SWU TALK ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว ร่วมเสวนากับ “หมอเอิ้น”

กิจกรรม SWU TALK คลินิกสร้างสุข จิตอาสาพาสร้างสรรค์ กับการเสวนาหัวข้อ “บริหารใจให้เป็นสุขในยุคโควิด-19” ของศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย แพทย์หญิงพิยะดา หาชัยภูมิ จิตแพทย์/นักแสดง/คุณหมอนักแต่งเพลง Love Specialist ผู้ที่มีดนตรีบำบัดในหัวใจ ที่จะมาช่วยหาทางแก้ปัญหาบริหารใจ ในยุคโควิด 19 ให้เป็นสุข ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM โดยเปิดโอกาสให้นิสิต มศว ได้เข้าร่วมกิจกรรมและบันทึกกิจกรรมในสถานการณ์โควิด 19 แต่ก่อนหน้าที่จะถึง วันเสวนาระบบออนไลน์ จะขอนำบทสัมภาษณ์แง่คิดมุมมองในการนำมาปรับใช้กับการใช้ชีวิตให้มีความสุข มีทัศนคติเชิงบวกของ “หมอเอิ้น” แพทย์หญิงพิยะดาคนเก่งที่จะมาเป็นวิทยากรให้ได้รับรู้กันเพื่อประโยชน์ของนิสิตและคนทั่วไป…

ห้องสมุดปรับเวลาการให้บริการ

ห้องสมุดปรับเวลาการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. – 24 พ.ค. 64 *จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม…)

“อาจารย์ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์” ศิษย์เก่าสาขาจิตวิทยา รุ่น 33 มศว รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฎสดุดี” 2564 ‘เป็นครูหนึ่งครั้ง คือเป็นไปตลอดชีวิต’

“อาจารย์ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์” ศิษย์เก่าสาขาจิตวิทยา รุ่น 33 รหัส 52 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏสดุดี”ประจำปี 2564 ประเภท “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ”สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ ประจำปี 2564…

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอบรมบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้น (Short course) “การพูดเฉพาะอาชีพ”

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจอบรมบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้น (Short course) “การพูดเฉพาะอาชีพ” (เพิ่มเติม…)

นิสิต มศว – ช่างภาพอิสระ คว้า 2 รางวัล สุดยอดวิดีโอและภาพถ่าย “Amazing Thailand Countdown 2021”

โดยได้ถ่ายทอดความงดงามการแสดงพลุในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2021 ที่ยิ่งใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความเป็น Global Countdown Destination ของโลก ส่งผลให้โครงการประกวดภาพถ่ายการแสดงพลุ “Amazing Thailand Countdown 2021” ที่จัดขึ้น ณ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กสุดชิคของเมืองไทยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในค่ำคืนวันนับถอย หลังเพื่อก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่มีความงดงามตระการตา

คณะมนุษย์ฯ มศว อบรมออนไลน์ “เทคนิคสื่อสารเพื่ออยู่ร่วมกับผู้สูงวัย”

คณะมนุษย์ฯ มศว อบรมออนไลน์ “เทคนิคสื่อสารเพื่ออยู่ร่วมกับผู้สูงวัย” ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด 19 เกิดขึ้นเป็นละลอกที่ 2 ทำให้การทำงานอยู่กับบ้านของบางคนเกิดปัญหาใหม่ๆ ตามมา เช่น การที่สมาชิกในบ้านหลายกลุ่มวัยต้องอยู่ร่วมกันทั้งผู้สูงอายุและคนวัยทำงาน บางครั้งอาจเกิดการสื่อสารล้มเหลวโดยไม่ตั้งใจ

SWU – PEA ร่วมมือ จัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วย นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platfrom) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีผู้บริหารของทั้งสององค์กรร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่…

ห้องสมุดองครักษ์ ปรับภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่เรียนรู้ พร้อมบริการเชิงรุก Book@Home Delivery

ห้องสมุด องครักษ์ เป็นอาคารสูง 7 ชั้น มีพื้นที่สวนป่าโดยรอบ 3.5 ไร่ เปิดให้บริการ 11 ชั่วโมงต่อวัน และ 15 ชั่วโมงในช่วงสัปดาห์สอบ มีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 800 คนต่อวัน เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยรอบอาคารให้มีประโยชน์ใช้สอยได้เพิ่มมากขึ้น จึงได้ทำการพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ…

BAS อาสาพัฒนาสังคม

ทั่วโลก เร่งฉีดวัคซีนโควิด ชุดตรวจโควิด มศว เร่งเดินหน้า

ในขณะที่โรคระบาด โควิด 2019 ยังคงคุกคามระบาดหนักทั่วโลกเข้าสู่ปีที่ 2 แล้วนี้ ประเทศไทยเราก็กำลังเผชิญหน้ากับไวรัสโคโรนา – 19 หรือ “โควิด” ที่ว่านี้เป็นระลอกที่…

กิจการนิสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะนิสิตรูปแบบออนไลน์ ให้คำปรึกษาแบบเข้าถึง

ส่วนกิจการนิสิต มีวิสัยทัศน์ ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งพัฒนาศักยภาพนิสิตตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการดูแลนิสิตในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสวัสดิการ กิจกรรม เป็นต้น และงานแนะแนวให้คำปรึกษา มีหน้าที่ในการแนะนำ ให้คำปรึกษาในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะนิสิต (ออนไลน์) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพใจ สุขภาพกาย ศักยภาพของนิสิต เพื่อให้นิสิตได้สำรวจความต้องการของตนเอง ลดความตึงเครียด…