بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
PRSWU

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว เดินหน้า จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรเชิงรุก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรโดยการจัดซุ้มประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ ของคณะ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะร่วมกันจัดกิจกรรม ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้ว 3 กิจกรรม ทั้งในโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา  ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะอีกด้วย (เพิ่มเติม…)

ความร่วมมือทางวิชาการ

Mr. Ben Burrowers, Reginoal Director – Asia Excluding China. Education New Zealand พร้อมคณะ เข้าพบรองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เมื่อวันที่…

พลศึกษา เปิดคณะต้อนรับนักเรียนสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ กรุงเทพมหานคร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะแนวการศึกษา เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กีฬา เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยมีคณาจารย์ บุคลากรของและนิสิต คณะพลศึกษาให้การต้อนรับ

ศูนย์บริการวิชาการ มศว จัดพัฒนาทักษะบุคคลด้านดิจิทัล

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล” (เพิ่มเติม…)

จอย ศิริลักษณ์ นักแสดงศิษย์เก่า มศว รับรางวัล Global Star Media Awards 2022

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับคุณจอย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (รุ่น2) ได้รับรางวัล Global Star…

“ครูปัท” ศิษย์เก่าโครงการเพชรในตม ได้รับรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านสตรีและครอบครัว

 “ครูปัท” นางสาวปัทมาพร นพรัตน์ ศิษย์เก่าโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 14 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  ได้รับโล่รางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ด้านสตรีและครอบครัว ในฐานะเป็นบุคคลผู้เสียสละเพื่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและสังคม

ธนกร วิโรจธราธร นิสิต มศว รับพระราชทานรางวัลลูกกตัญญู

นายธนกร วิโรจธราธร นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับพระราชทานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวที อย่างสูงต่อแม่ ปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 จัดโดย…

แผนกการแพทย์แผนไทย มศว เปิดแล้ว

จากการเปิดเผยของ ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ กล่าวว่า “ขณะนี้ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  เปิดให้บริการแผนกการแพทย์แผนไทย งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการ แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัยครั้งที่ 11 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร…

นิสิต วิทยาฯ มศว ยกทีมคว้ารางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา มศว

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนานักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันการศึกษา โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านนวัตกรรม กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา อันจะเป็นการพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการเติบโตเป็นบุคลากรทางการวิจัยของประเทศต่อไป สำหรับปีงบประมาณ 2565 ล่าสุด จัดการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1–5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์…

มศว ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุด platinum award นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุด platinum award ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากงานวิจัย “โพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย” นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย เพื่อสุขภาพและเป็นอาหารฟังก์ชั่น งานวิจัยคณะแพทยศาสตร์และศูนย์วิจัยโพรไบโอติก มศว ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 นับเป็นเกียรติของนักวิจัย และ มศว ทีมวิจัย…