بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
อธิการบดี มศว ให้โอวาททัพนักกีฬา สู้ศึก “THE SUN GAMES” 2020 - PRswu

อธิการบดี มศว ให้โอวาททัพนักกีฬา สู้ศึก “THE SUN GAMES” 2020

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนกิจการนิสิต จัดพิธีให้โอวาทแก่คณะผู้ควบคุมทีม เจ้าหน้าที่ และนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “THE SUN GAMES” จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10- 19 มกราคม 2563  โดยมีมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมทุกท่าน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์

รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ในนามของประธานคณะกรรมการดำเนินการ เปิดเผยว่า “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ถือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “THE SUN GAMES” (รอบมหกรรม) ระหว่างวันที่ 10 – 19 มกราคม 2563 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 110 สถาบัน และจัดการแข่งขัน 42 ชนิดกีฬา โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 24 ชนิดกีฬา นักกีฬาทั้งสิ้น 251 คน ตลอดเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ส่งเสริมพัฒนานิสิตทีมีความสามารถทางกีฬาให้เด่นและดีควบคู่กันไป พร้อมกับการสนับสนุนให้นักกีฬาได้พัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และมุ่งหมายความเป็นเลิศให้แก่นักกีฬา รวมทั้งได้มีโอกาสทดสอบความสามารถของตนเอง เพื่อเป็นการเผยแพร่และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยในด้านกีฬา ทำให้นิสิตหันมาสนใจการเล่นกีฬามากขึ้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการส่งเสริมการพัฒนานิสิต ภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษาอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ด้วยอีกทางหนึ่ง”

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ ประธานในพิธี กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ในฐานะผู้ฝึกสอน และตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสูงสุดของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และครั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในการให้โอวาทแก่คณะนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “THE SUN GAMES” การแข่งขันนับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาได้แสดงความสามารถให้สถาบันอื่นได้เห็นเป็นประจักษ์ นักกีฬาต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ของตนเองให้เข้มแข็งเพื่อเอาชนะสภาวะกดดันที่เกิดจากคู่ต่อสู้ และนักกีฬาทุกท่านต้องระลึกเสมอว่า การเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นภาระที่หนักและต้องมีความรับผิดชอบในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือความมีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่น หากแพ้ก็ต้องไม่ท้อถอย มีการศึกษาหาความรู้ เทคนิคต่างๆ ในชนิดกีฬาที่ตนเองสนใจ และเชื่อฟังผู้ฝึกสอน ในโอกาสนี้ขอให้ทุกคนมุ่งมั่น แข่งขันอย่างมีสปิริต มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หากสามารถชนะได้ก็ขอให้ภาคภูมิใจ แต่หากแพ้ก็ต้องพยายามเรียนรู้ถึงสาเหตุ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุง พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น”

การเข้าร่วมการแข่งขันของนักกีฬาทุกชนิดต้องใช้ความอดทน มุ่งมั่นในการฝึกซ้อมเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งในการแข่งขันนักกีฬาทุกคนต้องการแรงเชียร์ แรงใจ จึงอยากขอเชิญชวนชาว มศว ทุกท่านส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการแข่งขันในครั้งนี้ โดยสามารถติดตามตารางการแข่งขันและผลการแข่งขันได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก University Game Of Thailand และ เพจ PRswu จะอัปเดทผลการแข่งขันให้ได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิด

ข่าว/ถ่ายภาพ : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Share