بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
นร. สาธิต มศว ปทุมวัน ชนะเลิศ แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ต่อหน้าสาธารณชน ระดับชาติ ประจำปี 2564 – PRswu

นร. สาธิต มศว ปทุมวัน ชนะเลิศ แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ต่อหน้าสาธารณชน ระดับชาติ ประจำปี 2564

ปัจจุบันโลกที่ว่ากว้างใหญ่ไพศาลกลับเล็กและแคบลงถนัดตา ตลอดจนการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็มีการขยายตัวมากขึ้น ที่ว่าโลกเราเล็กลง แคบลงนั้นก็เป็นเพราะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง เทคโนโลยีย่อโลกลงมาอยู่ในมือถือหรือสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวรวมไปถึงยุทธศาสตร์ one belt and one road ซึ่งเชื่อมโยงอาเซียนเข้ากับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคทั้งทางบกและทางทะเล ทำให้กลายเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาค มีการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน ช่วยกระชับความร่วมมือทั้งด้านการศึกษา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจระหว่างกัน ตามที่นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็น Keynote Speaker ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการศึกษาของเด็กไทย หรือแม้กระทั่งเรื่องของอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วมากขึ้น สามารถสร้างโอกาส
ในการหลายด้าน อย่างเช่น ในช่วงของการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจ
e-commerce ที่มีมูลค่ามหาศาล ทำให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเด็กรุ่นใหม่ควรจะต้องมีการปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการศึกษาจึงถือเป็นหัวใจสำคัญโดยเฉพาะภาษาที่เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงความคิดและถ่ายทอดความคิดที่นำไปสู่การสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับเยาวชนได้

เหตุนี้ สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) The English-Speaking Union Association (Thailand) หรือ ESU Thailand โดย ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี นายกสมาคมฯ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณชนระดับชาติ ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและส่งเสริมการพูดต่อหน้าสาธารณชน โดยจัดแข่งขันคัดเลือกเยาวชนไทยอายุระหว่าง 16-20 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติพร้อมกับเยาวชนกว่า 50 ประเทศทั่วโลกในระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564 ที่ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยจัดขึ้นแบบออนไลน์เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกโดยใช้รูปแบบออนไลน์ขึ้นเป็นครั้งแรก ในหัวข้อการแข่งขันคือ “The world is bigger and smaller than it’s ever been”

ในการนี้ สมาคมฯ ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน โดยผู้ชนะจะได้รับโล่และเงินรางวัล พร้อมทุนการศึกษาจากทาง
สมาคมฯ และได้รับเกียรติจากนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมการแข่งขันและมอบโล่รางวัล
นอกจากนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษจาก นายพรเสก กาญจนจารี ประธานสมาคมฯ และผู้ก่อตั้ง ESU Thailand
นางชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ Mr.Peter Shuler และคณะกรรมการตัดสิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมในงาน พร้อมรับชมวีดิทัศน์ “การเตรียมตัวก่อนแข่งขัน” จาก ศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ ผู้ชนะเลิศ
ปี 2563 ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564
สำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 3 อันดับ ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน รองชนะเลิศอันดับ 1 ทยิดา ชัยกิจอุราใจ โรงเรียนประชาคมนานาชาติ รองชนะเลิศอันดับ 2 ณิชชา ลิวีรากร โรงเรียนนานาชาติ โชรส์เบอรี่
ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2564 ทั้งหมดจำนวน 9 คน ได้แก่ มูฮัมหมัดฮารีส จิมัน โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา / กานดา ทองศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี / ภัทรเศรษฐ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา / ชวัลวิทย์ ภูมิสะอาด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน / อมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน / ณิชชา ลิวีรากร โรงเรียนนานาชาติ โชรส์เบอรี่ / ณิชา ธัชศฤงคารสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา / ศุภิสรา พึ่งเจียม โรงเรียนนครสวรรค์และ ทยิดา ชัยกิจอุราใจ โรงเรียนประชาคมนานาชาติ
 

ทั้งนี้นางสาวอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน นับเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่เห็นความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของโรงเรียนและอยากเข้าร่วมการแข่งขันนี้เพราะรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นของการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีเหตุผล มีตรรกะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมการเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษของครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษา
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน รวม 21 ปี โดยในการแข่งขันฯ จะคัดเลือกเยาวชน จำนวน 1 คน ที่มีอายุระหว่าง 16-20 ปี และมีความรู้ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเป็นเลิศ รวมถึงมีทักษะการสื่อสารในที่ชุมชนได้อย่างเหมาะสม
และถูกต้อง เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition – IPSC) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564

Share