นิสิต มศว รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี”

“นิสิตคือดาวดวงที่หนึ่ง” คำกล่าวนี้ได้ถูกพิสูจน์หลายครั้งหลายหนถึงการได้รับรางวัลต่างๆ มากมายของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะความสามารถในสาขาวิชาชีพต่างๆ เป็นความหวังอนาคตของสังคมประเทศชาติ อีกทั้งยังเป้นผู้สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย 

ล่าสุด มหาวิทยาลัยต้องขอแสดงความยินดีกับนายศุภชัย สำราญวงค์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018″ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิ มสวท. ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 (Quality Persons of The Year 2018) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นประธานในพิธี 

“ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018″ เป็นทุนการศึกษาที่มีมูลนิธิ มสวท.เป็นผู้มอบทุนการศึกษาดังกล่าวนี้ให้กับบุคคลคุณภาพแห่งปี เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงานและการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าการต่อการส่งเสริม เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภูมิใจ

ทั้งนี้นายศุภชัย สำราญวงศ์ อายุ 22 ปี นิสิต มศว คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018 ” ด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561  (เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 10 ของการสถาปนามูลนิธิในวันที่ 19 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันเทคโนโลยีของไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย) รวมถึงการบรรจุชื่อเข้าสู่ทำเนียบเกียรติยศ “ทำเนียบเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018” เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีสืบต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์ / แหล่งที่มาข่าว-ภาพข่าว
ภัทรพร หงษ์ทอง/ข่าว

Share

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น