วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ทันตะ มศว ทำฟันฟรี ประชาชนแห่รับบริการแน่นขนัด

วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า พระมารดาแห่งการทันตแพทย์แผนไทย

จากการที่พระองค์ท่านตลอดจนในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงห่วงใยสุขภาพปากและฟันของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล สมเด็จย่าจึงทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรียกย่อๆ ว่า “พอ.สว.” จนปี พ.ศ.2529 มูลนิธิ พอ.สว. ได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย ฯลฯ เริ่มจัด “กิจกรรมรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม

ในโอกาสนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จึงได้จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีและจัดกิจกรรมบริการทันตกรรมพื้นฐาน ได้แก่ การขูดหินปูน การอุดฟัน การถอนฟัน โดยมีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและประชาคมชาว มศว ที่ทราบข่าว ต่างพากันมารอรับบริการดังกล่าวจำนวนมาก

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดกรวยพานพุ่มน้อมสำนึกในพระเมตตาของสมเด็จย่า พร้อมด้วยคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณาจารย์ นิสิตและประชาชนที่มารอรับบริการอย่างเนืองแน่นเช่นนี้ทุกครั้งทุกปี นอกจากจะมีการจัดกิจกรรมการให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนภายในและภายนอกตลอดทั้งวันแล้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ยังจัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพปากและฟัน โดยนำเสนอเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าและในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยอยากให้ประชาชนคนไทยมีฟันดี กินอาหารได้อร่อย ความเมตตาและความเอาพระราชหฤทัยใส่ต่อความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์นี้ ยังทรงเผื่อแผ่ไปถึงสุขภาพปากและฟันของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งในช่องปาก ทรงแนะแนวทางให้คิดประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือทางทันตกรรมที่คนไทยทำได้และช่วยผู้ป่วยดังกล่าวได้

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา

     

     

ทันตะฯ มศว หรือ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2543 เริ่มออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาและให้ข้อมูลสุขภาพช่องปากครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2543  การบริการของหน่วยทันตกรรมพระราชทานนั้น เปิดบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ โดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานพยาบาล โรงเรียนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งทันตแพทย์ที่เข้าร่วมการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานนั้น มีทั้งคณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่าของคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว นอกจากนี้ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มศว ยังได้ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ออกให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ แขวงคำม่วน สะหวันนะเขต จำปาศักดิ์ เซกอง และ อัตตะปือ เป็นต้น

ปัจจุบันหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มศว ได้ให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชน ปีละไม่ต่ำกว่า 10,000 คน

ภัทรพร หงษ์ทอง/ข่าว
กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล/ถ่ายภาพ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Share

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น