“ODS Fashion Week” สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญา ในทางสร้างสรรค์

ฝ่ายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ได้จัดการประกวดการออกแบบชุดผ้าไทยพวน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครนายก โดยคณะอาจารย์และนักเรียนชมรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตวิถีสู่ชุมชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเดินแบบชุดแฟชั่นโชว์ผ้าไทยพวน เพื่อสืบสานและต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรมของไทย ผสานกับความทันสมัยของแฟชั่นในยุคปัจจุบัน ณ ลานกิจกรรม B ฝ่ายมัธยม รร.สาธิต มศว องครักษ์ ในวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 (เพิ่มเติม…)

CCI SWU ชนะเลิศ Thai Star Packaging Awards พัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเชิงสร้างสรรค์

จากการที่หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว ร่วมกับ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้ร่วมกันพัฒนาผลงานวิจัยการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเชิงสร้างสรรค์ และสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (Thai Star Packaging…

มศว – มูลนิธิคุณ จับมือ “ก้อง สหรัถ – เจฟฟรี่ เบญจกุล” ชวนปั่นจักรยาน Yes, We Can ! เริ่มที่คุณ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ มูลนิธิคุณ รายการ Bicycle Diary และรายการ Better ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนผ่านกิจกรรมปั่นจักรยาน กิจกรรม Yes, We Can ! เริ่มที่คุณ “พี่ก้อง สหรัถ ชวนปั่นแยก…

ศูนย์นิสิตจิตอาสา ร่วมใจผู้บริหาร มศว ทำดีถวายในหลวง ร.9

ศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำโดย ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช…

RECOMMEND BOOK ON SEPTEMBER 2020

เดือนกันยา มีหนังสือเรื่องอะไรมาแนะนำนักอ่านกันบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะ (เพิ่มเติม…)

AIS PLAYGROUND @SWU แหล่งนวัตกรรมเทคโนโลยี

นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรม เอไอเอส (AIS) เปิดเผยว่า ขณะนี้เอไอเอสจับมือกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี และเปิด AIS PLAYGROUND @SWU พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งใหม่ภายใน มศว ประสานมิตร มาได้ระยะหนึ่งแล้ว

ชาว มศว ร่วมรำลึกในหลวง ร.9 King of the King

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (วันที่ 13 ตุลาคม ) ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ” ในหลวงรัชกาลที่ 9″ เมื่อวันที่ 9…

Dare to Change อุดมศึกษาในยุค New Normal

ส่วนส่งเสริมบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Dare to Change โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดี มศว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง…

13 ปี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว ยึดหลัก “โรงพยาบาลคุณธรรม” นำคติธรรม “ยิ่งให้ ยิ่งได้”

ทุกวันที่ 7 ตุลาคมของทุกปี  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จะมีอายุเพิ่มขึ้น ซึ่งวันที่ 7 ตุลาคมปีนี้ก็เป็นปีที่ 13 แล้วของการโอนย้ายมาสังกัดกับ มศว  โดยการจัดงานปีนี้เป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีพิธีทำบุญทางสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล การแสดงพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ เป็นต้น …

สาธิตฯ องครักษ์ สร้างผลงาน 2 ทอง 2 เงิน 3 ทองแดง ในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-20 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครนายก โดยสามารถทำผลงานคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3…

มศว ร่วมมือ พีไอเอ็ม ขยายเครือข่ายการศึกษา ร่วมพัฒนาหลักสูตรด้านการจัดการการเกษตร

หากจะกล่าวว่า ยุคนี้เป็นยุคที่ไม่มีใครจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพังได้ ก็คงจะไม่ผิดความเป็นจริงเป็นแน่แท้ เพราะแม้แต่แวดวงการศึกษาเองก็จำเป็นต้องแสวงหาเครือข่ายหรือความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ สถาบันการศึกษาภาครัฐจับมือกับสถาบันการศึกษาของภาคเอกชน องค์กรภาครัฐร่วมมือกับรัฐด้วยกันเอง รัฐกับเอกชนทำข้อตกลงเป็นพันธมิตรกันในด้านที่ต่างฝ่ายต่างก็มีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญกัน มีบุคลากรมืออาชีพ มาตกลงเจรจาทำบันทึกข้อตกลง ลงนามความร่วมมือกันนับครั้งนับรายไม่ถ้วน (เพิ่มเติม…)