بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
SWU Creative Market ตลาดนัดสร้างสรรค์ มศว เผยผลิตภัณฑ์ใหม่ “ไซรัปมะดัน” - PRswu

SWU Creative Market ตลาดนัดสร้างสรรค์ มศว เผยผลิตภัณฑ์ใหม่ “ไซรัปมะดัน”

ใครที่พลาดชม SWU Creative Market ตลาดนัดสร้างสรรค์ มศว ก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะข่าว SWU Weekly ออนไลน์เราจะพาไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์ดีๆ ที่มีมากมายของมหาวิทยาลัย โดยการสร้างสรรค์ผลิตของนิสิตและคณาจารย์จากหลายคณะเลยทีเดียว งานนี้คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร เขานำของดีมานำเสนอ เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของคนที่รักสุขภาพกันเลยทีเดียวค่ะ ภายใต้การทำงานของศูนย์วิจัยเเละพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร สู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน จึงจัดตั้ง “คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร” ขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เพื่อสร้างบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่มีความรู้ทางวิชาการ รู้จักแสวงหาความรู้ตลอดเวลา สามารถนำความรู้มาปรับใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้าง “เทคโนโลยี” ที่เหมาะสมกับตนเองและมีคุณภาพ ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ได้ตลอดเวลา โดยคณะฯ เปิดสอนหลักสูตร สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ยังมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรแก่ชุมชนและสังคม โดยได้ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมนักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อบรมทักษะในการพัฒนาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น ให้คำปรึกษาแนะนำการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ปลอดภัยและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น ซึ่งการดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2552

ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 2.โครงการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 3. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน การดำเนินการในปีต่อๆ ไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการให้บริการแปรรูปอาหารที่จังหวัดนครนายกและอาจมีการพัฒนาเพิ่มการให้บริการในสาขาอื่นๆ เช่น ด้านวัสดุผลิตภัณฑ์การเกษตรและด้านเทคโนโลยีชีวภาพอีกด้วย ทั้งนี้ เป้าหมายสูงสุดของโครงการคือต้องการให้ชุมชนที่เข้ามารับบริการ สามารถพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นของตน ให้เกิดเทคโนโลยีและวัตถุดิบ ทำให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขอกล่าวเฉพาะมาที่การแนะนำผลิตภัณฑ์ของคณะเทคโนโลยีฯ ใหม่ล่าสุดที่เป็นที่สนใจของคนทั่วไป คือ “ไซรัปมะดัน” ของคณะเทคโนโลยีฯ กันดีกว่านะคะ เป็นสูตรลดน้ำตาลด้วย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำน้ำมะดันมาทำให้เข้มข้นโดยการเคี่ยวกับน้ำตาล ร่วมกับการใช้สารที่ให้ความหวานเพื่อลดความหวานในผลิตภัณฑ์ มีรสชาติข้นหนืด รสชาติเปรี้ยวหวานกำลังดี ใช้ดื่มชงกินกับโซดาหรือตกแต่งผลิตภัณฑ์อาหารได้ “ผลิตภัณฑ์น้ำมะดัน” Madun Honey Lemon อุดมด้วยใยอาหาร ผ่านการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถใช้ชงดื่มเป็นเครื่องดื่มร้อนหรือเครื่องดื่มเย็นดับกระหายคลายร้อน รสเปรี้ยวกำลังดี หวานกำลังโดน ช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด  ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์ Black rice noodle  ผลิตภัณฑ์มันพร้าว & มันเทศ ชนิดแผ่นทอดกรอบ มันพร้าวคือมันพื้นบ้านในภาคอีสาน มีเนื้อสีขาว เมื่อนำมาทอดจึงมีกลิ่นหอม กรอบ อร่อย ร่วมกับมันเทศหลากสีได้อย่างลงตัว หรืออย่าง สบู่จากสารสกัดธรรมชาติ Turmeric Milk / Lakoocha / Mangosteem  ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบจากข้าวโพด ผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมข้าว ที่ทำมาจากกระบวนการหมักข้าวด้วยเชื้อราที่ใช้ในการผลิตข้าวหมาก เชื้อราจะผลิตเอนไซม์อะไมเลสออกมาย่อยแป้งให้ได้เป็นน้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของข้าว

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะได้รับการโปรโมทจำหน่ายที่ SWU SHOP และกำลังเป็นที่สนใจของ “นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ” สาขาใหม่ที่กำลังเป็นที่สนใจของน้องๆ นักเรียนในขณะนี้ เรียนจบสามารถเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารและธุรกิจบริการอาหาร ผู้จัดการ นักขายในธุรกิจอาหาร นักออกแบบและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการอาหาร นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ ยังมีกิจกรรมโครงการแปรรูปผัก ผลไม้ เช่น มะยงชิดแช่อิ่มอบเเห้งเเละเครื่องดื่มให้พลังงานจากมะยงชิด กิจกรรมให้ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าของข้าวในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สาธิตการทำวาฟเฟิลปราศจากกลูเตน ผลิตภัณฑ์สาลี่ คุ้กกี้และซีเรียลบาร์จากข้าว 100% ตลอดจาการได้ออกพื้นที่ให้ความรู้และสาธิตการทำขนมสาลี่และเห็ดสวรรค์ เป็นต้น

หากใครสนใจผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว องครักษ์ จ.นครนายก โทร.02-649-5000 ต่อ 27167 Facebook : ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร – AIRD center มศว

 

Share