بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
warunee, Author at PRswu

warunee

โครงการ“SWU MOVIE & MUSIC In The Garden & Walking Street”เปิดพื้นที่กิจกรรมและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

  ส่วนกิจการนิสิต ร่วมกับศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการ SWU MOVIE & MUSIC In The Garden & Walking Street (ดูหนัง ฟังดนตรีสด ช๊อป ชิม…

มศว เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเครือข่าย SUN Thailand ภายใต้แนวคิด “Actions toword the low-carbon world”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติในการจัดการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19…

อธิการบดี ให้โอวาททีม มศว เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ”

ส่วนกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (มศว) จัดพิธีให้โอวาทแก่คณะนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก…

2 โรงเรียน เยี่ยมชม มศว องครักษ์ ศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอน เพิ่มประสบการณ์จากสถานที่จริง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  ได้ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม และ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร ที่เดินทางมาเยี่ยมชม ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้…

ทีม SWU คว้าแชมป์สมัยที่ 4 คอร์ฟบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ทีมคอร์ฟบอลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้เข้าร่วมการแข่งขันคอร์ฟบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9- 13 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สะพานใหม่ โดยในรายการนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 2…

คณะเทคโนเกษตรฯ มศว รับนโยบาย อว. ลงพื้นที่พัฒนาชุมชน ด้วย “BCG Economy”

จากที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้จัดทำข้อเสนอ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG Economy”คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ 3 ตำบลในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ตำบลหนองผักนาก ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก และตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์…

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว เดินหน้า จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรเชิงรุก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรโดยการจัดซุ้มประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ ของคณะ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะร่วมกันจัดกิจกรรม ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้ว 3 กิจกรรม ทั้งในโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา  ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะอีกด้วย

พลศึกษา เปิดคณะต้อนรับนักเรียนสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ กรุงเทพมหานคร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะแนวการศึกษา เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยมีคณาจารย์ บุคลากรของและนิสิต คณะพลศึกษาให้การต้อนรับ

“ครูปัท” ศิษย์เก่าโครงการเพชรในตม ได้รับรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านสตรีและครอบครัว

 “ครูปัท” นางสาวปัทมาพร นพรัตน์ ศิษย์เก่าโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 14 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  ได้รับโล่รางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านสตรีและครอบครัว ในฐานะเป็นบุคคลผู้เสียสละเพื่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคม

ศูนย์กีฬาสิรินธร มศว รับสมัครสมาชิก เปิดพื้นที่สร้างสุขภาพ

ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีพันธกิจในการให้บริการและสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย แก่นิสิต บุคลากรภายในและประชาชนทั่วไป ดังปรัชญาที่ว่า “มุ่งมั่นพัฒนา นำกีฬาสู่ชุมชน พัฒนาคนให้สมบูรณ์”