بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
ปีหน้าฟ้าใหม่ อยากเห็นอะไรใน มศว - PRswu

ปีหน้าฟ้าใหม่ อยากเห็นอะไรใน มศว

SWU Sounds สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้สอบถามนิสิตว่า ในปี 2019 ที่กำลังจะมาถึงนั้น นิสิตอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรใน มศว บ้าง สัปดาห์นี้เรามาฟังเสียงบุคลากรของ มศว กันบ้างดีกว่าว่ามีความคิดเห็นอย่างไร

นายธีระเชษฐ์ แสงโชติช่วงชัย
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี

ในปี 2562 ที่จะถึงนี้ สิ่งที่อยากเห็นใน มศว ของเรา คือ มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเราได้มีการรณรงค์ในการลดใช้พลาสติก และโฟม ให้มหาวิทยาลัยเราเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ในปีที่ผ่านมา เราสามารถลดผลิตภัณฑ์จากโฟมได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ได้กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี จึงอยากเห็นมหาวิทยาลัยเราเดินตามเป้าหมายได้สำเร็จโดยการลดใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์จากโฟมครับ

นางสาวศิวพร ชาติประสพ
สำนักหอสมุดกลาง มศว

อยากให้ มศว มีพื้นที่ให้น้องๆ นั่งอ่านหนังสือ พักผ่อนหย่อนใจ ในบริเวณมหาวิทยาลัยเยอะๆ มีต้นไม้สีเขียว เพื่อความร่มรื่น ไม่ร้อน

ผศ.ดร.พัชกมน หนูเอียด
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์

อยากได้สถานที่ร่มเย็น ต้นไม้เยอะๆ และหลังคาจอดรถหน้าตึกอำนวยการ

อุดมพร สวัสดิสงคราม
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ปีใหม่นี้ อยากเห็นบุคลากรใน มศว มีสุขภาพที่แข็งแรง มีพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนให้กิจกรรมด้านกีฬาหรือกิจกรรมในด้านอื่นๆ รวมถึงพื้นที่สีเขียวใน มศว เพื่อให้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกได้พักผ่อน

สุภมาส คำไพเราะ
ศูนย์บริหารกิจการหอพัก

อยากให้การขนส่งมวลชนภายใน มศว องครักษ์ ดีขึ้น ครอบคลุมมากกว่าเดิม เพราะในปัจจุบันมีเพียงรถตู้ ฟิวเจอร์ –  มศว ในส่วนรถเมล์ปรับอากาศ (สีเขียว) มีน้อย และรอบการเดินรถค่อนข้างนาน ไม่ถี่เหมือนรถตู้ แต่ถึงแม้ว่ารถตู้จะมาถี่ ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่เพียงพอต่อการใช้บริการของทั้งนิสิต บุคลากร และ ผู้ใช้บริการอื่นๆ ภายใน มศว องครักษ์

ด้วยจำนวนของนิสิตที่ค่อนข้างเยอะ การต่อแถวรอรถจึงค่อนข้างนาน โดยเฉพาะเย็นวันศุกร์ (จาก มศว ไป ฟิวเจอร์) และเย็นวันอาทิตย์ (จากฟิวเจอร์ มา องครักษ์) หากสามารถเพิ่มจำนวนรถให้บริการได้ คงจะดีมิใช่น้อย

📝 และสำหรับ PRswu เอง ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ ก็อยากให้ประชาคม มศว ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข มีความสนุกในการติดตามอ่านข่าวสารและคอลัมน์ของ SWU ZEED ตลอดทั้งปี 2019 และตลอดไป 🤘🏽

Share