بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
warunee – PRswu

warunee

วิศวกรรมเครื่องกลร่วมมือ ภาคกุมารเวชศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมพยุงสายเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิดที่มีอาการเจ็บป่วยด้านหายใจอย่างรุนแรง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีพันธกิจข้อหนึ่งที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติจึงทำให้ทุก คณะและสาขาวิชามีการส่งเสริมการทำงานวิจัยต่างๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในคณะและร่วมมือกันระหว่างคณะ ทำให้มีงานวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมร่วมกันของคณะต่างๆ ออกมาอย่างหลากหลาย รวมไปถึงโครงการนี้ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนา อุปกรณ์การแพทย์ที่ชื่อว่า “นวัตกรรมพยุงสายเครื่องช่วยหายใจเด็กทารกแรกเกิดที่มีอาการเจ็บป่วยด้านหายใจอย่างรุนแรง”โดยมี ผศ.ดร.ภาคภูมิ…

นิสิต AI swu คว้า 3 รางวัล ในการประกวด CONOVATIVE Award 2020

นิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ชั้นปีที่ 4 ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ CONOVATIVE by Thai Coconut Public Company Limited 2020 จัดโดยบริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)  โดยเป็นการประกวดพัฒนานวัตกรรมจากมะพร้าวและอนุพันธ์มะพร้าว…

AI Research & Innovation Expo 2021 โชว์ผลงานวิจัยในกรอบความคิด “นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี”

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (มศว) จัดโครงการนิทรรศการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (AI Research & Innovation Expo 2021) ในกรอบความคิด “นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี” โดยมี ผศ.ดร.อรัญญา มิ่งเมือง คณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร…

อาจารย์ มศว คว้าทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยจาก “มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล  เพ็ชรวัฒนา สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ  อุทยารัตน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ…

ผอ.สาธิต มศว ปทุมวัน รับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564

อาจารย์โชติวิทย์  ธรรมสุจิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้เข้ารับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2564 Bast Practice Awards 2021 สาขาพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อสังคม  ในโครงการล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก…

นักเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) คว้าแชมป์เทนนิสชายเดี่ยว “แอลทีเอที-ไอทีเอฟ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ เจ 4”

นายศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เอกพลศึกษาและภาษาเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว จากการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์…

6 ทีม นักเรียนสาธิตและนิสิต มศว เข้ารอบชิง ลุ้นถ้วยพระราชทานการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนิสิตในทุก ๆ ด้านมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลของนิสิตในการเข้าร่วมการแข่งขันในเวที และรายการต่างๆ มากมาย ครั้งนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวทช.)จัดโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021) นักเรียนและนิสิต มศว ได้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันและสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ถึง 6…

ห้องสมุดองครักษ์ ปรับภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่เรียนรู้ พร้อมบริการเชิงรุก Book@Home Delivery

ห้องสมุด องครักษ์ เป็นอาคารสูง 7 ชั้น มีพื้นที่สวนป่าโดยรอบ 3.5 ไร่ เปิดให้บริการ 11 ชั่วโมงต่อวัน และ 15 ชั่วโมงในช่วงสัปดาห์สอบ มีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 800 คนต่อวัน เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยรอบอาคารให้มีประโยชน์ใช้สอยได้เพิ่มมากขึ้น จึงได้ทำการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ…

กิจการนิสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะนิสิตรูปแบบออนไลน์ ให้คำปรึกษาแบบเข้าถึง

ส่วนกิจการนิสิต มีวิสัยทัศน์ ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งพัฒนาศักยภาพนิสิตตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการดูแลนิสิตในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสวัสดิการ กิจกรรม เป็นต้น และงานแนะแนวให้คำปรึกษา มีหน้าที่ในการแนะนำ ให้คำปรึกษาในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะนิสิต (ออนไลน์) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพใจ สุขภาพกาย ศักยภาพของนิสิต เพื่อให้นิสิตได้สำรวจความต้องการของตนเอง ลดความตึงเครียด…

มศว รับมอบอาคารศูนย์ผู้สูงวัยฯ จากวัดประสิทธิเวช มุ่งให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับมอบอาคารศูนย์ผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี รับมอบอาคารจาก พระราชสิทธิวราจารย์ เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ…