สอนออนไลน์ในแบบ “อาจารย์ตั้น”

อ.ดร.กิตติศักดิ์ เยาวนานนท์ หรือ “อาจารย์ตั้น” ของนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ก็เป็นอาจารย์ประจำอีกท่านหนึ่งที่ต้องปรับตัว ปรับกลยุทธ์รูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่าหรือ โควิด-19 (เพิ่มเติม…)

ปิดโรงพยาบาลทันตกรรม มศว หยุดเชื้อเพื่อชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และ ผู้บริหารโรงพยาบาลทันตกรรม มศว คณาจารย์ และนิสิต มศว ชั้นปีที่ 6 ให้การต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ศูนย์การแพทย์ฯ มศว ซักซ้อมดูแลทารก เสี่ยงติดโควิด-19

จากการเปิดเผยของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อไม่นานี้ ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย (เพิ่มเติม…)

หยุดอยู่บ้านเพื่อชาติ  4 ขั้นตอนง่ายๆ ลดเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เป็นการสื่อสารเพื่อสุขภาพที่เรียนรู้กันได้

“การสื่อสารเพื่อสุขภาพ” แม้จะเป็นหนึ่งในสาขาวิชาของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่มีการเรียนการสอนกันตามเนื้อหารายวิชาต่างๆ ทว่า เมื่อหวนคิดถึงการสื่อสารเพื่อสุขภาพในความหมายตรงตามเนื้อความ (เพิ่มเติม…)

อธิการบดี มศว เผยรับมือสถานการณ์โควิด-19

ก่อนหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของไทย จะมีประกาศปิดมหาวิทยาลัย เริ่มวันที่ 23 มีนาคม -12 เมษายน 2563 อันเนื่องมาจากการที่ทุกภาคส่วนในสังคมต่างได้รับผลกระทบจาก (เพิ่มเติม…)

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มศว รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยวิกฤตโควิด19

จากการเปิดเผยของ รศ. นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และอาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้แสดงความขอบคุณในนามของ (เพิ่มเติม…)

RECOMMEND BOOK ON MARCH 2020

ในช่วงที่ต้องกักตัวเรียนออนไลน์ ทำงานอยู่ที่บ้าน เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ทางเรามีหนังสือมาแนะนำให้ทุกคนได้หาอ่านแก้เบื่อกันค่ะ (เพิ่มเติม…)

เปิดใจ “อาจารย์ตุ้ย” สอนออนไลน์ ในวิกฤต COVID-19 ดี-ด้อยอย่างไร

จากการเปิดเผยความรู้สึกของการสอนออนไลน์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในช่วงที่ประเทศชาติไทยเราต้องประสบกับการระบาด (เพิ่มเติม…)

หลักสูตร ป.โท Innovation for Industry มศว เตรียมเปิดปีหน้า

จากการเปิดเผยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เกี่ยวกับการเตรียมร่างหลักสูตรปริญญาโทที่มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร ของ มศว ร่วมกันจัดทำ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ว่า

บางกอกเจมส์ 65 ว.อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว โชว์ผลงานจิวเวลรี่นิสิต ป.ตรี-ป.โท ฝ่าวิกฤต Covid-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เผยความรู้สึกของการนำนิสิตและผลงานเข้าร่วมแสดงในการออกบูธงานจิวเวลรี่แห่งปี เป็นงานระดับนานาชาติงานเดียวของไทย

TICA ตรวจเยี่ยมผู้รับทุนที่เรียนใน มศว

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นางอรุณี ไฮม์ม ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมตรวจเยี่ยมผู้รับทุนที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)