بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
มนุษย์ฯ มศว สร้างโอกาสฝึกประสบการณ์ชีวิต-วิชาชีพในต่างแดน - PRswu

มนุษย์ฯ มศว สร้างโอกาสฝึกประสบการณ์ชีวิต-วิชาชีพในต่างแดน

จากการเปิดเผยของ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในงานเปิดโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพและเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการ International Abroad Day ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร กล่าวว่า “ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นิสิตที่สนใจในการหาประสบการณ์ฝึกงานในต่างประเทศ โดยมีผู้ประกอบการมาให้คำแนะนำปรึกษาแก่นิสิตมากมายหลายบริษัท ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ในการฝึกงานก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาแล้วไปทำงานจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสที่จะได้ไปเรียนรู้จักการใช้ชีวิต การใช้วิชาชีพฝึกฝนทักษะความชำนาญ ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งนิสิตที่สนใจก็เป็นนิสิตสาขาวิชาเอกอังกฤษอยู่แล้วด้วย จึงคิดว่าโอกาสดีๆ แบบนี้นิสิต มศว ของเราจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ชีวิตและทำงานได้จริง”

ทั้งนี้จากการเข้าร่วมของบริษัทชั้นนำด้านการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่นิสิตที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ต่างก็ให้ความชัดเจนและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเลือกตัดสินใจแก่นิสิต อาทิ IEO OVERSEAS Internship Program อันดับ 1 ในเมืองไทยและหลากหลายประเทศเลยทีเดียว เมื่อนิสิตได้ไปทำงานเสริมสร้างทักษะก็จะสามารถได้ทั้งงานและเงินค่าตอบแทนจากการทำงานจำนวนไม่น้อย  หรือการเลือกฝึกงานกับโครงแรมจากบริษัท AIC Internships Hospitality ทั้งที่สหรัฐอเมริกา ดูไบ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย เป็นต้น หรือไม่อย่างนั้นก็มีการเลือกไปฝึกงานได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สนุกสนานตื่นเต้นและท้าทายในสหรัฐอเมริกากับบริษัทที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในโครงการ Work and Travel USA นี้

จากการเปิดเผยของหนึ่งในตัวแทนของบริษัทโครงการ Work and Travel USA กล่าวให้ข้อมูลกับนิสิตที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ว่า “โครงการฯ จะเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 และนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีอายุไม่เกิน 28 ปีที่ต้องการใช้เวลาในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ โดยการทำงานและท่องเที่ยวในแต่ละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 3-4 เดือนในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ตั้งแต่พฤษภาคม-สิงหาคม ซึ่งงานภายใต้โครงการ Work and Travel มีหลากหลายประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ท สวนสนุก ร้านอาหาร ฟาสต์ฟู๊ด ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ เพื่อหาประสบการณ์การทำงานและใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วโลก พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนอัตราเฉลี่ย $7.50-$12.00/hr และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อภายหลังจากจบโครงการได้อีก 30 วัน โดยโครงการ Work and Travel USA ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดย United Department of State (DOS) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่ดูแลด้านโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวและการทำงานในอเมริกา เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษา    การสื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่นรวมถึงเรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ฝึกฝนทักษะด้านการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่นเพื่อประสิทธิภาพการทำงานในอนาคต มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม”

นี่คือก้าวที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งของการศึกษาเรียนรู้ที่น้องๆ นิสิตสามารถสร้างโอกาสได้ด้วยตัวเองนอกจากการเรียนในห้องเรียน เพราะ “โอกาสดีๆ มีมาไม่บ่อยครั้งนักและอนาคตที่ดีสร้างได้ด้วยตัวเราเอง”

Share