بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
แม็คโคร จับมือ 17 สถาบันการศึกษา สร้างโอกาสให้นักศึกษาฝึกงาน ‘สร้างงาน สร้างอาชีพ’ - PRswu

แม็คโคร จับมือ 17 สถาบันการศึกษา สร้างโอกาสให้นักศึกษาฝึกงาน ‘สร้างงาน สร้างอาชีพ’

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ 17 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเราที่วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ด้วยตนเอง ณ แม็คโครฟู้ดเซอร์วิส สาขารามคำแหง 24 โดยที่แม็คโครได้พลิกโฉมรูปแบบฝึกงานใหม่ เน้นติวเข้มแรงงานคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการภาคธุรกิจ แถมมีรายได้ระหว่างฝึก ลดความเสี่ยงตกงาน เห็นเส้นทางอาชีพชัดเจน

โดยได้รับเกียรติจากนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาการและสร้างอาชีพภายใต้โครงการ “แม็คโครส่งเสริมวิชาการและสร้างอาชีพ” ระหว่าง มร.ริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยธุรกิจแม็คโคร ประเทศไทย กับ ผู้บริหารหรือผู้แทนสถาบันการศึกษาจาก 17 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย  ณ แม็คโคร ฟู้ดเซอร์วิส สาขารามคำแหง 24
ความร่วมมือในวันนี้ทั้งวิชาการและการสร้างอาชีพที่ได้เชิญอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาเป็นประธานและสักขีพยาน ก็ยังสร้างโอกาสต่อยอดให้กับนักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานทุกคน ที่มีศักยภาพพร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจของแม็คโครเมื่อมีตำแหน่งงานว่างและยังได้รับโอกาสคัดเลือกเข้าสู่โปรแกรม Operation Trainee เฟ้นหา Supervisor หรือ section manager โดยแต่ละปีจะมีอดีตนักศึกษาฝึกงานของแม็คโคร และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ต่ำกว่า 600 ราย สมัครเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ไม่เพียงเท่านั้น หากมีผลงานโดดเด่น ยังอาจได้รับเลือกเข้าโครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ของบริษัทอีกด้วย
สำหรับโครงสร้างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงานนี้ จะแบ่งการเรียนรู้ในฝ่ายอาหารสดเป็น 5 เฟส ประกอบด้วย การเรียนรู้เนื้อหาทั่วไป เนื้อหาเฉพาะแผนก หลักการจัดการ การจัดทำรายงาน การนำเสนอรายงาน ผู้ฝึกงานจะได้เรียนรู้ครอบคลุม ได้รับการอบรม ทดสอบ เรียนรู้ปัญหาจริงจากการฝึกงานในสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมคิดค้นนวัตกรรมและนำเสนอโครงการ (Project) ระยะเวลา 16 สัปดาห์ที่ได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยเมื่อจบโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองด้วย
โอกาสนี้ คุณศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ แม็คโคร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพราะเป็นทรัพยากรมนุษย์แรงงานที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จมาจนทุกวันนี้ แม็คโครต้องใช้กำลังแรงคนจำนวนมากในแต่ละสาขา เราจึงมุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรที่มี ศักยภาพที่ใช่ ภายใต้โครงการ ‘แม็คโครสร้างงาน สร้างอาชีพ’ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีการปรับกระบวนทัศน์ในการเปิดรับนักศึกษาฝึกงานชั้นปี 3 – 4 ในด้านโครงสร้างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้งานจากประสบการณ์จริงตลอด 16 สัปดาห์ เสมือนเป็นพนักงานทดลองงาน เพื่อให้กลายเป็นแรงงานคุณภาพที่พร้อมทำงานได้ทันทีในเบื้องต้นนี้ เรามี 17 สถาบันการศึกษาและจะมีมาอีก 5 สถาบันการศึกษา ในการรับนักศึกษาฝึกงาน จากภาควิชาเกี่ยวกับการจัดการในห่วงโซ่อาหาร อาทิ วิทยาศาสตร์การอาหารเกษตรศาสตร์ (พืชสวน พืชไร่ ประมง สัตวศาสตร์) การจัดการธุรกิจอาหาร เป็นต้น มาปฏิบัติงาน ประสบการณ์จริง ในฝ่ายอาหารสด โดยได้รับเบี้ยเลี้ยงเป็นรายวัน คิดเป็นวันละ 70% ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งยังมีประกันกลุ่ม คุ้มครองนักศึกษาทุกคนตลอดระยะเวลาการฝึกงานด้วย”

 


ปัจจุบัน แม็คโครเป็นธุรกิจค้าส่งระบบสมาชิกที่มีสมาชิกประกอบด้วย ผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย โชห่วย ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร โรงแรม ธุรกิจจัดเลี้ยง จำนวน 3.3 ล้านราย มีสาขาตั้งอยู่ทั่วประเทศจำนวน 133 แห่ง มีแนวทางธุรกิจที่ชัดเจนในการเป็นศูนย์ค้าส่งครบวงจรเพื่อผู้ประกอบการมืออาชีพที่พร้อมจะสร้างงาน สร้างอาชีพ เติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทย จึงสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นต่อสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทยได้ว่า นิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นปีที่ 3 -4 จะมีพื้นที่ฝึกงานที่ดีมีคุณภาพและช่วยทำให้เห็นเส้นทางในอาชีพได้ชัดเจน โดยมีความร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มาช่วยเป็นโค้ชให้อีกแรงหนึ่ง
ด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ให้ความเชื่อมั่นกับแม็คโครว่า มหาวิทยาลัยมีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตนิสิตในหลักสูตร 4 หลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อาหาร หรือธุรกิจของแม็คโคร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน

Share