بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
เยาวชนไทยจะช่วยพัฒนาประเทศชาติได้อย่างไร? - PRswu

เยาวชนไทยจะช่วยพัฒนาประเทศชาติได้อย่างไร?

‘วันเด็กแห่งชาติ’ ในไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี โดยในปีนี้ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ปี 2562 ไว้ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

สำหรับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากจะเน้นในเรื่องการเรียนการสอน วิชาการ การวิจัยแล้ว เรายังเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการรับใช้สังคมอีกด้วย วันนี้ SWU Sounds จึงได้ไปสอบถามน้องๆ นิสิตในมหาวิทยาลัยว่า “ในฐานะที่เป็นเยาวชนไทย คุณจะช่วยพัฒนาประเทศชาติของเราได้อย่างไร”

รัตนพล พลอยเพ็ชร์ (อ๊อฟ)
ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
เอกการสื่อสารเพื่อสุขภาพ

ในฐานะที่อ๊อฟเป็นเยาวชนของชาติ การที่จะช่วยให้ชาติพัฒนาขึ้น คือการที่เราต้องพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพมากที่สุดเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่จะช่วยพัฒนาชาติ โดยอาจจะเริ่มจากการที่เรามองตัวเองว่าเราถนัดอะไร มีความฝันว่าอนาคตเราจะประกอบอาชีพอะไรจากสิ่งที่เราถนัด โดยที่อ๊อฟมองว่า ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลง เด็กทุกคนที่โตมาไม่จำเป็นจะต้องเรียนเก่งหรือคิดเลขเก่งแล้ว แต่ขอให้เค้ารู้ว่าเค้าอยากจะทำอะไรในอนาคต เช่น ถ้าเขาเล่นดนตรีเก่ง เขาก็สามารถเอาเวลาจากการเรียนมาฝึกฝนด้านดนตรีของเขาได้ เพื่อสุดท้าย ถ้าความตั้งใจของเขามีมากพอ เขาก็สามารถประสบความสำเร็จในสายดนตรีได้ รวมถึงสายอาชีพอื่นๆ ที่มีมากมาย ขอแค่เราตั้งใจ หาความฝันให้เจอแล้วมุ่งมั่นเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคต เป็นผู้ใหญ่ที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาติพัฒนามากขึ้นได้แน่นอนครับ

สกาวรัตน์ อัศวจิตตานนท์ (พลอย)
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
เอกอัญมณีและเครื่องประดับ

จะตั้งใจเรียนและเรียนให้ดี เพื่อนำความรู้ที่มีไปพัฒนาต่อหรือแบ่งปันต่อให้สำหรับคนที่ไร้โอกาส ทำทุกวันให้มีค่า ช่วยเหลือผู้อื่นถ้าหากช่วยได้ ไม่สนับสนุนสิ่งที่ไม่ดี หรือสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

นางสาวโสภิตา ทัศน์เอี่ยม (แพรวา)
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
เอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

จะช่วยพัฒนาชาติโดยการต่อต้านการโกงค่ะ ไม่ทุจริต รู้จักแบ่งปัน ไม่เอาเปรียบกัน ก็จะทำให้ไม่เกิดการทะเลาะกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ

ธัญนันท์ กล่ำวิจิตร (ออย)
ชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์
เอกประวัติศาสตร์

เริ่มจากการพัฒนาทักษะของตนเองทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม รวมไปถึงการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมต่อไป

กัญจน์ คงสอาด (กัน)
ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
เอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว

ผมคิดว่าถ้าเยาวชนรุ่นใหม่นั้นมีจิตสำนึกที่ดี ไม่ทุจริตกันในเรื่องต่างๆ ประเทศชาติในอนาคตจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้มากเลยครับ การไม่ทุจริตเริ่มต้นได้ง่ายๆ ที่ตัวเราครับ เราเป็นเยาวชนยุคใหม่ ควรมีจิตสำนึกที่ดีให้ทันเเละตามสมัย เริ่มต้นง่ายๆ ที่ตัวเองครับ เริ่มทำจากสิ่งง่ายๆ เช่น การเข้าเเถวก่อนก็ได้ครับ เเละอาจจะพัฒนาเป็นไม่โกงข้อสอบกัน ความรู้สึกส่วนตัวเมื่อเราทำในสิ่งที่ดีเเล้วนั้นเราจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองครับว่า “เอ้ย อย่างน้อยถ้ามันจะน้อยก็น้อยเพราะตัวเราเองดีกว่ามากเพราะคนอื่น มันไม่น่าภาคภูมิใจเลย”

✏️ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบ่มเพาะ ปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ที่จะเจริญเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ให้เป็นผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้นำทางปัญญา ดังปณิธานของมหาวิทยาลัย

Share