بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
มศว – SCB มอบเกียรติบัตรนิสิต หลักสูตร Financial Literacy – PRswu

มศว – SCB มอบเกียรติบัตรนิสิต หลักสูตร Financial Literacy

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่เข้าอบรมหลักสูตร Financial Literacy By SCB Academy โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มศว และ นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงาน SCB Academy มอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนนิสิต ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Financial Literacy ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท หัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มศว กล่าวถึงความสำคัญของหลักสูตรดังกล่าวว่า “หลักสูตร Financial Literacy เป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการออม การวางแผนทางด้านการเงิน โครงการนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 587 คน และผู้สำเร็จการอบรม 396 คน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มศว กล่าวว่า “การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จผ่านการอบรมหลักสูตร Financial Literacy ในวันนี้ เป็นผลมาจากความสำเร็จในการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเราได้ทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการในโครงการ Smart University โดยในปีการศึกษา 2563 ทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้นำเสนอหลักสูตร Financial Literacy การเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินให้แก่นิสิต คณาจารย์และบุคลากร มศว มหาวิทยาลัยขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายที่จัดหลักสูตรดังกล่าว ตลอดจนมีความยินดีอย่างยิ่งที่หลักสูตรนี้เป็นประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้ทำเพื่อนิสิตและลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้สำเร็จการศึกษาไปเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติของเรา ซึ่งแน่นอนว่าตนเองนั้นจะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องการวางแผนทางด้านการเงินอย่างไร น้องๆ นิสิตที่ได้รับการอบรมหลักสูตรนี้จาก SCB แล้ว
หวังว่าจะได้นำความรู้นี้ไปถ่ายทอดส่งต่อให้คนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ด้วย ขยายความรู้หลักสูตร Financial Literacy นี้ไปให้กับคนที่ไม่มีโอกาสได้รู้ด้วย”

ด้านนายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงาน SCB Academy กล่าวว่า “ ก่อนอื่น ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกคน จำนวน 396 คนที่ได้เรียนหลักสูตรนี้จนจบ ธนาคารไทยพาณิชย์ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้เปิดโอกาสทางการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการที่นำมาสู่การเปิดหลักสูตร Financial Literacy ซึ่งธนาคารมีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางด้านการเงิน ทำให้ได้จัดหลักสูตรนี้เพื่อเปิดทักษะด้านนี้ ซึ่งปัจจุบันทุกคนคงทราบดีว่าโลกทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เราต้องปรับตัวและต้องใช้ชีวิตอยู่ให้ได้กับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยเฉพาะเรื่องของ Digital หรือ Financial Literacy เรื่องของ Soft Skills หรือ Communications ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ SCB Academy เราก็พยายามส่งเสริมและพัฒนาทักษะเรื่องพวกนี้ให้กับพนักงานของเราและลูกค้าของเรา ทว่า เรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าจะขาดไม่ได้เลยถึงแม้จะมีทักษะเรื่องอื่นๆ หรือประสบความสำเร็จมากมายแค่ไหนในหน้าที่การงานหรือในชีวิตเราก็ตาม ถ้าเราขาดทักษะในการวางแผนชีวิตเราด้านการเงินแล้ว บ่อยครั้งที่เราจะเห็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่ล้มเหลวในการดำเนินชีวิตเพราะขาดทักษะหรือขาดการให้ความสำคัญสนใจในการวางแผนทางการเงิน เพราะฉะนั้น ตอนนี้เรามีนิสิต 396 คน ที่ได้ผ่านการอบรม Financial Literacy นี้ไปแล้ว ผมก็เชื่อว่า สิ่งสำคัญที่ได้มากกว่าการได้เข้าเรียนหรือสอบผ่านก็คือ การนำเอาไปใช้จริงๆ ในชีวิต แล้วก็ยิ่งเริ่มใช้เร็วได้เท่าไหร่ โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตจากการวางแผนการเงินที่ดีมีระบบ ก็จะยิ่งทำให้เรามีโอกาสความมั่นคงในชีวิตอนาคต ก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ผมก็ยังอยากบอกว่าจริงๆ SCB Academy เรามีหลายหลักสูตรนอกจากหลักสูตร Financial Literacy นี้แล้วซึ่งในตัวหลักสูตร Financial Literacy นี้เองก็มีหลายรูปแบบ ทั้งแบบเรียนออนไลน์หรือ Workshop ในการทำกิจกรรมต่างๆ ก็หวังว่าธนาคารไทยพาณิชย์จะได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ กับ มศว ต่อไปด้วย ท้ายที่สุดนี้ก็อยากฝากว่าตอนนี้เราได้มีการพัฒนา Platform พลเมืองดิจิทัล ซึ่งเป็น Platform ที่เราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากสร้างโอกาสให้คนไทย 1 ล้านคน มีทักษะในการประกอบอาชีพในโลกอนาคต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Data Soft skills ที่เราคิดว่ามีความจำเป็นในการทำงานในยุคใหม่นี้ เราพัฒนา Platform นี้ขึ้นมาเพื่อสังคมจริงๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรมากกว่า 30 บริษัทที่คิดเห็นตรงกัน พร้อมจะออก Contents ที่ดี ไปอยู่บน Platform ของเรา และยังช่วยจัดหางานให้กับคนที่เข้ามาเรียนในนี้ด้วย ก็ฝากไว้เผื่อว่า มศว จะเล็งเห็นประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วยครับ”


Share