วิทยาฯ มศว เจ๋ง รับรวด 3 รางวัลวิจัย วช.

ทีมนักวิจัยจาก คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้รับรางวัลจากเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 รางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ 2562 (เพิ่มเติม…)

มศว มีดีเพราะมีครูมืออาชีพ  

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นการดำเนินการในช่วงที่สถาบันอุดมศึกษา ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพทั้งด้าน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม…)

RECOMMEND BOOK ON FEBRUARY

5 หนังสือน่าอ่านในเดือนแห่งความรักที่ SWU ZEED  ได้คัดมาให้ชาวสวูได้อ่านกัน มีเล่มไหนบ้าง เชิญชมกันเลย! (เพิ่มเติม…)

หัก-บดเม็ดเพื่อสะดวกในการกิน ควรทำหรือไม่ ?

ยาเม็ดเป็นรูปแบบยาที่พบมากที่สุดในท้องตลาด ซึ่งถูกผลิตออกมาให้มีความสะดวกในการรับประทาน  แต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณีไปเนื่องจากผู้ป่วยบางราย เช่น ผู้ป่วยเด็ก อาจกินยาเม็ดไม่เป็น ผะอืดผะอม งอแง กินยาไม่ได้  หรือผู้ป่วยที่ใส่สายให้อาหารทางจมูก ทำให้ใส่ยาทั้งเม็ดเข้าไปไม่ได้…

ETDA ประกาศใช้ มศว เป็นต้นแบบ เตรียมขยายความร่วมมือสู่สถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ

ETDA เปิดงาน Thailand e-Commerce Week 2019 ปีที่ 4 ชู “Young talent Platform” ครั้งแรกในไทย

หมอวรวิทย์ หมอรุ่นแรก มศว เชิดชูให้เป็นแพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด

แพทยสมาคมฯ ในฐานะองค์การที่มุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมสวัสดิภาพและความมั่นคงในวิชาชีพแพทย์ ช่วยเหลือและส่งเสริมการประกอบวิชาชีพแพทย์ (เพิ่มเติม…)

Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P. Honda

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรม “Marketing Plan Contest โครงการ 10.0 by A.P….

มารุตต์ แสงสุข นิสิตต้นแบบนิสิตดีมีคุณภาพ มศว

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้สถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม…)

ถ้ามีอำนาจในการแก้ไขปัญหาฝุ่นใน กทม. จะทำอย่างไร?

กรุงเทพมหานครกำลังประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน โดยฝุ่นละออง PM 2.5 คือฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆ เล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมของคนเราถึง 25 เท่า เมื่อหายใจเข้าไปในปอดและ

มศว จะใช้เงินงบปี 63 อย่างไรดี

นับเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเราจะได้หาแนวทางการบริหารจัดสรรเงินงบประมาณปี 2563 กันแต่เนิ่นๆ (เพิ่มเติม…)

นิสิต เศรษฐศาสตร์ มศว ชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนายสสิน แซ่เตีย นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากกระดาน ประเภทบุคคลชาย ในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ณ มหาวิทยลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-20…