بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
อาจารย์ มศว รับเกียรติบัตร - PRswu

อาจารย์ มศว รับเกียรติบัตร

อาจารย์ ดร.ภิญญ์ธนินท์ พิจิตรพลากาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติบัตรจาก ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาผู้ประกอบการ OTOP พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ร้านวาสนากุ้งจ่อม อำเภอประโคนชัย ผลิตภัณฑ์ “กุ้งจ่อม 3 รส” ให้กับ บริษัท เติมไอเดีย จำกัด ได้รับคัดเลือกผลงานให้เป็นแบบอย่าง 1 ใน 20 แบบอย่าง จาก 179 แบบอย่าง การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ DIPROM Agro – Machinery Award 2022 ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็คเมืองทองธานี)

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการผลิต  ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมหรืออาชีพดีพร้อม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเพิ่มทักษะการประกอบการธุรกิจให้กับชุมชน ซึ่งจะสามารถช่วยยกระดับศักยภาพชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้และอาชีพในชุมชน อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตและมีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการพัฒนาอาชีพเสริมฯ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะและรายได้ให้ชุมชนกว่า 400 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยดำเนินการผ่านรูปแบบหลักสูตรการพัฒนา 4 หลักสูตรหลักๆ ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการผลิต หลักสูตรที่ 2 กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการบริการ หลักสูตรที่ 3 กิจกรรมพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และหลักสูตรที่ 4 กิจกรรมพัฒนาต่อยอดทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ”

อาจารย์ ดร.ภิญญ์ธนินท์ พิจิตรพลากาศ กล่าวว่า “ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ OTOP พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ คือร้านวาสนากุ้งจ่อม อำเภอประโคนชัย ในการผลิตผลิตภัณฑ์ กุ้งจ่อม 3 รส ให้กับ บริษัท เติมไอเดีย จำกัด จากการที่มีโครงการ ดีพร้อม (DIPROM) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการจัดประกวดการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ DIPROM Agro-Machinery Award 2022 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยี การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้กลับคืนสู่ท้องถิ่นชุมชน รวมถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นและสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจที่มองในเรื่องของผลลัพธ์เป็นหลัก คือช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน ซึ่งเป็นทีมที่ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 และทีมบริษัท เติมไอเดีย จำกัด คือการพัฒนาเครื่องจักรกล  เครื่องกวนกุ้งจ่อม 3 รส อัตโนมัติ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์ที่น่าซื้อในโครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการโดย บริษัท เติมไอเดีย จำกัด ผมในฐานะผู้เชี่ยวชาญ และนางวาสนา ลึกประโคน เจ้าของกิจการ ผลิตภัณฑ์ กุ้งจ่อมสามรส ร้านวาสนากุ้งจ่อม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ก็ช่วยลดขั้นตอนและทุ่นแรงคนทำแทนที่จะใช้แรงคนกวนกุ้งจ่อมก็ใช้เครื่องจักรกลที่มีหม้อสแตนเลสและไม้กวนทำจากไม้สักกวนกุ้งจ่อมให้ไม่ติดหม้อด้วย ทุ่นระยะเวลาด้วย”

 

 

Share