بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
ลอยกระทง มศว คนเมืองย่านอโศก แห่ร่วมงานแน่นมหาวิทยาลัย - PRswu

ลอยกระทง มศว คนเมืองย่านอโศก แห่ร่วมงานแน่นมหาวิทยาลัย


ปิดฉากกันไปแล้วสำหรับงานประเพณีวันลอยกระทงกลางใจเมืองของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ท่ามกลางผู้คนสังคมเมืองย่านอโศกมนตรี สุขุมวิท ทั้งคนไทยคนต่างชาติ พากันมาลอยกระทงในสระจำลองกันอย่างเนืองแน่น สนุกสนานครบครันวันลอยกระทง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ค่ำคืนวันพระจันทร์เพ็ญเดือนสิบสอง ตรงกับวันลอยกระทง ประเพณีไทยแต่ครั้งโบราณนานมาที่คนส่วนใหญ่รอคอยจะไปลอยกระทงกันอย่างสนุกสนาน นัยยะสำคัญของงานประเพณีลอยกระทงที่ไม่ควรหลงลืมคือการขอขมาต่อแม่น้ำที่เคยเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยในอดีต เพราะเราใช้น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค เป็นเส้นทางคมนาคมค้าขาย ทำให้อาจจะเคยล่วงเกินทำสิ่งไม่ดีต่อแม่น้ำ แต่เมื่อมาถึงยุคสมัยนี้แม่น้ำที่เคยเปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ก็ลดบทบาทความสำคัญนี้ไป แต่แม่น้ำคูคลองก็ยังมีความผูกพันอยู่ในวิถีชีวิตคนไทยไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือชุมชนบางแห่งที่ยังอยู่ในคลองหรือติดแม่น้ำ รวมไปถึงการใช้เส้นทางเรือเพื่อการสัญจรอย่างรวดเร็ว

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธีในโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒธรรม ประจำปี 2561 “ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ย้อนคืนถิ่นกรุงศรีอโยธยา” และได้รับเกียรติจากภริยาเอกอัคคราชทูตตอินโดนีเซียประจำกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ มศว และประชาชนเข้าร่วมโครงการลอยกระทงฯ จำนวนมาก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีพันธกิจหลักสำคัญประการหนึ่งคือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีอิทธิพลและบทบาทต่อการสร้างคุณภาพของคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทำนุบำรุงประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติให้เกิดการอนุรักษ์และเผยแพร่ไปสู่การรับรู้และการร่วมกิจกรรมนั้นๆ ของประชาชนทุกภาคส่วน

ค่ำคืนวันลอยกระทงปีนี้ โดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว ได้เชิญ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธีในโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒธรรม ประจำปี 2561 “ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ย้อนคืนถิ่นกรุงศรีอโยธยา” และได้รับเกียรติจากภริยาเอกอัคคราชทูตตอินโดนีเซียประจำกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ มศว และประชาชนเข้าร่วมโครงการลอยกระทงฯ จำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะมีประชาชนในละแวกใกล้เคียงเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ซึ่งปีนี้มาในธีมย้อนยุคไปที่เรื่องราวของกรุงศรีอยุธยาด้วยการแสดงภาพแสงเสียงสีจำลองเหตุการณ์ช่วงสำคัญของการที่อยุธยาเป็นเมืองค้าขายผ่องถ่ายสินค้าจากนานาอารยประเทศของสยาม โดยใช้เส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา เรียกว่าประชาชนที่แห่แหนเนืองแน่นมาร่วมลอยกระทงกันนั้นก็ได้รับความรู้ไปกับความเพลิดเพลินจากการแสดงของเหล่านิสิต

“งานลอยกระทง มศว” โด่งดังเป็นที่ตั้งตารอคอยของชาวชุมชนย่านอโศกมนตรีไม่น้อยไปกว่าชาวองครักษ์ จังหวัดนครนายก อีกทำเลที่ตั้งของ มศว จัดงานไล่ๆ กันเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งไทยและเทศ พาลูกเด็กเล็กแดง พาคู่รัก ครอบครัวยกโขยงมาร่วมลอยกระทงในสระจำลอง พร้อมกับความสนุกสนานแบบรูปแบบของงานวัด ไม่ว่าจะเป็นชิงช้าม้าหมุน รำวงย้อนยุคจากน้องๆ นิสิตนาฎศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ การออกร้านค้าจำหน่ายอาหาร เสื้อผ้าเครื่องประดับ โดยเฉพาะ การแสดงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ รำวงย้อนยุค เครื่องเล่นงานวัด การประกวดนางฟ้าจำแลง “จรัสแสงศรีนครินทร์” และการแสดงจากประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น

 

ผลการประกวดนางฟ้าจำแลง จรัสแสงศรีนครินทร์ โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร ถิ่นวัฒธรรม ประจำปี 2561
มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ หมายเลข 8 กิติคุณ อรุณปรีย์ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 11 ลลนา กันทะชัย (วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 14 กุลธิดา ไผ่ทอง (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
ขวัญใจตลาดน้ำศรีนครินทร์ หมายเลข 11 ลลนา กันทะชัย (วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน)
เครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม หมายเลข 9 เกตุโมรี โรจนประดิษ (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
รางวัลตาหวานเจ้าเสน่ห์ หมายเลข 13 สาวิทย์ ปัญญาสิทธิ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

สีสันงานวันลอยกระทง มศว จะยังคงสนุกสนาน เต็มไปด้วยบรรยากาศของประเพณีวันลอยกระทง ท่ามกลางการลอยกระทงกลางใจเมืองของคนเมืองเช่นนี้ไปอีกทุกปี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะยังคงทำหน้าที่ของการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับบทบาทพันธกิจที่มีต่อสังคมและต่อความเป็นสถาบันการศึกษาที่ทรงคุณค่า ทรงเกียรติอันน่าภูมิใจในการ
“สร้างคนดีมีคุณภาพ สร้างคนดีคนเก่ง” อย่างไม่ลดละ

พบกันปีหน้าฟ้าใหม่ “ลอยกระทง มศว” อย่าพลาด!!!

 

Share