SWU – BEST: Effective Online Teaching

กลับมาอีกครั้งกับ โครงการอบรม “SWU – BEST: Effective Online Teaching” (เพิ่มเติม…)

มศว ลงนาม วว. ร่วมพัฒนางานวิจัย สร้างมูลค่าธุรกิจอาหาร สร้างเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดี มศว ได้ร่วมเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือกับ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและส่วนประกอบของอาหาร จากวัตถุดิบธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 16 กันยายน…

71 ปี ศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาและวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น ผู้แทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสักการะวางพวงมาลา และพวงมาลัยอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีตัวแทนสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์กล่าวปฏิญาณในพิธีประกาศตนเป็นศิษย์มีครู “สืบสานอุดมการณ์…

AIS เปิดสาขาต้นแบบที่  มศว ประสานมิตร A-Store SWU

AIS (เอไอเอส) รุกลูกค้ากลุ่มนักศึกษาด้วยความชำนาญการเจาะฐานลูกค้ากลุ่ม Education เปิดสาขาต้นแบบ A-Store ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร หวังสร้างการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนให้แก่ธุรกิจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งนับวันจะทวีอิทธิพลความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่มากขึ้น

นวัตกรรมวงการศึกษาไทย ยุค 5G กลุ่มทรู มอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ TRUE 5G TEMI ROBOT สู่ มศว

True 5G World of Smart Education with Temi Robot Boot Camps การศึกษากับนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ เปิดให้นิสิตนักศึกษาปริญญาตรีและภาคเอกชนกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาแอปพลิเคชั่นกับหุ่นยนต์อัจฉริยะ True 5G Temi Robot ล่าสุด…

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว จับมือ บ.ซิปเม็กซ์ จำกัด เปิดโอกาสให้นิสิต เรียนรู้ “การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กับ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด โดยมี…

MOU – 4 บริษัทอุตสาหกรรมฯ Hi – Fi มอบทุนการศึกษา มศว

(วันนี้) เวลา 10.00 น. วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภายนอก โครงการการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (Innovation and Industrial…

3ทศวรรษ “สืบ” สาน ตำนานผู้พิทักษ์

3ทศวรรษ “สืบ” สาน ตำนานผู้พิทักษ์ (เพิ่มเติม…)

ทุนหนึ่งแสนนำเสนอ แผนธุรกิจ พิชิตฝัน

มาแล้ว!! โจทย์ประจำเดือนกันยายน “ทุนหนึ่งแสนนำเสนอ แผนธุรกิจ พิชิตฝัน (เพิ่มเติม…)

เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิทธิมนุษยชน “ตรานี้ต้องไม่ถูกตี : ชีวิต สิทธิมนุษยชน และโควิด – 19”

วิกฤตการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นเหตุการณ์สั่นสะเทือนโลกและคร่าชีวิตผู้คนนับล้าน แต่ละประเทศมีสถานการณ์และมาตรการรับมือกับโควิด-19 ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ Social Distancing การกักตัว การดูแลเพื่อป้องกันสินค้าและบริการ คำสั่งห้ามและควบคุมการเดินทาง ประกันสังคมและสิทธิของคนงาน คุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ ไปจนถึงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แม้ว่าโลกของเราจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงนับครั้งไม่ถ้วน แต่ครั้งนี้น่าจะเป็นความท้าทายต่อมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ในหลายแง่มุม ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน…

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) (เพิ่มเติม…)