بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
” เอนก” รมว.อว. เยี่ยม รพ.สนาม มศว องครักษ์ – PRswu

” เอนก” รมว.อว. เยี่ยม รพ.สนาม มศว องครักษ์

“เอนก”  รมว.อุดมศึกษาฯ   ยืนยันพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ลงพื้นเยี่ยม รพ.สนาม มศว องครักษ์ จะเปิดรับตั้งแต่ 18 เม.ย.นี้ 

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมปลัดกระทรวงและผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนะกุล อธิการบดี มศว พร้อมด้วย ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผอ.โรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และ พญ.อมรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก เข้าร่วมเยี่ยมชม ให้ข้อชี้แนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเข้าสู่หยักพันรายต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ซึ่งล่าสุดมีจำนวนผู้ตติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงมากเป็นประวัติการณ์ 1,700 กว่ารายเมื่อวันที่ 18 เมษายนนี้
ผศ.พญ.นันทนา กล่าวว่า ” มศว ได้เตรียมโรงพยาบาลสนามไว้ จำนวน 200 เตียง โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 18 เมษายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งการระบาดของโควิด 19  ระลอกที่ 3 ถือว่าค่อนข้างหนัก โดยโรงพยาบาลสนามของ มศว จะรับผู้ป่วยจากโซน จ.ปทุมธานี และ กทม.เป็นหลัก รวมทั้งนิสิตของมหาวิทยาลัยที่ป่วยและตรวจพบเชื้อแล้ว  โรงพยาบาลสนาม มีศักยภาพสามารถตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิดรู้ผลได้ภายใน 6 ชั่วโมง มีพยาบาล จำนวน 59 คน ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 20 คน อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 11 เครื่อง มีรถเคลื่อนย้ายคนไข้ จำนวน 4 คัน
มีโคมไฟฆ่าเชื้อ มีนักจิตวิทยาที่จะดูแลผู้ป่วย ถือว่ามีความพร้อมค่อนข้างน่าพอใจ”
ด้าน ดร.เอนก กล่าวว่า “อว.ไม่ได้มีแต่เพียงมหาวิทยาลัย แต่ยังมีหน่วยวิจัยและพัฒนาอีกหลายแห่งที่จะเข้าไปช่วยตั้งโรงพยาบาลสนามเมื่อเกิดวิกฤติ พร้อมได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขและมหาดไทย ถือได้ว่า อว.เป็นกองหนุนที่พร้อม
ในการทำงานในทุกจังหวัดเพื่อรับมือกับโควิด-19 ระลอก 3  ในยามที่บ้านเมืองมีปัญหา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือขวัญและกำลังใจ การที่ทุกหน่วยของ อว.ร่วมมือร่วมใจกันเปิดโรงพยาบาลสนาม ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจ ท่านทั้งหลายได้เสียภาษีให้รัฐบาลมาตั้งเป็นงบประมาณ สร้างโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล เมื่อมีวิกฤติ อว.พร้อมที่จะเป็นกองหนุนช่วย ถ้าจำเป็นจะขยายมากกว่า 12,000 กว่าเตียงที่มีอยู่
ในเวลานี้อีก อยากบอกประชาชนไทยว่า อย่าวิตก ประเทศเรามีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และขอให้ความมั่นใจว่า เราจะผ่านโควิด-19 ระลอก 3 ไปได้อย่างแน่นอน” รมว.อว.กล่าว
ด้าน รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว กล่าวว่า ” ทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มศว เราก็ถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ ดูแล เยียวยา บุคลากร นิสิต และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่ของเรา รวมไปถึงพี่น้องประชาชนเพราะมหาวิทยาลัยก็เป็นองค์กรภาครัฐที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ต้องรับผิดชอบและ
รู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นสถานศึกษาที่นอกจากจะให้ความร่วมมือกับนโยบายของรัฐบาลที่ตอนนี้เราก็ให้บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายได้ทำงานที่บ้านไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลง  หลังผ่านพ้นการระบาดในระลอกที่ 1 และ 2 แต่เมื่อเกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้นมา มศว และโรงพยาบาลในกำกับของมหาวิทยาลัยทั้งที่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว และ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงพร้อมที่จะให้บริการดูแลรักษาแก่ผู้ป่วยอย่างดีที่สุดเต็มที่ที่สุด และล่าสุดนี้เราก็ได้เปิดโรงพยาบาลสนามขึ้นที่ มศว องครักษ์ แห่งนี้ ซึ่งนอกจากโรงพยาบาลสนามแล้ว เรายังให้ความสำคัญต่อการใช้องค์ความรู้ งานวิจัย รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม ทรัพยากรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อดูแลประชาชนทั่วไปด้วยในสถานการณ์วิกฤตร้านแรงของโรคระบาดโควิด 19 นี้ด้วย”
 

ขณะเดียวกัน อว.มีโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศอีก 22 แห่ง ซึ่งมีความพร้อมทั้งปริมาณและคุณภาพในแง่ของสถานที่และบุคลากร รวมไปถึงมีมหาวิทยาลัยอีกทุกจังหวัด ที่พร้อมจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามได้โดยทันที รมว.อว ยังยืนยันว่า อว.มีความพร้อมเป็นกำลังหนุนเสริม สธ. และรัฐบาล จึงอยากให้ประชาชนมีความมั่นใจ อย่าตระหนก อย่าแตกตื่น แต่ให้ตระหนักและเข้มงวดต่อตัวเองและครอบครัว เพื่อไม่ให้ตัวเองไปอยู่ในความเสี่ยง

 

 

 

Share