กตเวทิตาจิต ผู้เกษียณ มศว ชีวิตจริงที่เริ่มต้นได้อย่างมีคุณค่า คือค่าของคนวัยเกษียณ  

วันที่ 30 กันยายนของทุกปี เป็นวันของผู้เกษียณอายุราชการในวัย 60 ปี ในส่วนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเรานั้นก็เช่นกัน ทุกปีของวันสิ้นเดือนกันยายนหรือวันสิ้นปีงบประมาณ ก็จะมีงานแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณมากน้อยไม่เท่ากันในแต่ละปี เพื่อแสดงความขอบคุณกตเวทิตาแก่ผู้เกษียณที่ได้ทำงานในหน้าที่ของตนด้วยความอุตสาหะและสามารถดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์จนผ่านพ้นวัยมาสู่วัยเกษียณอายุราชการในวันนี้ได้อย่างภาคภูมิ (เพิ่มเติม…)

นพ.สุทัศน์ อาจารย์ สร้างชื่อสู่ มศว

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ นายแพทยสุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และทีมคลินิกโรคหลอดลม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยและแสดงศักยภาพความเชื่อมั่นด้านคุณภาพการศึกษาอีกด้วย  (เพิ่มเติม…)

เรียนรู้แบบล้ำๆ กับ 5 เอกวิชาเด่น รร.สาธิต มศว

“จะเป็น active learning ได้ ต้องฝึกให้เด็ก love to learn, learn to learn , learn to live (ทักษะอาชีพ) และ learn to…

สัญญาณเตือน “ตาแห้ง”

โรคที่เกี่ยวเนื่องกับดวงตามีอยู่ไม่น้อย “ตาแห้ง” เป็นหนึ่งในนั้น ทั้งยังเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชากรทั่วไป โดยพบได้นับแต่วัยทำงาน และผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม…)

SWU Greet Street Art

นับว่าเป็นงานที่รวมเอานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเรามารวมตัวกันได้มากที่สุดงานหนึ่งในรอบปีนี้เลยก็ว่าได้ แถมยังเป็นงานที่ได้เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะของความสุขของนิสิตที่มาร่วมงาน มาออกร้านค้า กันทั่วทุกพื้นที่แน่นขนัดบริเวณลานเล่นล้อ มศว ประสานมิตร ในยามสนธยาพลบค่ำของวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมานี้ งานที่มีชื่อว่า SWU Greet Street Art

มศว จับมือ เครือข่าย ก.ล.ต. ขยายเครือข่ายให้ความรู้การเงินการลงทุนในคนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิดรฒ (มศว) ร่วมกับสถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร โดยจัดอบรมใน “หลักสูตร สร้าง-แผนการออม…

สทศ. กับ มศว ร่วมมือพัฒนาการศึกษา สู่การเป็น Center of Excellence : COE

สทศ. และ มศว ลงนามความร่วมมือตามโครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE

Trash Hero by SWU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว (เพิ่มเติม…)

รพ.ชลประทาน มศว “ชวนเพื่อนวิ่ง ยิ่งให้…ยิ่งได้”

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ โรงพยาบาลชลประทาน จัดงานแถลงข่าว “ชวนเพื่อนวิ่ง ยิ่งให้…ยิ่งได้” PCMC Charity Run 2019

“SerWU” ผลิตภัณฑ์สุขภาพคณะเภสัชศาสตร์ มศว ต่อยอดงานวิจัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีงานวิจัย โครงการ ด้านต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งจากคณาจารย์และนิสิต วันนี้จะมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในชื่อ “SerWU” (เซอร์วู) จากคณะเภสัชศาสตร์ ที่ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดล้วนมาจาก งานวิจัย การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.สถาพร  นิ่มกุลรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์ผลิตและจัดจำหน่ายอยู่ในขณะนี้

ลุ้นทุนการศึกษา GSB Startup  Smart Start Idea by GSB Startup กันยานี้

ภายหลังจากที่เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดพื้นที่โครงการ “GSB Innovation Club” ณ เวทีลาน SWUNIPLEX อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร…