بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
ชาว มศว ถวายพระพร - PRswu

ชาว มศว ถวายพระพร

ชาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยรองศาสตราจารย์สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย คณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

        
โดยมีสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีดังกล่าว ซึ่งชาว มศว ทุกคนที่มาร่วมพิธีต่างพร้อมกันใส่เสื้อโปโลสีเหลืองสีประจำวันพระราชสมภพ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทำเป็นเสื้อที่ระลึกมอบแก่บุคลากรทุกคน เพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านและแสดงความจงรักภักดีของชาว มศว โดยถ้วนหน้า
โดยจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรตินานานับประการ อาทิ การแสดงนาฎยศิลป์จากเหล่านักแสดงในประเทศภูมิภาคอาเซียนจากเมียนมาร์เป็นต้น บริการด้านสาธารณสุขเช่นการขูดหินปูนฟรี การนวดเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

 

 

   

 

นอกจากนี้ชาว มศว ยังได้ร่วมกันร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” และเพลง “สรรเสริญพระบารมี” โดยพร้อมเพรียงกึกก้อง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการถวายพระพรในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังมีนักศึกษาชาวเวียดนามจำนวน 40 คนที่มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยในหลักสูตรภาษาไทยกับมหาวิทยาลัย อันเป็นความร่วมมือและการได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมในพิธีนี้ด้วยความปลาบปลื้มใจ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17:45 น. พระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรง สุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร มีพระเชษฐภคินี คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระขนิษฐภคินีสองพระองค์ คือ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี พิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
ทรงเริ่มการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2499 จนถึง พ.ศ. 2506 ทรงสำเร็จการศึกษาขั้นต้นในระดับอนุบาล รุ่นที่ 2 จากโรงเรียนจิตรลดา แล้วจึงเสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด แคว้นซัสเซกส์ และศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์เซทประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 จนถึง พ.ศ. 2513 หลังจากนั้น ทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์สกูลซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เสร็จแล้ว ทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ (ด้านการทหาร) จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. 2519
ในช่วงระหว่างเวลานั้น เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 ขณะทรงเจริญพระชนมายุ 20 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้มีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ขึ้นดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระนามาภิไธย ตามจารึกพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิติยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ สยามมกุฎราชกุมาร”
เมื่อเสด็จนิวัติประเทศไทยทรงรับราชการทหาร ทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 46 เมื่อ พ.ศ. 2520 ทรงเข้าศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อ พ.ศ. 2525 ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) และ พ.ศ. 2533 ทรงศึกษา ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักร
พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่มาอย่างต่อเนื่องนับแต่ทรงพระเยาว์ โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อทรงศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจในล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ อีกทั้งได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์โดยพระราชทานเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างประโยชน์แก่พสกนิกรนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎร เป็นกำลังแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จทั้งสองพระองค์ ก่อความผาสุกสงบแก่ปวงประชาชนคนไทยอย่างกว้างขวาง
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นที่คาดหมายว่าพระองค์จะสืบราชสมบัติต่อ ทั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ แต่ทรงขอผ่อนผัน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี จึงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดยตำแหน่งไปพลางก่อน
กระทั่งวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดประชุมวาระพิเศษ โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แจ้งหนังสือหนังสือด่วนที่สุดที่ นร.0503/44549 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ได้รับจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้แก่ที่ประชุมเพื่อรับทราบ ก่อนอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารเสด็จขึ้นทรงราชย์ และพระองค์ได้ทรงรับเป็นพระมหากษัตริย์ จากนั้นวันที่ 1 ธันวาคม จึงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประมุขฝ่ายบริหาร และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ประมุขฝ่ายตุลาการ เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ได้กราบบังคมทูลเชิญขึ้นสืบราชสมบัติ จากนั้นพระองค์มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ ความว่า
“ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”

ทั้งนี้ ในทางนิตินัยถือว่าได้ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เพื่อให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งยังสอดคล้องกับคตินิยมในนานาประเทศที่ราชอาณาจักรย่อมไม่ว่างเว้นขาดตอนจากการมีพระมหากษัตริย์ และโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”
นับเป็นบุญวาสนาของพสกนิกรชาวไทย ที่ได้มีโอกาสชื่นชม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตามโบราณราชประเพณี ตั้งแต่วันที่ 3–5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ โปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 

 

Share