بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
PRSWU

หลักสูตรใหม่ มศว “การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์”

การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์ (Economics Communication)  เป็นหลักสูตรความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  โดยมีการเปิดรับสมัคร TCAS66 รอบ Direct Admission จำนวน 6 ที่นั่ง เสร็จสิ้นแล้ว (เพิ่มเติม…)

SWU-U2T for BCG FAIR 2023 มศว ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคม หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีปณิธานมุ่งมั่นในการสร้างประชาคมวิชาการให้ความรู้ประดุจนักปราชญ์ มีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล สมฐานะของผู้นำทางปัญญามีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะสูงในการทำงานและรับใช้สังคมในศาสตร์ที่ตนศึกษา ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศ การพัฒนางานวิจัย ทั้งของอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้ทันสมัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยด้วยการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม (Learning University for Society)

มศว รับโล่ “มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบยอดเยี่ยม”

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบยอดเยี่ยม” ประจำปี 2566 โดย กรมควบคุมโรค โดยเป็นรางวัลที่ได้รับต่อเนื่องมาจากปี 2565 “รางวัลเพชรนครา” (รางวัลสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2565) โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาคอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์…

มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มศว นร. เครือข่าย ร่วมกิจกรรม “สนุกวิทย์สร้างสรรค์นวัตกรรม”

โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี ล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 หัวข้อ สนุกวิทย์สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยคณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มศว โดยมีอาจารย์ ดร.บงกช…

พยาบาล มศว ร่วมใจ สมาคมพยาลแห่งประเทศไทย  “วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มศว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ” ( TOGETTHER RUN FUN FOR HEALTH 2023…

แอค สวูฟุตซอลคลับ คว้ารองแชมป์ ฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2566 “The championship Women’s Futsal 2023”

ทีมแอค สวูฟุตซอลคลับ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2566 “The championship Women’s Futsal 2023” โดยสามารถทำผลงานคว้ารางวัลรองชนะเลิศมาได้ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่พบกับ ทีมกรุงเทพมหานคร แชมป์เก่า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม…

แฟชั่นโชว์นิสิต CCI มศว ‘FASH 22 : อนาคตอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

เหล่านิสิตสาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงานแฟชั่นนิพนธ์ภายใต้แนวคิด Bio Circular Green Economy และ Thai Wisdom กับผลงานมากกว่า 170 ชุด ที่สะท้อนให้เห็นถึงอนาคตของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย

ทีม คอร์ฟบอล มศว ทำผลงานเยี่ยม คว้าแชมป์ บีชคอร์ฟบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

ทีมคอร์ฟบอลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คว้าแชมป์ บีชคอร์ฟบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 “The 2nd  BEACH KORFBALL THAILAND CHAMPIONSHIP 2023” โดย มศว ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3…

กองทุนพัฒนาสื่อฯ เปิดหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลาง “WISE CREATORs”

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมหลักสูตร พัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลาง “WISE CREATORs…เรียนรู้ ร่วมสร้าง สื่อสร้างสรรค์” ในรูปแแบบออนไลน์และออนไซต์ ระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤษภาคม 2566 ณ…

มอบเสื้อกาวน์ หมอ มศว

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว เป็นประธานในพิธีและเป็นตัวแทนในการเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแพทย์ไทย พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์ในการก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในชั้นคลินิก โดยภายในพิธียังมีคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ร่วมมอบเสื้อกาวน์ให้กับนิสิตแพทย์อย่างอบอุ่นสมศักดิ์ศรีความภูมิใจของนิสิตแพทย์ในการเตรียมตัวและความพร้อมทั้งกายและใจในการก้าวไปสู่อาชีพหมอ เมื่อวันพุธที่…

เครือข่ายคนพีอาร์ มศว  เพิ่มทักษะการสื่อสาร “พูดเพื่อการประชาสัมพันธ์” ในยุคงานพีอาร์ดิจิทัล

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management)” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณวาทิต ประสมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการ…