بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
นวัตกรรมลายนิ้วมือตรวจจับโคเคน – PRswu

นวัตกรรมลายนิ้วมือตรวจจับโคเคน

จากการเปิดเผยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ต่อประชาชนทั่วไปและแวดวงการศึกษาวิชาการถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ นวัตกรรม เรื่อง นวัตกรรมลายนิ้วมือตรวจจับโคเคน
การตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเป็นวิธีการพื้นฐานสำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล แต่จะเป็นอย่างไร หากวิธีการดังกล่าวนั้นถูกนำมาใช้สำหรับงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวบุคคล แต่เป็นการระบุสารเสพติด
นับเป็นครั้งแรกสำหรับงานด้านการพิสูจน์หลักฐานที่นักวิทยาศาสตร์สามารถคิดค้นวิธีการใหม่เพื่อทดสอบสาร
เสพติดให้โทษประเภท 2 อย่างโคเคนในรูปแบบของการตรวจสอบลายนิ้วมือ ทั้งนี้ส่วนของการทดสอบยังสามารถให้ผลที่ชัดเจนภายในไม่กี่นาที และการล้างมือเพื่อขจัดร่องรอยของสารเสพติดก็ไม่ได้ช่วยหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากวิธีการนี้ได้
เทคนิคใหม่นี้ถูกพัฒนาโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ร่วมกับหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์ (Netherlands Forensic Institute) และได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Clinical Chemistry ซึ่งเป็นการศึกษาครั้งแรกในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ของผู้ใช้โคเคน โดยผลของการศึกษาอาจต่อยอดไปสู่การตรวจสอบสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดได้ในอนาคต
หลังจากการใช้โคเคน ผู้ใช้จะมีการผลิตสารที่เป็นตัวบ่งชี้ทางเคมีที่สำคัญได้แก่ benzoylecgonine และ methylecgonine ที่เกิดจากการเผาผลาญสารเสพติดและสารเหล่านี้จะอยู่ในเหงื่อที่ขับออกมาผ่านลายนิ้วมือ
นักวิจัยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า “Paper spray mass spectrometry” ซึ่งเป็นกระดาษโครมาโตกราฟีชนิดพิเศษสำหรับเก็บตัวอย่างลายพิมพ์นิ้วมือ จากนั้นจะนำมาวิเคราะห์ด้วยหลักการ mass spectrometry
สำหรับการศึกษาจากตัวอย่างลายนิ้วมือจำนวน 239 ตัวอย่าง ผลการทดสอบในการระบุการใช้โคเคนเป็นผลสำเร็จถึงร้อยละ 99 แม้จะมีอัตราของผลบวกเท็จร้อยละ 2.5 ที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการยังมีความไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ในระหว่างการวิจัย การตรวจสอบการใช้โคเคนในแต่ละตัวอย่างใช้เวลาตัวอย่างละ 4 นาที โดยที่ไม่ต้องมีการเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบในห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม
ทีมงานกล่าวว่า เวลาในการทดสอบอาจลดลงเพื่อประโยชน์ในเรื่องของความรวดเร็วและประสิทธิภาพในอนาคต
เทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นำมาซึ่งวิธีการทดสอบที่เป็นวิธีทางเลือกอีกวิธีหนึ่ง โดยไม่ต้องอาศัยการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง เช่น เลือด น้ำลาย หรือปัสสาวะ ที่อาจเป็นอันตรายทางชีวภาพที่ต้องมีวิธีการเก็บตัวอย่างและการกำจัดเป็นพิเศษ ทั้งยังมีความปลอดภัย ปลอมแปลงผลได้ยาก และเป็นการตรวจคัดกรองที่
ไม่รุกราน คาดการณ์ว่าวิธีการนี้จะสามารถนำมาใช้งานจริงได้ภายใน 10 ปี

Share