วันไหนซักผ้าวันนั้นฝนตก เฮ้!

Laundry…จะตกเมื่อไหรก็ตกได้แต่จะมาตกวันที่ซักผ้าไม่ได้

✍️เรื่อง/ภาพ : Natthida  Phithakmethakun

Share

4 Comments

 1. Williams Jeremy

  What a great article I have just finished. Thanks a lot, you are a good exceptional writer!
  We can only examine this post in order to the awesome part I’ve
  read in https://domyessay.com/do-my-paper. You focus to details is evident, and this
  claims a great deal. Keep providing us all with great components
  in the upcoming.

 2. Francis Flores

  Whoa, this blog post is actually normally therefore outstanding!

  I actually learned a lot brand-new, thank you concerning always carrying all of us beneficial as
  well as vital information. This is essentially the just internet site
  I want to check out like, ever before. In addition to might be https://xfreeslots.com/theme/adventure-travel/, additionally they make an attempt for the
  best.

 3. Burch Debra

  Following analysis this write-up I believe that a person are the
  most ideal article writer now. The article is a considerably structured as well as well-thought 1.
  It jogged my moment concerning https://xfreeslots.com/slot/play-your-cards-right-openbet/. Appears like the author in fact recognize along with case within phase.
  This item will be actually undoubtedly a brand new great read.

  A lot of appealing information I really didn’t understand before.

  Thank an individual relating to a great job. Keep it upwards in the future!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น