มศว รับนโยบายจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดนครนายก โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดนครนายก ประชุมร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสัมนาการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (เพิ่มเติม…)

มศว และ GIT ร่วมมือวิชาการ เทคโนโลยีสมาร์ทจิวเวลรี่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandums of Understanding) ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาบุคลากรในด้านระบบการศึกษา การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ พร้อมพัฒนาขีดความสามารถให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเพื่อนำไปงานได้จริง…

“ด้วยสายใจ จากใจที่ผูกพัน” 30 ผู้เกษียณ รพ.ชลประทาน มศว

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ (มศว) (โรงพยาบาลชลประทาน) จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 จำนวน 30 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในงาน ร่วมด้วย นพ.อุทัย สุภาพ…

ทอดพระเนตร หลักสูตร MFA : Design Innovation CCI SWU

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำกิจกรรมหลักสูตร MFA: Design Innovation ภายในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด…

86 ผู้เกษียณ มศว

ในสัปดาห์ส่งท้ายปลายเดือนกันยายนเป็นประจำเช่นทุกปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และหน่วยงานองค์กรภาครัฐทุกที่จะมีผู้เกษียณอายุราชการปีละไม่น้อย และได้จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปีบริบูรณ์ เพื่อแสดงมุทิตาจิตเชิดชูเกียรติคุณของผู้เกษียณที่ได้ประกอบกิจการงานที่รับผิดชอบในหน้าที่ให้สำเร็จ เป็นฟันเฟืองช่วยให้พันธกิจขององค์กรเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ อย่างมีคุณอนันต์ (เพิ่มเติม…)

คุ้มครองนิสิต มศว

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมพิธีลงนามประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อให้ความคุ้มครองแก่นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 25,308 คน เงินเอาประกันภัยรวม 2,783,880…

Warmly Welcome Srinakharinwirot University Visit Huawei Asia Pacific CSIC

วานนี้ (วันที่ 21 กันยายน 2563) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดี มศว เข้าเยี่ยมชม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ Huawei Asia Pacific CSIC โดยบริษัท…

SWU – BEST: Effective Online Teaching

กลับมาอีกครั้งกับ โครงการอบรม “SWU – BEST: Effective Online Teaching” (เพิ่มเติม…)

มศว ลงนาม วว. ร่วมพัฒนางานวิจัย สร้างมูลค่าธุรกิจอาหาร สร้างเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดี มศว ได้ร่วมเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือกับ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและส่วนประกอบของอาหาร จากวัตถุดิบธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 16 กันยายน…

71 ปี ศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาและวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น ผู้แทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสักการะวางพวงมาลา และพวงมาลัยอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีตัวแทนสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์กล่าวปฏิญาณในพิธีประกาศตนเป็นศิษย์มีครู “สืบสานอุดมการณ์…

AIS เปิดสาขาต้นแบบที่  มศว ประสานมิตร A-Store SWU

AIS (เอไอเอส) รุกลูกค้ากลุ่มนักศึกษาด้วยความชำนาญการเจาะฐานลูกค้ากลุ่ม Education เปิดสาขาต้นแบบ A-Store ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร หวังสร้างการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนให้แก่ธุรกิจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งนับวันจะทวีอิทธิพลความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่มากขึ้น