بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
อธิการบดี ให้โอวาททีม มศว เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ” - PRswu

อธิการบดี ให้โอวาททีม มศว เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ”

ส่วนกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (มศว) จัดพิธีให้โอวาทแก่คณะนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักกีฬาและผู้ควบคุมทีมทุกท่าน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ ห้อง 204 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ในนามประธานคณะกรรมการดำเนินการเปิดเผยว่า “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ถือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบมหกรรม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48  “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ”  หลังจากที่มีการเลื่อนการจัดการแข่งขันเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 122 สถาบัน และจัดการแข่งขัน 35 ชนิดกีฬา ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ส่งนักกีฬากีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน  20 ชนิดกีฬา นักกีฬารวม 247 คน ตลอดเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและพัฒนานิสิตในทุกด้าน รวมถึงทางด้านกีฬา การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เป็นการสนับสนุนให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เปิดโอกาสให้นิสิตได้ทดสอบและพัฒนาความสามารถของตนเอง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และมุ่งหมายความเป็นเลิศให้แก่นักกีฬา รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่และสร้างชื่อเสียงให้แก่นิสิตเองและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมการพัฒนานิสิต ภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ด้วยอีกทางหนึ่ง”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานในพิธี กล่าวว่า “ ต้องขอแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ในฐานะผู้ฝึกสอนและตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ได้แสดงความสามารถให้บุคคลภายนอกได้เห็นเป็นประจักษ์ ซึ่งก่อนการเข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬาต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของตนเองให้เข้มแข็ง ในการเข้าร่วมการแข่งขันในทุกชนิดกีฬา และในโอกาสที่เป็นตัวแทนในการส่งกำลังใจให้กับทุกท่าน ขอให้ทำให้ดีที่สุด แข่งขันอย่างมีสปิริต มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หากสามารถชนะได้ก็ขอให้ภาคภูมิใจ แต่หากแพ้ก็ต้องพยายามเรียนรู้ ถึงสาเหตุ ว่าเกิดจากเหตุใด เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุง พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นตามปรัชญาการแข่งขันในครั้งนี้ที่ว่า “Spirit Of The Game” ชัยชนะยิ่งใหญ่คือน้ำใจนักกีฬา”

 

ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกชนิดล้วนแล้วแต่ต้องใช้ความสามารถ ความพยายาม และความอดทน ในการฝึกซ้อม การดูแลร่างกายและการพัฒนาการแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาทุกคนล้วนทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ในการฝึกเพื่อได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ชาว มศว สามารถส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬา ตัวแทน มศว ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีการรายงานผลการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

 

สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.swu.ac.th

Share