بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
14 ปี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม “ยิ่งให้ ยิ่งได้” – PRswu

14 ปี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม “ยิ่งให้ ยิ่งได้”

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ครบรอบ 14 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หลวงพ่อปัญญานันทมุนี  เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ได้แสดงปาฐกถาธรรมว่า ขอขอบคุณหม่อมหลวงชูชาติ  กำภู อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ที่เข้าใจถึงการเจ็บป่วยของเพื่อนมนุษย์จึงสร้างโรงพยาบาลชลประทานร่วมด้วยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ที่เห็นความเจ็บป่วยที่เพิ่มมากขึ้นจนพื้นที่รองรับไม่เพียงพอ จึงสร้างตึก 80 ปี ปัญญานันทะ และขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่รับโรงพยาบาลชลประทานเข้าไปอยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลทั้งบุคลากรและผู้ป่วยรวมถึงการพัฒนาอาคารสถานที่และได้มอบชื่อใหม่ว่า “ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” โรงพยาบาลชลประทานหรือศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว ในวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่น่าชื่นชมทั้งทางกายภาพและสุขภาวะทางด้านจิตใจ มีที่พักผ่อนหย่อนใจให้คนไข้และญาติในการรอพบแพทย์ มีสวน มีร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม นอกจากจะทำให้ผู้มารับบริการรู้สึกผ่อนคลายได้แล้วยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้พ่อค้าแม่ค้าด้วย เพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้วยใจให้กับแพทย์และพยาบาล เพราะการรักษาที่ดีที่สุดบางครั้งไม่ใช่ยาดี แต่เป็นน้ำใจดี วาจาดี การเริ่มต้นบริการที่ดีก็ช่วยให้คนไข้หายดีไปแล้วครึ่งหนึ่ง

รศ.ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานในพิธีครบรอบ 14 ปี  วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ได้กล่าวเปิดงานว่า โรงพยาบาลชลประทาน  ได้โอนย้ายมาสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2550  และ ณ วันนี้ 7 ตุลาคม 2564 เป็นเวลาครบรอบ 14 ปี ได้เห็นความมุ่งมั่นและการพัฒนาที่พร้อมจะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล  เป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตแพทย์ และเป็นแหล่งผลิตบุคลากรและวิชาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้โรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นศูนย์การแพทย์แห่งการเรียนรู้  มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน  มีความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ทัดเทียมกับโรงพยาบาลชั้นนำระดับประเทศ การย่างเข้าสู่ปีที่ 15 ของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน นั้น นอกจากต้องพัฒนาต่อไปแล้ว  ยังต้องฝ่าฟันกับวิกฤตโควิด-19 ด้วย และก็เชื่อมั่นว่า ศูนย์การแพทย์ฯ แห่งนี้จะก้าวผ่านไปได้ และได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งใจ
 ผศ.นพ.สุรสิทธิ์  ตั้งสกุลวัฒนา  ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน กล่าวว่า ถึงแม้เวลาจะผ่านไปกี่ปี แต่โรงพยาบาลของเรายังคงยึดมั่นในปณิธาน “ยิ่งให้ ยิ่งได้” ตามที่หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ  อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ได้กล่าวไว้ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล  และพร้อมให้บริการประชาชนในฐานะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่พร้อมด้วยศักยภาพของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย คู่ไปกับบทบาทของการเป็นองค์กรที่มีการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

Share