ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย หอการค้าอเมริกันในประเทศไทยประกาศรับสมัครทุนการศึกษา (เพิ่มเติม…)

รู้เรื่อง วัคซีนโควิด -19 ที่ไทยคิดค้นเอง : ความหวังของคนไทยทั้งชาติ กับหมอเฉลิมชัย

ในขณะที่เมื่อไม่นานมานี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศูนย์สถานการณ์โควิด (ศคบ.) โดยนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกได้แถลงว่าไทยเราประสบความสำเร็จในการทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนากับหนูได้ผลสำเร็จแล้วและกำลังอยู่ในช่วงของการทดลองกับลิง คาดว่าวัคซีนโควิด-19 จะสามารถให้ได้กับมนุษย์ในปลายปี 2564 สร้างความหวังและความดีใจให้กับคนไทยอย่างมาก เป็นเวลาเดียวกับที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ ทั้งทรัพย์สินเงินทอง บุคลากร องค์ความรู้ เพื่อที่จะวิจัยคิดค้นวัคซีนให้สำเร็จ…

ซีซีไอ มศว ช่วยผ่าทางออกจิวเวลรี่ ชี้ทางรอดหลังวิกฤตโควิด-19

โครงการดีๆ ที่ผู้ประกอบการห้ามพลาด ! ให้คุณพบทางรอดธุรกิจในยุควิกฤติโควิดจากกูรูตัวจริงในวงการ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ (จีไอที) และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ซีซีไอ มศว ) จัดโครงการอบรม บ่มเพาะเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ชวนคนจิวเวลรี่ ร่วมคิดและค้นหาทางฝ่าวิกฤต พร้อมปรับตัวรับ New…

คณะกายภาพบำบัด มศว เรียนจริงในชุมชน

ในรายวิชา การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม ของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดการเรียนการสอนให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้ลงไปเรียนรู้ในพื้นที่จริง ในที่ศึกษาชุมชนจริง (เพิ่มเติม…)

ซีซีไอ มศว จับมือ สสว. ชักคนจิวเวลรี่ ผุดคอลเล็กชั่นใหม่ ฝ่าวิกฤต COVID-19

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ (จีไอที) และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (CCI /ซีซีไอ มศว) ชวนผู้ประกอบการตั้งรับสถานการณ์ธุรกิจยุคโควิด แจงทางรอดคนจิวเวลรี่จากคนจริงในวงการ อัปเดตข้อมูลอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ มุ่งเป้าพร้อมรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม ฟังด้วยกัน คิดด้วยกัน รอดด้วยกัน

ตู้แบ่งปันสุข มศว : สังคมแห่งการเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน New Normal ท่ามกลางวิกฤตโควิด

นับตั้งแต่มีการริเริ่มตั้ง “ตู้ปันสุข” เกิดขึ้นจาก “กลุ่มอิฐน้อย” ในพื้นที่ไม่กี่แห่งของกรุงเทพฯ ชั่วข้ามคืนและไม่กี่วันถัดมาก็แพร่ขยายไปในหลายพื้นที่ หลายจังหวัดทั่วประเทศไทย รวมทั้งการตั้งตู้แบ่งปันความสุขของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเราที่ประสานมิตร

“เมือง-จำ-รอง” Tourism Thesis Exhibition นิทรรศการนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ ออนไลน์

ในยุคที่การเรียนการสอนเปลี่ยนไปสู่รูปแบบของการเรียนออนไลน์ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ยังไม่มีทีท่าว่าจะสูญสิ้นไปเมื่อไหร่ บรรดานักเรียน นักศึกษานิสิตและครูบาอาจารย์ก็ต้องปรับตัว ปรับกลวิธีการเรียนให้เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ รวมทั้งการแสดงผลงาน “เมือง-จำ-รอง” Tourism Thesis Exhibition นิทรรศการออนไลน์ ผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ของนิสิต ปี 4 สาขาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)…

นิสิต โพธิฯ มศว ใช้การสื่อสารชาติพันธุ์ สื่อสาร “โควิด-19”

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วทุกพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อกิจการทุกภาคส่วน การรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่คนในทุกพื้นที่เป็นไปในหลายรูปแบบ ซึ่งพื้นที่ของชุมชนคนชาติพันธุ์ก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยการสื่อสารในวิธีเฉพาะคือการใช้ภาษาชาติพันธุ์นั้นๆ (เพิ่มเติม…)

2 อนุสิทธิบัตรงานวิจัย มศว

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงานการประดิษฐ์ “อัลลอยทองแดงทดแทนเงินสำหรับผลิตเครื่องประดับ” และขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุวรา วัฒนพิทยกุล หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มศว และคณะผู้ประดิษฐ์ ที่ได้รับจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงานการประดิษฐ์…

คุยกันประสานมิตร “โรคระบาดในมิติของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์”

ชวนพูด ชวนคุย เพื่อร่วมค้นหาคำตอบจากข้อเท็จจริงในเชิง ภูมิศาสตร์ และ ประวัติศาสตร์ จากผู้รู้ 2 ท่าน อ.ดร. ชาติชาย มุกสง และ อ.ดร.ชูเดช โลศิริ ที่จะมาไขข้อข้องใจให้ได้รับทราบกันจัดโดย MITR ACADEMY โดย…

‘หกล้ม’ อันตราย

“อาการหน้ามืด วิงเวียนศรีษะ” ปรับเปลี่ยนท่าทางหรืออริยาบทเช่น จากการนอนแล้วลุกขึ้น หรือนั่งอยู่แล้วลุกขึ้นทันทีทันใด อาการการเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่หากเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนั้นมีความอันตราย เป็นอีกสาเหตุทำให้เกิดการหกล้มในผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม…)