بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
ศิลปะเพื่อ LGBTQ - PRswu

ศิลปะเพื่อ LGBTQ

ปัจจุบันเรามักจะได้ยินคำว่า “LGBTQ” หรือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่บ่อยครั้ง โดยองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทของโรคระหว่างประเทศ หรือ ICD ฉบับล่าสุด โดยย้ายหัวข้อ “การมีเพศสภาพไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิด” ออกจากหมวดความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมและย้ายไปอยู่ในหมวด “กรณีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศ” เพราะการมีเพศสภาพไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิดนั้นไม่ถือว่าเป็นอาการป่วยทางจิต

คำเรียก LGBTQ หมายถึงกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือเพศทางเลือก LGBTQ เป็นกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศที่แตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยคำว่า LGBTQ ย่อมาจาก
 L – Lesbian กลุ่มผู้หญิงรักผู้หญิง / G – Gay กลุ่มชายรักชาย / B – Bisexual หรือกลุ่มที่รักได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง / T – Transgender คือกลุ่มคนข้ามเพศ จากเพศชายเป็นเพศหญิง หรือเพศหญิงเป็นเพศชาย / Q – Queer คือ กลุ่มคนที่พึงพอใจต่อเพศใดเพศหนึ่ง โดยไม่ได้จำกัดในเรื่องเพศและความรัก นอกจากนี้เพศทางเลือกยังสามารถอธิบายตามความหมายของเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศได้ ดังนี้ เพศวิถี (Sexual Orientation) คือ ความรู้สึก รสนิยมทางเพศ รวมถึงความพึงพอใจทางเพศที่มีต่อบุคคลอื่น โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะหลัก ๆ ได้แก่ รักต่างเพศ คือผู้ที่มีรสนิยมชื่นชอบเพศตรงข้าม หรือบุคคลต่างเพศ เช่น ผู้ชายที่ชอบผู้หญิง หรือผู้หญิงที่ชอบผู้ชาย รักเพศเดียวกัน คือผู้ที่มีรสนิยมชื่นชอบเพศเดียวกัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ เลสเบี้ยน (Lesbian) และเกย์ (Gay) ไบเซ็กชวล (Bisexual) คือผู้ที่มีรสนิยมชื่นชอบทั้งเพศหญิงและเพศชาย โดยจะมีอารมณ์เสน่หากับเพศตรงข้าม หรือเพศเดียวกันก็ได้ ไม่ฝักใฝ่ทางเพศ คือผู้ที่ไม่สนใจเรื่องเพศสัมพันธ์ แต่เพียงรู้สึกสนิทสนม ผูกพันกับบุคคลอื่น
อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) คือการรับรู้ว่าตนเองต้องการเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ซึ่งบางคนอาจมีอัตลักษณ์ทางเพศตรงกับอวัยวะเพศและโครงสร้างทางร่างกาย แต่บางคนอาจมีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากโครงสร้างทางร่างกายหรือเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “คนข้ามเพศ (Transgender)” โดยคนข้ามเพศอาจเป็นผู้ที่ไม่สามารถกำหนดให้ตนเองเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพียงเพศใดเพศหนึ่งได้ด้วย
ทว่าปัจจุบันปัญหากลุ่ม LGBTQ คือการต้องเผชิญกับบรรทัดฐานทางสังคมที่มีปัญหาในเรื่องการยอมรับจากคนในครอบครัว เนื่องจากคนกลุ่มนี้อาจต้องทำตามความหวังของพ่อแม่หรือต้องรักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล ซึ่งเป็นเรื่องสวนทางกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ครอบครัวหรือคนรอบข้าง อาจยังขาดความรู้ความเข้าใจในตัวตนหรือวิถีทางเพศของคนกลุ่มนี้

ล่าสุดส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต ฟัน ไวน์คาร์เดิน เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ในโอกาสที่ได้ให้เกียเยือนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อมอบรางวัลแก่นิสิตผู้ชนะเลิศและนิสิตที่เข้าร่วมโครงการประกวดการออกแบบเขียนสี ลวดลายรูปปั้นวัว สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ ภายใต้แนวคิด “LGBTQ”  จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่นายสุวิจักษณ์ ลัคณาสถิตย์ (ปอม) นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร. อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์ ดูแลประสานงานด้านการประกวดและทีมนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ช่วยดูแลในการลงสี

โอกาสนี้เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ฟัน ไวน์คาร์เดิน  กล่าวแสดงความยินดีแก่นิสิตและกล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานประกวดนี้ว่า “เป็นวันที่เราอยากให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของสิทธิที่
เท่าเทียมกันสำหรับ LGBTIQ ซึ่งประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญและตระหนักถึงสิทธิที่เท่าเทียมกันสำหรับคน LGBTIQ และเป็นส่วนสำคัญของนโยบายในประเทศ ในสถานทูตของเรา เราส่งเสริมให้สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมมีความเป็นหนึ่งเดียว เป็นที่ที่
ทุกคนมีอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองได้
เช่นกัน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักเรื่องของความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในสถานที่ทำงาน อย่างที่เราเคยจัดงานสัมมนาที่เป็นความร่วมมือกันกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ให้นายจ้างและลูกจ้างไทยในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศได้ใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยหารือกันว่าบริษัทหรือหน่วยงานจะสามารถทำอะไรได้บ้างที่จะให้สถานที่ทำงานเป็นสถานที่ที่เปิดกว้างสำหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมมากขึ้น โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้นำเสนอโปรแกรมที่วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและหนทางที่จะก้าวไปข้างหน้า
การประสัมพันธ์เรื่องของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักเรื่องหนึ่งของสิทธิมนุษยชนดัตช์ โดยก็มีงานศิลปะที่นำมาจัดแสดงในงานวันนี้มาจากแกลอรี่ของคุณโอ๊ต มณเฑียร ชื่อ โพธิสัตวา แกลอรี่ ซึ่งเป็นแกลอรี่ที่นำเสนอเรื่องของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่ทาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของไทยแห่งหนึ่งและมีคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่สอนวิชาศิลปะโดยตรงได้มีพื้นที่เสรีให้มีการสร้าง
ผลงานศิลปะที่สะท้อนให้เห็นมุมมองเรื่องของสิทธิที่เท่าเทียมกันสำหรับคน LGBTIQ ซึ่งในปัจจุบันหรืออนาคต เราอยากให้มีบรรยากาศในการสร้างสถานที่ทำงานแบบมีส่วนร่วมสำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI) ซึ่งสหประชาชาติ หรือ UNDP มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันสำหรับคนทุกเพศและเชื่อว่าทั้งองค์กรนายจ้างและผู้ถูกว่าจ้างจะมีสิทธิเท่าเทียมกัน  โดยไม่คำนึงถึงรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศและพร้อมเดินหน้าร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสิทธิของกลุ่ม LGBTI ผ่านการร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกฎหมายและนโยบายที่เอื้ออำนวย ”

 

ด้านนายสุวิจักษณ์ ลัคณาสถิตย์ (ปอม) กล่าวว่า “อยากให้สังคมและคนในสังคม
ให้การยอมรับคน LGBTIQ มากขึ้นและไม่คิดว่าเขาเป็นคนที่แตกต่างจากคนอิื่นหรือเพศอื่น เขาก็คือคนคือมนุษย์เหมือนกัน ไม่คิดว่าเขาคือคนที่แตกต่าง แตกต่างแต่ไม่ใช่ผิดปกติ”


ไม่ว่าจะเรียกกลุ่มคนดังกล่าวว่า แอลจีบีที / แอลจีบี ( LGB) และรูปแบบอื่นๆ ใช้เป็นคำกว้างๆ เพื่อสื่อถึงเพศวิถีและ
อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล ในภาษาไทยอาจเรียกว่า กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมากกว่าที่จะหมายถึงเฉพาะกลุ่มเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล และทรานส์เจนเดอร์ โดยเฉพาะ เพื่อให้เป็นการครอบคลุมกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายมากขึ้น จึงนิยมใช้อักษรย่อ แอลจีบีทีคิว ( LGBTQ ) ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมกว่า โดยการเพิ่มอักษร คิว (Q) เพื่อสื่อถึงบุคคลที่นิยามตนเองว่าเป็นเควียร์ ( Queer) บางทีมีการเพิ่มกลุ่มอินเตอร์เซ็กซ์ ( Intersex) เข้าไป เป็นอักษรย่อ แอลจีบีทีไอ
( LGBTI ) และบางครั้งพบนำทั้งสองรูปแบบมารวมกันเป็น แอลจีบีทีไอคิว ( LGBTIQ ) นอกจากนี้ยังปรากฏอักษรย่อในรูป แอลจีบีที+ ( LGBT+) เพื่อรวมสเปกตรัมของเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศอันหลากหลายของมนุษย์ทั้งหมด รูปแบบอื่นๆ ที่พบไม่บ่อย เช่น แอลจีบีทีคิวไอเอ+ ( LGBTQIA ) โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน คนเปลี่ยนเพศสภาพ จึงอยู่ที่การปรับตัว เรียนรู้และยอมรับในทุกความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกใบนี้เพื่อภราดรภาพเช่นนั้น

 

 

 

 

Share