بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
อธิการบดี มศว มุ่งมั่นปั้นนิสิตสู่การรับใช้สังคม - PRswu

อธิการบดี มศว มุ่งมั่นปั้นนิสิตสู่การรับใช้สังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ว่า

“มศว มีแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ การเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมตั้งแต่ในสมัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เป็นอธิการบดี ซึ่งท่านได้ให้ความกรุณาเป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยต่อมาในด้านการทำงานการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมหรือเรื่องของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) หรือ SE

ซึ่งเมื่อผมรับช่วงต่อมา  มหาวิทยาลัยก็ยังคงสานต่อแนวทางนโยบายนี้และทำงานด้านกิจการเพื่อสังคมให้เติบโตแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งเป็นก้าวย่างสำคัญของการศึกษาในสมัยนี้และในอนาคต มองในแง่ของสื่อมวลชนอย่างมติชนที่ถือว่าเป็นสื่อยักษ์ใหญ่เหมือนกัน ก็มีจุดยืนที่ชัดเจนเรื่องของมุมมองสังคม วัฒนธรรมและการศึกษาอย่างยั่งยืน เรียกว่าถ้าคิดจะอ่านข่าวติดตามข่าวการศึกษานี่ เราก็ต้องอ่านมติชน ขณะที่ มศว เราเองก็มีการทำงานเพื่อสังคมมาอย่างสม่ำสมอ จนเราได้พบว่าเรามีจุดแข็งอยู่ที่การเป็น มหาวิทยาลัยติดดิน คำว่าติดดินนี่ไม่ได้หมายความว่าเราต่ำต้อยด้อยค่า เราทำงานร่วมกับชุมชนในหลายพื้นที่ทั้งที่นครนายก สระแก้วและตาก แม้แต่การทำงานภายในที่มหาวิทยาลัยได้ให้แนวนโยบายการทำงานเพื่อสังคมนี้ไปที่คณะสังคมศาสตร์ จนเกิดเป็นคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เมื่อไม่นานมานี้จากภาควิชาบริหารธุรกิจ ให้เป็นผู้สนับสนุนทิศทางศาสตร์รับใช้สังคมอย่างชัดเจน ยิ่งเมื่อมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันทำความตกลงร่วมมือกันทางวิชาการกับสื่อที่เข้มแข็งและยังมีจุดยืนเพื่อสังคมร่วมกันอย่างมติชนนี้ด้วยแล้ว ยิ่งทำให้เราทั้งสองมีกำลังที่เข้มแข็ง มีแรงแข็งขันเพื่อช่วยกันเป็นพลังขับเคลื่อนเดินหน้าการทำงานขององค์กรเราไปสู่การรับใช้สังคมอย่างยั่งยืน

สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ผมมักจะย้ำเตือนเสมอทุกครั้งที่ได้มีโอกาสพบกับนิสิต มศว ผมอยากให้รุ่นพี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้รุ่นน้อง เพราะถ้ารุ่นพี่ทำดีมีความสำเร็จ มหาวิทยาลัยก็ไม่เสียชื่อ รุ่นน้องก็จะมีแรงบันดาลใจเอาเป็นตัวอย่าง ผมอยากได้ยินว่านิสิต มศว เมื่อจบออกไปทำงานที่ไหนๆ ใครๆ ก็รักใคร่เมตตา เป็นคนที่เก่งกาจสามารถ ทำงานได้จริง มีคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณ์นิสิต มศว 9 ประการ ทำงานกับบริษัทเอกชนหรือจะภาครัฐหรืองานอิสระก็ทำได้อย่างมีคุณภาพ ไปฝึกงานที่ไหนก็สามารถได้รับพิจารณาว่าจ้างให้ทำงานได้เลย ไม่เสียเวลาในการสร้างคน เพราะ มศว เรา ได้สร้างนิสิตที่ดีมีคุณภาพสู่การรับใช้สังคมมาแล้วนั่นเอง

Share