بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
warunee – หน้า 3 – PRswu

warunee

ส่วนกิจการนิสิต สร้างเครือข่าย “เพื่อนช่วยเพื่อน” พัฒนาระบบการให้คำปรึกษา

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายพี่น้องเพื่อนช่วยเพื่อน ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้อง 401

โอกาส 70 ปี มศว จัดงาน “เดิน-วิ่ง Ongkharak Run For Love & Health เพื่อรักและสุขภาพ”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อสังคม กำหนดจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง  Ongkharak Run For Love & Health เพื่อรักและสุขภาพ” ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ประชาชน และเยาวชนหันมาสนใจการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง

วันเด็ก มศว 2563 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการ วันเด็กแห่งชาติ 2563 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม” ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล…

อธิการบดี มศว ให้โอวาททัพนักกีฬา สู้ศึก “THE SUN GAMES” 2020

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนกิจการนิสิต จัดพิธีให้โอวาทแก่คณะผู้ควบคุมทีม เจ้าหน้าที่ และนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “THE SUN GAMES” จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10- 19 มกราคม 2563 

มูลนิธิ มศว เพื่อสังคม มอบ 70 ทุน ในโอกาส มศว ครบรอบ 70 ปี

มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ 70 ปี มศว 70 ทุน     โดยมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก ทั้งระดับชั้นประถมศึกษา         ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย…

วันสุขภาพจิต จัดกิจกรรมสร้างความสุข แนะแนวทางจัดการความเครียด

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต ร่วมกับ กลุ่มนิสิตเพื่อนช่วยเพื่อน จัดโครงการวันสุขภาพจิต ปีการศึกษา 2562    โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ประสิทธิ์ ปีปทุม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อีกทั้งยังมีการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง “How to be…

ประชุมเตรียมพร้อม เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 มศว เจ้าภาพ ชูประเด็นด้าน “จิตอาสา”

ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่จัดโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสัมนาการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์…

“SerWU” ผลิตภัณฑ์สุขภาพคณะเภสัชศาสตร์ มศว ต่อยอดงานวิจัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีงานวิจัย โครงการ ด้านต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งจากคณาจารย์และนิสิต วันนี้จะมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในชื่อ “SerWU” (เซอร์วู) จากคณะเภสัชศาสตร์ ที่ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดล้วนมาจาก งานวิจัย การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.สถาพร  นิ่มกุลรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์ผลิตและจัดจำหน่ายอยู่ในขณะนี้

กิจกรรม “ยูปรับ โลกเปลี่ยน” สร้างการมีส่วนร่วม รักษาสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (CG) และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE) จัดกิจกรรม ยูปรับ โลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นการปรับไลฟ์สไตล์ที่เรียกว่า…

มศว องครักษ์ จัดโครงการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน จัดโครงการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม และอาคารอำนวยการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ใช้อาคารเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอาคาร