بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
มศว ยุคแห่งความร่วมมือ คณะเทคโนโลยี จับมือร่วมสถาบันพลาสติก-บ.อินโนเฟรช - PRswu

มศว ยุคแห่งความร่วมมือ คณะเทคโนโลยี จับมือร่วมสถาบันพลาสติก-บ.อินโนเฟรช

ถ้าจะกล่าวว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในยุคปัจจุบันเป็น “ยุคแห่งความร่วมมือ” ก็คงไม่มีใครปฏิเสธได้เพราะนอกจากเป็น “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” ตามนโยบายหลักในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยแล้ว ความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยมีร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ผ่านมาในรอบ 3 ปี
ให้หลังมานี้ นับตั้งแต่ที่ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับองค์กรเหล่านั้น ก่อให้เกิดการขยายเครือข่ายทางด้านวิชาการไปยังคณะต่างๆ ตามองค์ความรู้
ในสหสาขาวิชาชีพนั้นๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งในส่วนของนิสิตและบุคลากรคณาจารย์ ขยายความรู้และความเข้าใจในประสบการณ์วิชาชีพที่แท้จริงแก่นิสิต มศว เป้นต้น
ล่าสุด มหาวิทยาลัยโดยคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งก็มีคณบดีคนใหม่คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา มิ่งเมือง ได้นำองค์กรภาคีภาคเอกชน ผู้ประกอบการบริษัท มาร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันพลาสติก และบริษัท อินโนเฟรช จำกัด โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นผู้ลงนามในนามของมหาวิทยาลัย ร่วมกับ ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์
ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก และคุณศิริพร พิพัฒสัตยานุวงศ์ ฉั่ว
ผู้จัดการทั่วไป บริษัทอินโนเฟรช จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว
ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์
ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติกฯ กล่าวว่า “เราเองในฐานะที่ผมทำงานในหลายหน้าที่ รู้สึกดีใจที่วันนี้มหาวิทยาลัยโดยคณะเทคโนโลยีฯ ได้มีความร่วมมือกับสถาบันพลาสติกเพราะเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากต่อชีวิตคนเราในปัจจุบัน เราอยากให้มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมเดินหน้า ผลักดัน ปลูกฝัง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกไทยไปสู่มาตรฐานสากล 4.0  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยวัสดุและการออกแบบให้มีความแตกต่าง ถือเป็นเรื่องสำคัญ และต้องปลูกฝัง ส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าเราได้นิสิตคน
รุ่นใหม่ที่มีไอเดียทันสมัยมาช่วยก็เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบ้านเมืองเรา ผลักดันความสร้างสรรค์สู่อุตสาหกรรมพลาสติกไทยเรา  ลงมือทำ สร้างอุตสาหกรรมไทยดีต่อใจ เรียนรู้สำหรับพัฒนา แนวคิด พร้อมการ
เผยแพร่ต่อยอด จากความรู้จากส่วนบุคคล สู่ความรู้ให้ผู้อื่น และกลายเป็นความรู้สู่ระดับอุตสาหกรรมไทยจากความร่วมมือหลายหน่วยงาน ทำให้เกิดการรู้จักกับสถาบันพลาสติก ที่ปีนี้มาพร้อมเทคโนโลยี (Smart PlaM) และวัตถุดิบเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่าง Bio Plastics นวัตกรรมเด่น และเทคโนโลยีดิจิทัลสุดล้ำ อัปเดตเทรนด์โลกพลาสติก ติดอาวุธทางธุรกิจโรงงานพลาสติก เหล่านี้ก็จะทำให้การพัฒนาความรู้ทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีได้ใช้ร่วมกันกับของสถาบันพลาสติกที่เราเชี่ยวชาญ”
ด้านคุณศิริพร พิพัฒนาสัตยา
นุวงศ์ ฉั่ว กล่าวว่า “อินโนเฟรช YES WE CAN เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตซอส
ไม่ว่าจะเป็นซอส, น้ำจ้ิม, ฟิลลิ่ง, ท็อปปิ้ง, พริกแกง, สินค้าพร้อมปรุง, ผงปรุงรส, น้ำสลัด, มายองเนส และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมด้วยความสามารถในการบรรจุที่หลากหลาย “ดร.กุ้ง” หรือคุณศิริพร ผู้บริหารออกแรงฮึดสู้กับ บริษัท อินโนเฟรช จำกัด มาตลอดกว่าสิบปี บนพันธกิจรับผลิตซอสและน้ำสลัดในลักษณะ Customize รับทำตามโจทย์ลูกค้า ป้อนโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตเบเกอรี่ ผู้ผลิตอาหารแช่แข็งส่งออก ธุรกิจขายส่ง และ ธุรกิจร้านอาหาร (Chain restaurants) ตลาดแรกที่เลือกจับ คือ “มายองเนส” หรือ
น้ำสลัดครีม ไม่สอดคล้องกับวิถีการกินของคนไทยเอาเสียด้วย แต่ทายาทสาวของ “มงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์” นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ เกิดมาในครอบครัวคนเลี้ยงไก่ไข่ ขณะที่เธอเอง เรียนมาทางด้าน วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science) มีดีกรีเป็นถึง “ดร.” ถ้าต้องลุกมาทำกิจการสักอย่างที่ต่อยอดจากธุรกิจครอบครัว และต้นทุนความรู้ที่มีก็คงดีกว่าทำอย่างอื่นๆ “เมื่อก่อนเราอาจคิดว่า ซอสและน้ำสลัด อยู่ห่างวัฒนธรรมการกินของคนไทย แต่ใครจะคิดว่าวันนี้ พวกมันอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด ตั้งแต่ ฝังอยู่ในเบเกอรี่หลากชนิด ทั้งคาวและหวาน ที่ขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อ เป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดในฟาสต์ฟู้ดชื่อดัง เคียงคู่สลัดบาร์ในห้างสรรพสินค้า แนบไปกับกุ้งและไก่พร้อมรับประทานที่ส่งออกนอก ซึ่งความร่วมมือที่บริษัทตัดสินใจในวันนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็หวังว่าจะได้รับความรู้ที่สถาบันการศึกษามีไปช่วยพัฒนาธุรกิจและบริษัทก็จะได้พัฒนาคนคือนิสิตร่วมกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารร่วมกัน”

 

 

 

.

 

 

Share