หลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ มศว

แม้จะดูเหมือนว่าอุตสาหกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียมในประเทศเราค่อนข้างซบเซา อันเนื่องมาจากความล่าช้าในการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมรอบใหม่และนโยบายของภาครัฐบาลว่าจะดำเนินการเปิดประมูล (เพิ่มเติม…)

เปลี่ยนผ่าน ‘หลักสูตรด้านสังคม’ Mix ศิลป์-เทคโนโลยี ทำงานหลากหลาย

การศึกษาไทยในตลอดระยะเวลาหลายสิบปี เห็นได้ชัดเจนว่ามุ่งพัฒนากำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก เพราะด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศเข้มแข็งและแข่งขันนานาประเทศได้ (เพิ่มเติม…)

4 นิสิต มนุษย์ฯ มศว รับทุนกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส

นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตร์และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้ารับทุนการศึกษาจากผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงาน “ 60 ปี วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส”

สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”

    

“กระเป๋าผ้าไหมทอผสมเปลือกหอยมุก” งานวิจัยเพิ่มมูลค่าเปลือกหอยมุกของนิสิต ป.โท ว.อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว

ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ พลิกบทบาทผ้าไหมไทย นำเสนอผลงาน “กระเป๋าผ้าไหมทอผสมเปลือกหอยมุก” โชว์เอกลักษณ์แห่งความคลาสสิค ทันสมัย ใช้ได้จริง สะท้อนรสนิยมของคนรักงานศิลปะ พร้อมประกาศศักดาคุณค่าแห่งไทยสู่สายตาชาวโลก (เพิ่มเติม…)

INDOFEST 2019

เมื่อไม่นานมานี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการทางดุริยางคศิลป์และเทศกาล (เพิ่มเติม…)

RECOMMEND BOOK ON DECEMBER

RECOMMEND BOOK มีหนังสือแนะนำมาให้อ่านเล่นช่วงวันหยุดยาวๆนี้ (เพิ่มเติม…)

“ประสานมิตรเกมส์ ” 21 สถาบันร่วมชิงชัย 17 ชนิดกีฬา

นับถอยหลังกันอีกไม่กี่วันนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  จะจัดแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่44 “ประสานมิตรเกมส์” ครั้งที่ 1 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกประเภทและเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แก่เยาวชน โดยมี ผศ.ชวลิต สูงใหญ่ และ ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต…

มศว เอ็มโอยู Alibaba   สอนดิจิทัล

รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า  ได้ลงนามความร่วมมือกับ Alibaba Business School  โดยมีนายไรอัน หว่อง  รองประธานอาลีบาบากรุ๊ป ร่วมเป็นสักขีพยาน

นิสิต มศว ผู้นำเยาวชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อาจารย์ชัยวัชร พรหมจิตรพงศ์ อาจารย์ ดร.อัญชลี สุขในสิทธิ์ อาจารย์ ดร.อชิระ อุตมาน และอาจารย์จิณณวัตร เลิศประดิษฐ์…

ทุนการศึกษาแก่นิสิต มศว ทุนจากความตั้งใจของ TOO FAST TO SLEEP

เปิดตัวไปได้ครบขวบปีสำหรับร้านกาแฟของคนไม่หลับไม่นอน มนุษย์ค้างคาวทั้งหลาย คาเฟ่กึ่ง coworking space ในแบบของ Too Fast to Sleep สาขาใหม่ล่าสุดที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร ล่าสุด