ทักษิณาวัตร วันมาฆบูชา มศว

เป็นภาพที่น่าประทับใจและชื่นชมโสมนัสยินดีอย่างยิ่ง เมื่อเช้าของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนที่จะตรงกับ “วันมาฆบูชา” ในวันรุ่งขึ้น ชาว มศว และบุคคลทั่วไป ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งต่างๆ นานา แก่พระภิกษุสงฆ์หลายสิบรูปที่บริเวณลานกลางแจ้งอาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร  (เพิ่มเติม…)

โพธิฯ มศว เพื่อสังคม

โพธิฯ มศว เพื่อสังคม ” วิทยาลัยที่จะสอนให้คุณได้เข้าใจถึงชีวิตผ่านศาสตร์ของพระราชา ” (เพิ่มเติม…)

วาเลนไทน์ปีนี้ มีอะไรอยากบอก

เป็นที่ทราบกันดีทั่วทุกมุมโลกว่าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันที่ทุกคนจะแสดงความรักต่อกันในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการมอบดอกไม้ มอบของขวัญ หรือการเฉลิมฉลองท่ามกลาง (เพิ่มเติม…)

มศว จัดใหญ่ นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 27

ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 27 (SWU JOB FAIR 2019)

Center Point พื้นที่แห่งการเรียนรู้ใหม่ให้นิสิต

ถ้าเราชาว มศว จะเห็นตรงกันว่าทุกวันนี้นิสิตคือประชากรส่วนใหญ่และเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าครูและบุคลากร นิสิตคือหัวใจของการอยู่ยั้งยืนยงของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม…)

โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบบริเวณเอว

โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบบริเวณเอว (Lumbar spinal stenosis) หรืออีกชื่อที่คนทั่วไปมักเรียกว่ากระดูกหลังเสื่อมทับเส้นประสาท มักพบในผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี

เปิดแล้ว SWU SHOP   

11 กุมภาพันธ์วันนี้ ฤกษ์งามยามดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยรับใช้สังคมที่รักที่เรียนของเราชาว มศว ได้เปิด SWU SHOP (เพิ่มเติม…)

4 นิสิต มศว รับรางวัลเยาวชนดีเด่น

เด็กดี เด็กฉลาด ชาติเจริญ นิสิตดีนิสิตเก่งก็เปรียบเสมือนดาวดวงที่หนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม…)

เผย มนตรามหามงคล ผลงานนิสิตจิวฯ ว.อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว

คิดเป็น ทำเป็น ขายเป็น ดูเป็น คือหัวใจของการเรียนการสอนสำหรับนิสิตจิวเวลรี่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งได้มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาอัญมณีและเครื่องประดับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2535 โดยได้ผลิตบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องประดับที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจพัฒนายอดส่งออก 4 แสนล้านบาท

วิทยาฯ มศว เจ๋ง รับรวด 3 รางวัลวิจัย วช.

ทีมนักวิจัยจาก คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้รับรางวัลจากเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 รางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ 2562

มศว มีดีเพราะมีครูมืออาชีพ  

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นการดำเนินการในช่วงที่สถาบันอุดมศึกษา ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพทั้งด้าน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม…)