بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
เภสัชฯ มศว ร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เผย สวนสมุนไพรพลิกฟื้นฯ - PRswu

เภสัชฯ มศว ร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เผย สวนสมุนไพรพลิกฟื้นฯ

เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ร่วมจัดกิจกรรมประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (The 7th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand)

โดยนำเสนอผลงานด้านความยั่งยืนในรูปแบบโปสเตอร์ ในเรื่อง สวนสมุนไพรพลิกฟื้นผืนดินจากพื้นที่ดินเปรี้ยวเป็นสวนสมุนไพรที่ร่มรื่น / สาธิตการทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง ในกิจกรรม “รักษ์โลกด้วยการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งเพื่อใช้ในสวนสมุนไพร” โดยมีคุณวัลลภา จิตตะชัย พร้อมด้วยทีมงานที่ดูแลสวน (คุณอรรถสิทธิ์ จำรัสทอง คุณนิพันธ์ เนียมปาน คุณเจริญชัย สัมฤทธิ์ คุณสมัย นาวงษ์) ร่วมสาธิตการทำปุ๋ยจากใบไม้แห้งในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์บริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจทั่วไป


คุณวัลลภา จิตตะชัย กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมการสาธิตทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มศว ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านคลองสามสิบ ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ที่ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดินและสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครนายก ทำการปรับปรุงสภาพพื้นที่จากสภาพดินเปรี้ยวและที่ลุ่มน้ำมีน้ำท่วมขังให้เหมาะกับการเพาะปลูก ปรับสภาพกายภาพปรับแต่งสถานที่ภายในสวนสมุนไพรให้ร่มรื่นสวยงาม ขุดคูคลอง ทำทางเดินในสวนสมุนไพร ทำแปลงเพาะปลูกต่างๆ ทำให้สวนสมุนไพรเป็นที่แหล่งรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรรวมถึงขยายพันธุ์และแจกจ่ายอีกด้วย โดยมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการความรู้แก่ชุมชนใกล้เคียงกับที่ตั้งของสวนสมุนไพร โดยมีเป้าหมายให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว ชุมชน ได้ในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและเราพัฒนาสวนสมุนไพรนี้ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านสมุนไพร เราปรับปรุงสภาพพื้นที่พื้นดินให้เหมาะสมกับการปลูกพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งเราพบว่ามีสมุนไพรไทยที่ดีและมีประโยชน์มากมายซึ่งคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไม่เคยได้ยินชื่อ ไม่เคยรู้จัก

เรายังมีการจัดอบรมเช่นการทำชาใบหม่อนเพื่อสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนและนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยผ่านเฟซบุ๊คของสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มศว  มีการบูรณาการกิจกรรมกับวิชาการปฏิบัติการเภสัชเวท 1 โดยนิสิตได้ศึกษาสมุนไพรที่สวนสมุนไพรแล้วจัดทำสื่อแนะนำการใช้สมุนไพรเป็นคลิปสั้นๆ เช่น การใช้ยาสมุนไพร ควรพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเลขทะเบียนและมีข้อมูลครบถ้วน เนื่องจากอาจยังมียาสมุนไพรบางชนิดที่ลักลอบผสมสเตียรอยด์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ มาลองดูโทษของสเตียรอยด์ วิธีการตรวจสอบสเตียรอยด์ในยาสมุนไพร และวิธีการเลือกซื้อยาสมุนไพรจากคลิปวิดีโอที่่จัดทำโดยนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 กัน ตามลิงก์ด้านล่างเลยค่ะ https://youtu.be/gCEcAHdrjZI

 

 

 

 

 

Share