بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
News – หน้า 3 – PRswu

News

อาจารย์ มศว คว้าทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยจาก “มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล  เพ็ชรวัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ  อุทยารัตน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ…

มศว – วิโนน่า ร่วมมือ “จุลินทรีย์โพรไบโอติกเชิงพาณิชย์”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และ วิโนน่า ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตใช้สิทธิข้อมูลเทคโนโลยี จุลินทรีย์โพรไบโอติก ( probiotics) สายพันธุ์ Lactobacillus paracasei MSMC 39-1 เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์สำหรับงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมสนับสนุนภาคธุรกิจ ต่อยอดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่มีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น โดยปี 2560-2563 มูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โพรไบโอติก ในอาเซียน มีการเติบโตมากกว่า…

ผอ.สาธิต มศว ปทุมวัน รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

อาจารย์โชติวิทย์  ธรรมสุจิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้เข้ารับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564 Bast Practice Awards 2021 สาขาพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคม  ในโครงการล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก…

หมอเฉลิมชัย อดีต อธิการบดี มศว ชี้ปัญหา “เศรษฐศาสตร์กับความเหลื่อมล้ำ”

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “นักเศรษฐศาสตร์และผองเพื่อน : โอกาสและความ ท้าทายภายใต้ความไม่แน่นอน Economists & Friends: Chances and…

“สพฐ.” ร่วมมือ “มศว” ทำหลักสูตรใหม่ ผุดแผนพัฒนาครูทั้งระบบ

ปรัชญาการศึกษา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2551 กล่าวว่า “การศึกษาคือชีวิต” ชีวิตต้องเรียนรู้เพื่อนำความรู้และความคิด ไปดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อีกทั้งปรัชญาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ยังมุ่งเน้นที่ ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่า ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ

มศว เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นฯ ระดับมหาวิทยาลัย

สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สัมมนาการ ชั้น…

นักเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) คว้าแชมป์เทนนิสชายเดี่ยว “แอลทีเอที-ไอทีเอฟ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ เจ 4”

นายศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เอกพลศึกษาและภาษาเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว จากการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์…

นวัตกรรมลายนิ้วมือตรวจจับโคเคน

จากการเปิดเผยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ต่อประชาชนทั่วไปและแวดวงการศึกษาวิชาการถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ นวัตกรรม เรื่อง นวัตกรรมลายนิ้วมือตรวจจับโคเคน (เพิ่มเติม…)

ร่วมมือวิชาการทางการแพทย์

นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กับโรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย รศ.นพ. อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และคณาจารย์ เพื่อให้การศึกษาสำหรับนิสิตแพทย์…

8 ภาคี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จัดงาน 10 ปี ชู “ประเทศไทยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุด ส่วนพระองค์ วังสระปทุม ทรงเปิดงานสัมมนาวิชาการ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดแบบ New normal ผ่าน Video conference…