HU Talk จุดประกายให้นิสิตลดการใช้ถุงพลาสติก

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการประกวดพูดเชิงสร้างสรรค์ HU Talk เสนอแนวทางรักษ์โลก หัวข้อ “Reduce and Refuse plastic use @SWU” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าผู้มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายโกวิทยา มีพลสม ศิษย์เก่าสาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มศว  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องเรียนชั้น 3 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ มศว ประสานมิตร…

โครงการ “มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค Season 2” ให้ความรู้ สร้างวินัยจราจร

ส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ มศว ห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค Season 2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์…

มศว ร่วมภาคีเครือข่าย จัดประชุมใหญ่ระดับชาติ APACT 2020 ขับเคลื่อนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเตรียมการและร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมบุหรี่หรือสุขภาพ เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 13 13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health ( APACT 2020 ) โดยมี…

ส่วนกิจการนิสิต สร้างเครือข่าย “เพื่อนช่วยเพื่อน” พัฒนาระบบการให้คำปรึกษา

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายพี่น้องเพื่อนช่วยเพื่อน ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้อง 401

รพ.ชลประทาน มศว บุกเบิกสร้างเยาวชนหมอจิ๋วที่แม่แจ่ม สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรู้รักสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หรือ โรงพยาบาลชลประทาน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยจิตอาสาหมอจิ๋ว” ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2563 ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่…

โอกาส 70 ปี มศว จัดงาน “เดิน-วิ่ง Ongkharak Run For Love & Health เพื่อรักและสุขภาพ”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อสังคม กำหนดจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง  Ongkharak Run For Love & Health เพื่อรักและสุขภาพ” ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้ประชาชน และเยาวชนหันมาสนใจการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง

มศว คลินิก ให้ความรู้ ผู้สูงอายุต้องอยู่อย่าง Smart

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21 คือการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้สูงอายุซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย เช่น อัตราการเกิดของประชากรทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง ประชากรมีอายุยืนขึ้นเนื่องจากการแพทย์การสาธารณสุขรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้คนที่เกิดในยุค Baby Boomers ได้เข้าสู่วัยสูงอายุ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ฝรั่งเศส สวีเดน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฯลฯ

RECOMMEND BOOK ON JANUARY 2020

SWU ZEED จะมาแนะนำหนังสือชวนอ่านรับปี 2563 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้อ่านทุกท่าน (เพิ่มเติม…)

วันเด็ก มศว 2563 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการ วันเด็กแห่งชาติ 2563 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม” ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล…

อธิการบดี มศว ให้โอวาททัพนักกีฬา สู้ศึก “THE SUN GAMES” 2020

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่วนกิจการนิสิต จัดพิธีให้โอวาทแก่คณะผู้ควบคุมทีม เจ้าหน้าที่ และนักกีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “THE SUN GAMES” จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10- 19 มกราคม 2563 โดยมีมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย…

ปุณ – ชนินทร์ และเพื่อนๆ ผู้อยู่เบื้องหลังภาพแห่งความประทับใจ “ประสานมิตรเกมส์”

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยกับการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” โดยโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้