بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
มศว จัดใหญ่ นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 27 - PRswu

มศว จัดใหญ่ นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 27

ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 27 (SWU JOB FAIR 2019) ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.–16.00 น. ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร โดยมีบริษัท ห้างร้านและสถานประกอบการต่างๆ ชั้นนำ มาร่วมออกบูธรับสมัครงานอย่างคึกคักร่วม 150 กว่าแห่ง โดยมหาวิทยาลัยได้ว่าจ้างบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ให้เป็นผู้รับผิดชอบคัดสรรบริษัทรับสมัครงานต่างๆ

โอกาสนี้ รศ. นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งยังได้รับฟังเพลงเพราะๆ จากเสียงทรงพลังของ “มาตัง” ระดับดาว ศรีระวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว ของเรา มาร่วมร้องเพลงเพราะๆ 2 เพลง ให้ประทับใจกันอีกครั้งหลังจากที่มาตังได้สร้างชื่อเสียงด้วยวัย 15 ปี โดยเป็นตัวแทนภาคอีสานที่คว้าแชมป์การประกวด The Star ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 11 มาได้ เป็นผู้เข้าประกวดคนแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่อายุน้อยที่สุดด้วยวัยเพียง 15 ปี 127 วัน และเป็นผู้เข้าแข่งขันเดอะสตาร์ที่ได้คะแนนรวมจากร้อยเสียงในห้องส่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขัน

ในยุคของการแข่งขันเพื่อการดำรงชีวิต การได้งานทำตรงกับความถนัดของตนเอง นับเป็นความสำเร็จประการหนึ่งของชีวิต ประกอบกับปัจจุบันองค์กรต่างๆ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงและได้ทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ ทักษะ ความสามารถและความถนัด ซึ่งจะส่งผลโดยตรงให้องค์กรยืนหยัดดำเนินธุรกิจได้อย่างเจริญก้าวหน้า ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพของผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่และผู้ต้องการเปลี่ยนงาน จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนกิจการนิสิต ร่วมกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3  ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการจบไปแล้วมีงานทำของนิสิตหรือผู้ที่ต้องการมองหาโอกาสใหม่ เปลี่ยนงาน จึงได้จัดโครงการวันนัดพบแรงงานขึ้นเป็นประจำทุกปีจนมาถึงปีที่ 27 ปีนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน ได้พบปะกับบริษัท องค์กร ด้วยตนเอง พร้อมทั้งมีบริการระบบการรับสมัครงานที่รวดเร็วทันสมัยในยุคดิจิทัล เพื่อให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สมัครงาน โดยรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคำแนะนำเพื่อการสมัครงาน เช่น วิธีการเขียนใบสมัครงาน จดหมายสมัครงาน การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตลอดจนรายชื่อสถานที่ตั้งของสำนักงานจัดหางานของกรมการจัดหางานและตำแหน่งงานว่างของบริษัทต่างๆ

      

จากการได้สอบถามข้อมูลภาพรวมของการมาร่วมออกบูทของบริษัทหรือองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภายในงาน ก็ได้รับการยืนยันตรงกันว่า การรับคนเข้าทำงานในทุกวันนี้ นายจ้างส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญในการคัดเลือกบุคคลที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งนอกจากจะจบการศึกษาจากสายวิชาที่ตรงตามตำแหน่งงานแล้ว ยังพิจารณาส่วนประกอบอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น บุคลิกภาพ ความคล่องตัว ความอดทน การเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบ ดังนั้นผู้สมัครจึงควรเตรียมตัวไปให้พร้อม การเตรียมตัวสมัครงานที่ดีต้องเตรียมตัวตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ ไม่ใช่เรียนว่าเรียนจบแล้วค่อยคิดค่อยดูว่าอยากจะทำงานอะไร คนที่เตรียมตัวก่อนจะได้เปรียบคู่แข่งขัน ดังมีคนกล่าวไว้ว่า “การไปสมัครงานเหมือนกับการไปเสนอขายสินค้า” นั่นเอง

 

Share