RECOMMEND BOOK ON MARCH 2020

ในช่วงที่ต้องกักตัวเรียนออนไลน์ ทำงานอยู่ที่บ้าน เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ทางเรามีหนังสือมาแนะนำให้ทุกคนได้หาอ่านแก้เบื่อกันค่ะ (เพิ่มเติม…)

เปิดใจ “อาจารย์ตุ้ย” สอนออนไลน์ ในวิกฤต COVID-19 ดี-ด้อยอย่างไร

จากการเปิดเผยความรู้สึกของการสอนออนไลน์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในช่วงที่ประเทศชาติไทยเราต้องประสบกับการระบาด (เพิ่มเติม…)

หลักสูตร ป.โท Innovation for Industry มศว เตรียมเปิดปีหน้า

จากการเปิดเผยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เกี่ยวกับการเตรียมร่างหลักสูตรปริญญาโทที่มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร ของ มศว ร่วมกันจัดทำ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ว่า

บางกอกเจมส์ 65 ว.อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว โชว์ผลงานจิวเวลรี่นิสิต ป.ตรี-ป.โท ฝ่าวิกฤต Covid-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เผยความรู้สึกของการนำนิสิตและผลงานเข้าร่วมแสดงในการออกบูธงานจิวเวลรี่แห่งปี เป็นงานระดับนานาชาติงานเดียวของไทย

TICA ตรวจเยี่ยมผู้รับทุนที่เรียนใน มศว

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นางอรุณี ไฮม์ม ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมตรวจเยี่ยมผู้รับทุนที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

ศูนย์บริการวิชาการ มศว จับมือ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พัฒนา ‘แฟชั่นผ้าไทย’ จากองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่สากล

 “ผ้าไทย” คือสิ่งแสดงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในงานช่างฝีมือไทยเราที่สืบทอดกันมาช้านาน ปัจจุบันกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นับเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการสนับสนุนส่งเสริมผ้าไทยให้แพร่หลาย (เพิ่มเติม…)

พลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2563 มุ่งส่งเสริมสุขภาพ และฝึกทักษะผู้ตัดสิน

คณะพลศึกษา จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2563 โดยมีการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา คือกีฬาฟุตซอล กีฬาวอลเลย์บอล และกีฬาบาสเก็ตบอล ซึ่งมีทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันที่เป็นนิสิตและบุคลากร จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2563…

รางวัลบุคลากร มศว สายปฏิบัติการ “ผู้มีผลงานดีเด่น”

“ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน” นั้นก็อาจเห็นเป็นจริงได้ ทว่าผลงานจะมีคุณค่าจริงแท้แน่ใจได้แค่ไหน ก็อาจต้องมีเครื่องพิสูจน์ยืนยันต่างๆ เฉกเช่นการมอบโล่รางวัลประจำปีล่าสุดของสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) (เพิ่มเติม…)

นิสิตแพทย์ มศว ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ สำนึกในคุณูปการ “อาจารย์ใหญ่”

 เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาในรายวิชาของการเรียนแพทยศาสตร์บัณฑิต วิชา GROSS ANATOMY หรือ วิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานของการเรียนแพทย์ของนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) แล้ว (เพิ่มเติม…)

มศว สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น

รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ คุณหมอเจ้าของแนวคิด คลินิกฟ้าใส (คลินิกให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรัก) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้ารับรางวัลสุวรรณครา ประจำปี 2563 สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น

เรียนวิทย์ – กีฬาฯ ที่ มศว  TOP 5 สถาบันการสอน วิทย์-กีฬา ในไทย

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านกีฬาและสุขภาพของประเทศไทย มีประวัติศาสตร์และชื่อเสียงมาอย่างยาวนานด้านพลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสาธารณสุขศาสตร์