านทาง รายการตื่นมาติว Admissions ทางช่อง GMM Channel และช่อง GTH ON AIR
“เราก็นิยามตัวเองว่าเป็นสื่อได้ คือให้ข้อมูลไขข้อสงสัยให้กับนักเรียน ม.ปลาย ในการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย  พร้อมกับช่วยตอบปัญหาคาใจไปด้วย ทุกวันนี้ระบบการศึกษาไทยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ และเด็กไทยไปไกลได้กว่าที่เราคิด ยิ่งเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญพร้อมกับพฤติกรรมการเลือกมหาวิทยาลัย เลือกคณะของน้องๆ มัธยมปลายก็มีปัจจัยหลายอย่างปนะกอบการตัดสินใจ เช่น สถานที่ หมายถึง การใช้ชีวิต คือเด็กเขามองว่ามีที่ไหนที่ให้เขาไปใช้ชีวิตทำกิจกรรมเรียนรู้อะไรต่างๆ ที่นอกเหนือจากเวลาที่เขาหมดเรียนแล้วได้ไหม อย่าง ม.บูรพา นี่เขาก็ปรับเปลี่ยนภาพจำเดิมไปมาก ความที่อยู่ใกล้ทะเลบางแสนเลยทำให้เด็กๆ รู้สึกว่า บางแสนสวย บางแสนดี กลายเป็นมหาวิทยาลัยใกล้ทะเล น้ำใส ทะเลสวย อะไรอย่างนั้น อย่าง มศว นี่ก็โชคดีอยู่กลางใจเมืองย่านสุขุมวิท มีความพร้อมในการเดินทางได้ทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน บนดิน ทางเรือ ทางรถยนต์ แต่ มศว องครักษ์ อาจไกลจากความเป็นสังคมเมือง เด็กต่างจังหวัดไม่รู้สึกอะไรปรับตัวอยู่ได้ แต่เด็กในเมืองที่ต้องไปเรียนใช้ชีวิตที่นั่นอาจไม่แฮปปี้ คืออาจจะต้องทำให้เขารู้สึกว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่แล้ว ‘สนุก’ ไม่ใช่ ‘น่าอยู่’ มีอะไรให้เขาได้ทำ แม้จะมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนว่าปีหหนึ่งเรียนที่องครักษ์ ปีนั้นปีนี้กลับมาเรียนที่ประสานมิตร มันก็ยังไม่ตอบโจทย์โดนใจ ปัญหาเรื่องต้องอยู่หอก็อีก คือมหาวิทยาลัยที่เด็กอยากเรียนอยากเลือก ส่วนใหญ่ก็มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น รูปทรงอาคารแปลกตา มันมีผลทุกอย่าง ไม่เฉพาะเรื่องของคะแนนสอบเข้าคณะ ค่าเทอม หลักสูตร ประสบการณ์ความต้องการของพ่อแม่ บางรายก็อยากให้ลูกเรียนในมหาวิทยาลัยที่ตัวเองจบมา มีภาพจำอย่างนั้น มีหลายอย่างที่น่าสนใจมากที่มหาวิทยาลัยต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาสังเคราะห์ วิเคราะห์เพื่อจูงใจเด็กๆ ด้วย”


 

 

 

 

Share