بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
ซัน – กัญจร์พสิษฐ์ รักการดี รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” จากกระทรวงวัฒนธรรม – PRswu

ซัน – กัญจร์พสิษฐ์ รักการดี รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” จากกระทรวงวัฒนธรรม

ทุกคนล้วนมีความชอบในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆด้านแล้วถ้าหากเรานำความชอบนั้นมาสานต่อจนเกิดเป็นความสามารถล่ะจะเกิดอะไรขึ้น interview วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับนิสิต มศว คนนึงที่รักและชื่นชอบในด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี เขาคนนี้อยู่กับพิพิธภัณฑ์มาตั้งแต่เด็กจนกลายมาเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เขาคนนี้ก็ได้รับโล่รางวัล “วัฒนาคุณาธร”  รางวัลเกียรติยศที่มอบให้สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เขาคนนั้นจะเป็นใครเราไปทำความรู้จักกับเขากันเลย

แนะนำตัวกันหน่อย
ซัน – กัญจร์พสิษฐ์ รักการดี นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะสังคมศาสตร์ จบจากโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรีครับ

ทำไมถึงเลือกเรียนคณะสังคมศาสตร์
อยากเป็นครูสังคมก็เลยเลือกเรียนที่นี่ก็ครับ

ซันติด TCAS รอบไหน
รอบแรกครับ รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

แสดงว่าเป็นเด็กกิจกรรม กิจกรรมที่ผ่านมาได้ทำอะไรมาบ้าง
ที่ผ่านมาเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมก็จะเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีครับ แล้วก็พวกกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม อบรมมัคคุเทศก์หรือว่าเกี่ยวกับงานด้านอนุรักษ์งานด้านพิพิธภัณฑ์ครับ

รางวัล “วัฒนคุณาธร” รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัล “วัฒนคุณาธร” เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยความเสียสละ วิริยะ อุสาหะ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ผลงานที่โดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ เช่น อาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม อาสาสมัครร่วมทำงานโครงการอนุรักษ์วัดกระจี ภายใต้โครงการพื้นฟูภูมิปัญญาช่างสถาปัตยกรรมไทยดั่งเดิมเพื่อการอนุรักษ์มรดกโลก อาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป็นต้น
ผมได้มีโอกาสเสนอผลงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กและเยาวชน ให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อต่อกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาส ครบรอบ 16 ปี กระทรวงวัฒนธรรม จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครับ

ความรู้สึกหลังจากทราบว่าได้รับรางวัลนี้
รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ถือว่าเป็นรางวัลที่สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานภาคีเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมต่อไปครับ

บรรยากาศวันรับรางวัลเป็นยังไงบ้าง
ก็ตื่นเต้นครับได้พบบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมาย อย่างท่านรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงหรือคนที่มารับรางวัลอ่ะครับอย่างเช่นปีนี้คนที่จะมาก็จะมีคุณชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่20 อาจารย์ก่อเกียรติ ทองผุด ผู้ออกแบบพระเมรุมาศ ก็ได้มีโอกาสได้ไปถ่ายรูปแล้วก็พูดคุยกันก็ประทับใจมากครับ

  

แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตหรือเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรคะ
เป้าหมายในชีวิตก็คงจะเป็นครูสังคมศึกษาครับ ที่ได้รับรางวัลนี้ก็จะเป็นเรื่องของด้านการทำงานด้านพิพิธภัณฑ์ซะส่วนใหญ่ เกิดมาตั้งแต่เด็กก็จะอยู่กับพิพิธภัณฑ์ครับ รู้สึกมีความผูกพันเราก็อยากจะทำงานหรือช่วยเหลืองานพิพิธภัณฑ์ ได้งานนำชม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านวิชาการ ด้านการบริการพิพิธภัณฑ์ ก็ทำให้เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบในเรื่องประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม โบราณคดีอะไรอย่างนี้อะครับ เราก็เอาความที่ชอบมาประยุกต์มาปรับใช้แล้วก็ทำให้มันมีประโยชน์ต่อสังคมครับ

ในเมื่อเราชอบด้านประวัติศาสตร์มากแต่ทำไมเราถึงเลือกมาเรียนครู
ผมคิดว่างานด้านพิพิธภัณฑ์หรือโบราณคดีมันก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาครับแต่ว่าครูสังคมเนี่ยมันก็สามารถที่จะสอนแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กๆได้แล้วก็ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้งานด้านพิพิธภัณฑ์มันกว้างขึ้นมากกว่าที่เป็นนะครับ เป็นกระบอกที่สามารถขยายเสียงให้ทุกคนได้รู้ว่าความจริงแล้วงานด้านพิพิธภัณฑ์เขาทำเกี่ยวกับอะไร ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้จริงๆนะครับ

สุดท้ายอยากให้ซันฝากถึงน้องๆที่กำลังจะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยหน่อย
ก็ขอให้น้องๆตั้งใจ ถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอะครับว่าเราจะเข้าคณะอะไรสาขาอะไร ก็ขอให้มุ่งมั่นเพราะว่าความมุ่งมั่นไม่ทำให้ใครผิดหวังครับ ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งครับก็อยากให้มุ่งมั่น

🖊️เรื่อง : mathuros kliangchan
📷ภาพ : kanpasit rakkarndee

Share