21 อาจารย์ มศว “อาจารย์มืออาชีพ” มาตรฐานสหราชอาณาจักร

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา ปัจจุบัน ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจการพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพทั้งด้านการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (เพิ่มเติม…)

คลินิกวิจัย มศว ติวเข้ม เทคนิคการอ้างอิงงานวิจัย

โครงการศูนย์บริการและให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย : คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  เรื่อง “เทคนิคการอ้างอิง (Reference) เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี

พลังแห่งการให้ “ยิ่งให้ ยิ่งได้” สู่โรงพยาบาลชลประทาน มศว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมนันทปัญญา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หรือ โรงพยาบาลชลประทาน ได้จัดงาน “ขอบคุณทุกพลังแห่งการให้ ยิ่งให้ ยิ่งได้”…

มหาวิทยาลัยเด็ก มศว เปิดโลกกายวิภาคศาสตร์

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ มศว เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม…)

MOU มศว – ซีดีจี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกลุ่มบริษัท ซีดีจี โดย บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

“เปิดหอพัก 2563” กิจกรรมชาวหอ เน้นการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมและส่งเสริมการแสดงความสามารถ

ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเปิดหอพัก ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

RECOMMEND BOOK ON FEBRUARY 2020

สวัสดีเดือนแห่งความรัก ครั้งนี้เรามีหนังสือเกี่ยวกับความรักที่มีหลายหลายรูปแบบมาแนะนำ (เพิ่มเติม…)

เรียน “หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและธุรกิจ” AI มศว  ตอบโจทย์ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”

นอกเหนือจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้ว เห็นทีจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารนี่เอง ที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ประเทศพัฒนาก้าวไกลไปข้างหน้า เพราะความเป็นประเทศแหล่งวัตถุดิบด้านการเกษตรจนทำให้ไทยเรากลายเป็นประเทศผู้ส่งออก (เพิ่มเติม…)

เส้นทางการเป็นพิธีกรของ “จีน นภัสวรรณ”

อาชีพพิธีกร  เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หนุ่มสาวหลายคนต่างใฝ่ฝัน เพราะนอกจากจะได้ออกอากาศผ่านทางสื่อทางหน้าจอโทรทัศน์หรือสื่อโซเซียลแล้ว ยังได้เป็นที่รู้จักในสังคมอีกด้วย แต่คุณรู้หรือไม่ว่ากว่าที่จะมาเป็นพิธีกร หรือผู้ประกาศข่าวนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย คุณจะต้องมีความสามารถ มีศิลปะในการพูดต่อหน้าผู้คน อีกทั้งต้องจัดสรรเวลาในการทำงานให้เป็นมืออาชีพด้วย (เพิ่มเติม…)

แม็คโคร จับมือ 17 สถาบันการศึกษา สร้างโอกาสให้นักศึกษาฝึกงาน ‘สร้างงาน สร้างอาชีพ’

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ 17 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเราที่วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

มศว ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษฯ  “พัฒนาเด็กพิเศษ” 

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย ศาสตราจารย์ ศรียา นิยมธรรม ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ร่วมด้วย ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ