بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
PRSWU

โครงการ“SWU MOVIE & MUSIC In The Garden & Walking Street”เปิดพื้นที่กิจกรรมและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

  ส่วนกิจการนิสิต ร่วมกับศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการ SWU MOVIE & MUSIC In The Garden & Walking Street (ดูหนัง ฟังดนตรีสด ช๊อป ชิม ชิว ชม) ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2566 ณ บริเวณหลังอาคารกีฬา 2 มศว องครักษ์ ซึ่งมีพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นกันเอง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิตต์อลิน พันธุ์อภัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และ…

มศว สานสัมพันธ์พนักงานใหม่

ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์พนักงานใหม่ สายปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร และ…

มศว เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเครือข่าย SUN Thailand ภายใต้แนวคิด “Actions toword the low-carbon world”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติในการจัดการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand) และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19…

เภสัชฯ มศว ร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เผย สวนสมุนไพรพลิกฟื้นฯ

เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ร่วมจัดกิจกรรมประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of…

พยาบาลฯ มศว ออกบูธ จูงใจ นร.สารสาสน์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ออกบูธแนะแนวทางศึกษาต่อในกิจกรรม SWK EDUCATION EXPO 2023 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง ซึ่งบูธคณะพยาบาลศาสตร์ มศว มีหลักสูตรที่นักเรียนทั้งหญิงและชายสามารถเรียนได้ในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่…

“ถ้าเราหมดไฟในการทำงานจะทำอย่างไร” หมอเฉลิมชัย ชี้ “แรงบันดาลใจ” มีพลังมากกว่า “แรงจูงใจ”

“ถ้าเราหมดไฟในการทำงานจะทำอย่างไร” หมอเฉลิมชัย ชี้ “แรงบันดาลใจ” มีพลังมากกว่า “แรงจูงใจ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ (มศว) เผยว่าถ้าคุณกำลังตกอยู่ในสภาวะที่รู้สึกสูญเสียพลังงานในการทำงานแต่ละวัน มีความรู้สึกต่อต้านและมองตัวเองในแง่ลบ…

อธิการบดี ให้โอวาททีม มศว เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ”

ส่วนกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (มศว) จัดพิธีให้โอวาทแก่คณะนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก…

ความร่วมมือวิชาการ มศว – มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางวิชาการและขยายผลความก้าวหน้าทางวิชาการและแสวงหาภาคีพันธมิตรการศึกษาในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยล่าสุด ทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้เจรจาทำความร่วมมือทางวิชาการแก่กัน (เพิ่มเติม…)

มศว เปิดพื้นที่สุขภาวะ อโศกโมเดล – องครักษ์โมเดล

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะ (อโศกโมเดล) กิจกรรมที่ 1.6 การจัดกิจกรรมและสร้างพื้นที่สุขภาวะ : คลินิกนักวิ่ง คลินิกกายภาพบำบัดและคลินิกโภชนาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางการส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ้นในชุมชนเมือง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ / อาจารย์ชนกนาถ รัตนเฉลิมวงศ์ เป็นทีมวิทยากรจากคณะพลศึกษา…

รพ.ชลประทาน มศว มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น – กีฬาสามัคคี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและกิจกรรมงานกีฬาสามัคคี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว (โรงพยาบาลชลประทาน) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชลธารวิโรฒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1…

มศว เตรียมพร้อมร่วม “เทา-งามสัมพันธ์ 25”  “มหามิตร จิตอาสา นคราจัมปาศรี”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยผู้บริหาร บุคลากรส่วนกิจการนิสิตและองค์การนิสิต (นายกองค์การนิสิตและทีม) พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรจาก 5 สถาบันของโครงการ เทา – งามสัมพันธ์ ประชุมเตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่โครงการเทา – งาม สัมพันธ์ครั้งที่ 25 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นิสิต…